Persbericht

KVK Trendrapportage Bedrijfsleven over mei 2021

Horeca in de lift, minder startende webwinkels en afname stoppers

Tijdens de coronacrisis zijn er veel nieuwe webshops gestart, vrijwel elke maand meer dan 3.000. Aan deze trend lijkt nu langzaam een einde te komen. Het aantal startende webshops is in de maand mei gedaald tot 2.052, het laagste aantal sinds april 2020. Dit in tegenstelling tot de horeca: hier zien we het aantal bedrijven weer toenemen. KVK signaleert deze maand over alle sectoren heen een stijging in het totaal aantal starters van 8% ten opzichte van mei 2020. Het aantal geregistreerde stoppende bedrijven, de zogeheten stoppers, is in de maand mei afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Het aantal geregistreerde faillietverklaringen is 133 in de maand mei. Dit is maar liefst 51% minder dan in mei 2020. Dit blijkt uit het maandelijkse Trendrapport Bedrijfsleven van KVK. Het totaal aantal Nederlandse bedrijven bedroeg op 31 mei 2021 2.131.109.

Starters en stoppers

Het aantal startende ondernemingen is deze maand 18.282. In de maand mei vorig jaar was dit 16.907, een toename van 8%. Dit lijkt een flinke stijging, maar vorig jaar mei was het aantal starters relatief laag. Het aantal starters is nu weer op het ‘normale’ niveau gekomen van voor de corona-pandemie.

Afgelopen mei zijn er 7.549 bedrijven uitgeschreven, tegenover 10.754 in dezelfde maand vorig jaar. Hierbij past wel de kanttekening dat er toen een opschoning in het Handelsregister heeft plaatsgevonden. Bedrijven die al enige tijd niet meer actief waren zijn toen in overleg met de Belastingdienst uitgeschreven. Kijken we alleen naar ondernemingen die daartoe zelf het initiatief hebben genomen, dan ligt het aantal stoppers in mei 2021 met 6.956 net iets boven de 6.860 stoppers in mei 2020. Toch is de afname van stoppers deze maand opvallend te noemen: in de afgelopen maanden lag het aantal stoppers op eigen initiatief veel hoger: 11.064 in maart en 8.898 in april.

KVK heeft prof. dr. Joris Knoben, hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit, gevraagd de cijfers uit het Trendrapport Bedrijfsleven te duiden. Knoben: “De terugkeer van het aantal starters naar ‘normaal’ niveau geeft aan dat het vertrouwen in de economie onder ondernemers terugkeert. Er lijkt echt licht aan het einde van de tunnel te komen en dat verklaart ook de afname van het aantal stoppers. Bedrijven die zelf dachten de corona-tijd niet door te komen zijn veelal al gestopt. In het zicht van de haven zetten de bedrijven die nog niet gestopt zijn door.”

Splitsen we de starters uit naar sector, dan zien we dat de sector ‘zakelijke dienstverlening’ het grootste aantal starters heeft in absolute aantallen: 4.377 starters in mei 2021 tegenover 3.825 in mei vorig jaar. Relatief gezien zijn er in de detailhandel de meeste starters. Hier zien we in mei 13,1 startende ondernemingen per 1.000 bestaande ondernemingen. In de zakelijke dienstverlening waren dat 7,8 starters per 1.000 bestaande ondernemingen.

Binnen de detailhandel zien we dat er met name webshops worden gestart, namelijk 2.052 gestarte webshops in deze maand. Toch is de groei in de branche webshops aan het afnemen, met 21% ten opzichte van de maand april van dit jaar. 2.052 nieuwe webshops is ook het laagste aantal sinds april 2020. Terugkijkend zijn er gedurende de afgelopen 14 maanden van de corona-pandemie maar liefst 39.201 nieuwe webshops gestart. Joris Knoben: “Het starten van een webshop was in de corona-tijd een alternatief voor mensen die zonder werk zaten of wiens bedrijf gesloten was. Nu de maatschappij steeds meer open gaat, verwacht ik dat de groei van het aantal webshops sterk zal afvlakken. Voor veel mensen was dit meer noodzaak dan droom.”

Op welke activiteiten richten de webshops zich?

Horeca

Het aantal starters en stoppers in de horeca komt de afgelopen 3 maanden weer terug op het niveau van voor de corona-pandemie. In maart dit jaar was er een piek te zien in het aantal starters (856 starters, het hoogste aantal sinds februari 2020). Het aantal starters in de horeca bedroeg in mei 692 en er stopten er 343. Joris Knoben: “De horeca heeft een extreem lastige tijd achter de rug. Dat het aantal starters desondanks relatief hoog is gebleven zit hem vooral in de enorme groei van afhalen en bezorgen. Met de aangekondigde versoepelingen zal komende zomer ook de ‘traditionele’ horeca een comeback maken.”

KVK Trendrapportage Bedrijfsleven

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand mei vergeleken met dezelfde maand in 2020. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.