Persbericht

KVK Trendrapportage februari: forse groei in sector persoonlijke verzorging; stagnatie toename webwinkels

Het aantal starters in februari 2022 is nagenoeg gelijk aan dat in dezelfde maand vorig jaar. Met 21.032 starters is de toename 0,4%. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over februari 2022. Het aantal stoppers is iets lastiger vergelijkbaar door periodieke opschoonacties in het Handelsregister, maar er lijkt sprake van een kleine toename van rond de 2%. Het totaal aantal Nederlandse ondernemingen per 1 maart 2022 is verder gestegen naar 2.215.758, een toename van bijna 6% vergeleken met een jaar geleden.

Het aantal faillissementen blijft met 137 nog steeds erg laag.

KVK heeft dr. Josette Dijkhuizen, gespecialiseerd in ondernemersvraagstukken, gevraagd de cijfers uit het Trendrapport Bedrijfsleven te duiden. Dijkhuizen: ‘Nog steeds is het aantal faillissementen veel lager dan we zouden verwachten in deze periode. Dat is al geruime tijd zo en gezien de toenemende schulden van een specifieke groep ondernemers, onder andere in de horeca, is de verwachting dat er nog een inhaalslag gaat komen later dit jaar.’

Hoge groei in sector persoonlijke dienstverlening

De sector persoonlijke dienstverlening toont een stijging, in die sector startten de afgelopen maand 825 ondernemingen, tegen 507 in februari 2021. Dit betekent een stijging van bijna 63%. De toename is vooral te zien bij sauna’s, kappers, pedicures en schoonheidssalons.

Afbeelding 1 Ontwikkeling aantal starters

Josette Dijkhuizen: ‘Dit is een aanzienlijke stijging, die voor een groot deel te danken zal zijn aan het openen van deze gelegenheden door de versoepeling van de coronamaatregelen. Dit geeft de mensen die wellicht al plannen hadden voor een eigen bedrijf in deze sector, nieuwe kansen.’

Groei webwinkels vlakt af

De groei van het aantal webwinkels vlakt af, deze branche lijkt qua omvang verzadigd te zijn. We zien een sterke afname van het aantal starters. Vorig jaar februari waren dat er nog 3.203, nu 1.868, een afname van 42%. In de grafiek een weergave van het aantal starters in het afgelopen jaar, en van het totaal aantal webwinkels.

Afbeelding 3 Ontwikkeling aantal startende webwinkels

Josette Dijkhuizen: ‘Over de afgelopen twee jaar is er een gestage stijging geweest in het aantal webwinkels. De belangrijkste reden daarvoor was ongetwijfeld de pandemie die extra mogelijkheden heeft gegeven voor online verkoop. Het lijkt er op dat deze nieuwe kans is opgepakt en we in een stabielere situatie zijn gekomen qua aantallen starters in deze sector.’

KVK Trendrapport Bedrijfsleven

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand februari vergeleken met dezelfde maand in 2021. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.

KVK Trendrapport Bedrijfsleven februari 2022 (per sector en regio)