Persbericht

KVK: veel ondernemers iets positiever, ook groep met structurele problemen

Over het algemeen kijken ondernemers met iets meer vertrouwen naar de toekomst dan vorig jaar aan het begin van de zomer. Maar er is ook een groep van 10 tot 15 procent die grote en structurele problemen ervaart, en daar ook persoonlijk onder lijdt. Dit blijkt uit het KVK-onderzoek ‘Ondernemen in 2021’.

Het onderzoek is gedaan onder een representatieve groep van bijna 2.000 ondernemers en is het vervolg op het KVK-onderzoek ‘Ondernemen in tijden van corona’ van vorig jaar juni. Kanttekening is dat de vragen zijn beantwoord voorafgaand aan de recent afgekondigde nieuwe coronamaatregelen. “We verwachten dat het aantal ondernemers in de problemen nu toeneemt”, zegt KVK-adviseur Gé Gijsen. Hij spreekt dagelijks ondernemers die het moeilijk hebben. “Het aantal telefoontjes dat ik per dag krijg, is met tientallen toegenomen sinds de afkondiging van de nieuwe maatregelen. Mensen die ik spreek zijn regelmatig emotioneel.”

Een aantal sectoren springt eruit: horeca, evenementenbranche en de recreatiebranche. Van alle ondernemers geeft 85% de situatie van het bedrijf een voldoende (6 of hoger), maar de overige groep, zo’n 1 op de 6 ondernemers, geeft een 5 of lager.

Over de hele linie staat zo’n één op de tien ondernemers er financieel minder goed voor. Zij hebben vaker moeite om maandelijkse kosten te betalen en hebben te maken met betaalachterstanden. De coronacrisis speelt hierin een grote rol; twee op de drie ondernemers met schulden geven aan dat deze grotendeels of volledig door de coronacrisis komen. In bijvoorbeeld de horeca is de situatie nijpender, een derde van de ondernemers in die sector heeft betaalachterstanden of schulden en kan minder vaak de maandelijkse rekeningen betalen. Het merendeel wijdt deze betaalachterstanden of schulden aan de coronacrisis.

Een op de vijf ondernemers heeft het gevoel er alleen voor te staan met de onderneming, eenzelfde groep zegt geen of weinig controle te voelen over het bedrijf. Ondernemers melden ook persoonlijke impact van de situatie. 15% maakt zich zorgen over het bedrijf, ook 15% ervaart stress of emotionele klachten, bijvoorbeeld slapeloosheid.

“De crisis is duidelijk nog niet voorbij”, stelt Gijsen. “Het is zaak om oog te houden voor deze groep ondernemers in zwaar weer. Mensen die ik spreek staan soms aan de rand van de afgrond.”

Ondernemers die een luisterend oor en een goed advies willen, kunnen altijd contact opnemen met het Coronaloket van KVK, te bereiken onder nummer 0800-2117. KVK kan ook doorverwijzen naar andere organisaties met specifieke kennis om ondernemers verder te ondersteunen en op weg te helpen.

Het onderzoek 'Ondernemen in 2021' is ook de basis voor de eerste video in de nieuwe KVK videoserie 'Uitgediept'. Deze eerste video gaat over wat je als ondernemer kunt doen als je in zwaar weer zit. Check 'm hier: