Persbericht

Ondernemers Noord-Brabant verwachten weer personeel aan te nemen

Het ondernemersvertrouwen in Nederland daalde begin 2022 sterk, nadat het drie kwartalen op rij was gestegen. In de meeste bedrijfstakken bleef de stemming wel overwegend positief. In Noord-Brabant verwacht ruim 20 procent van de ondernemers meer personeel aan te nemen in het eerste kwartaal van 2022. De verwachtingen van ondernemers over de investeringen in het lopende kwartaal zijn in alle provincies positief. Noord-Brabant is naast Noord-Holland, en Zuid-Holland het meest positief. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van KVK, het CBS, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin januari 2022 verzameld.

Hoogtepunten provincie Noord-Brabant

  • Op het punt van de verwachtingen voor de personeelssterkte en de investeringen is het bedrijfsleven in Noord-Brabant positiever dan landelijk.
  • De verwachting voor het economisch klimaat blijft het saldo net als in het voorgaande kwartaal rond de 0 hangen. Dat is ook landelijk het geval.
  • Ook de omzet trend volgt de landelijke lijn. Na het derde kwartaal van 2021 is een daling ingezet. De waarde is nog wel steeds positief (9,1).
  • Het bedrijfsleven in Noord-Brabant heeft, net als veel bedrijven in de andere provincies, te maken met een tekort aan arbeidskrachten (29%). Relatief veel bedrijven hebben in Noord-Brabant te maken met een tekort aan materialen (17%) bij een landelijk percentage van 14%. 15% van de bedrijven wordt (januari 2022) belemmerd door de corona maatregelen (landelijk 16%).
  • Op het punt van de verwachting voor het economisch klimaat scoort de sector horeca (saldo -32) in Noord-Brabant veel slechter dan landelijk (-18).

Ondernemersvertrouwen in Nederland varieert sinds de coronacrisis

Begin 2022 kwam het ondernemersvertrouwen in Nederland uit op 6,4. Dit is ongeveer 13 punten lager dan een kwartaal eerder, toen de stemmingsindicator een recordhoogte bereikte. Het ondernemersvertrouwen is opgebouwd uit een verwachtingscomponent, maar beslaat voor het grootste gedeelte realisaties waarbij ondernemers beoordelen of bepaalde indicatoren verbeterden ten opzichte van een kwartaal eerder.

Conjunctuur enquête

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld vóór 25 januari jl., toen de coronamaatregelen werden versoepeld. Het sentiment van ondernemers dat in dit bericht staat omschreven wijkt daardoor mogelijk af van het sentiment op het moment van deze publicatie. Meer informatie over de Conjunctuurenquête Nederland vind je op ondernemersplein.kvk.nl.

Download hieronder het rapport.
De Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking tussen KVK, het CBS, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

KVK COEN 2022-1

Factsheet COEN provincie Noord-Brabant Q1 2022