Persbericht

Ondernemers Utrecht gebrek aan personeel

De stemming is in het eerste kwartaal van 2022 bij ondernemers in alle twaalf provincies gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. Met name over het economische klimaat en de omzet zijn de ondernemers negatief gestemd. Over de buitenlandse omzet en de personeelssterkte zijn ondernemers in alle provincies weliswaar positief gestemd, maar is de stemming wel minder dan een kwartaal eerder. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van KVK, het CBS, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin januari 2022 verzameld.

Hoogtepunten provincie Utrecht

  • In Utrecht is het saldo economisch klimaat negatief, net als landelijk.
  • De verwachtingen van het Utrechtse bedrijfsleven zijn op de variabelen personeelssterkte, export en investeringen net iets minder positief dan landelijk.
  • De omzet volgt de landelijke trendlijn, het saldo is positief (9,6), maar lager dan het voorgaande kwartaal (17,3).
  • Personeel is in Utrecht meer een probleem dan landelijk. Van de Utrechtse bedrijven heeft 31% te maken met een gebrek aan personeel. Landelijk is dat 28% en het is ook meer dan in de andere Randstad provincies: Noord-Holland 25% en Zuid-Holland 26%.
  • In de sector cultuur, sport en recreatie is de verwachting in de provincie Utrecht voor het economisch klimaat het laagst van alle sectoren (saldo -23,2), dat is ook lager dan landelijk in die sector (saldo – 18,5). In de sector horeca zijn de ondernemers wat betreft het economisch klimaat minder negatief gestemd (saldo – 8,6) dan landelijk (saldo – 18,3).

Ondernemersvertrouwen in Nederland varieert sinds de coronacrisis

Begin 2022 kwam het ondernemersvertrouwen in Nederland uit op 6,4. Dit is ongeveer 13 punten lager dan een kwartaal eerder, toen de stemmingsindicator een recordhoogte bereikte. Het ondernemersvertrouwen is opgebouwd uit een verwachtingscomponent, maar beslaat voor het grootste gedeelte realisaties waarbij ondernemers beoordelen of bepaalde indicatoren verbeterden ten opzichte van een kwartaal eerder.

Conjunctuur enquête

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld vóór 25 januari jl., toen de coronamaatregelen werden versoepeld. Het sentiment van ondernemers dat in dit bericht staat omschreven wijkt daardoor mogelijk af van het sentiment op het moment van deze publicatie. Meer informatie over de Conjunctuurenquête Nederland vind je op ondernemersplein.kvk.nl.

De Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking tussen KVK, het CBS, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

KVK COEN 2022-1

Factsheet COEN provincie Utrecht Q1 2022