Persbericht

Reactie KVK op publicaties over brief van Viruswaarheid aan de Nederlandse huisartsen

14 januari 2021 - De gegevens in het Handelsregister zijn openbaar en dat heeft een reden: transparantie in het handelsverkeer is belangrijk voor rechtszekerheid en betrouwbaarheid. Het is de wettelijke taak van KVK om daarvoor te zorgen. KVK is wettelijk verplicht om gegevens te leveren als daarom wordt gevraagd. Tegelijkertijd leidt deze transparantie er ook toe dat Handelsregistergegevens soms worden gebruikt op een manier die als onwenselijk wordt ervaren.

De brief die Viruswaarheid deze week heeft verzonden aan huisartsen in Nederland is door veel artsen als intimiderend gevoeld. Wij delen hun ongerustheid. Gebruik van openbare gegevens voor welke vorm van intimidatie dan ook vindt KVK ongewenst.

Vestigingsadressen van huisartsen zijn per definitie openbaar. Als huisartsen hun privéadres als vestigingsadres opgeven is daarmee ook hun privéadres openbaar. Deze openbaarheid zorgt in groeiende mate voor ongewenste situaties zoals in dit geval bij huisartsen. We herkennen deze ontwikkeling ook bij andere beroepsgroepen zoals journalisten, advocaten en politici.

KVK zoekt steeds naar het evenwicht tussen openbaarheid van ondernemersgegevens en privacybescherming. In de praktijk betekent dat laveren tussen wet- en regelgeving en wensen vanuit de maatschappij.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn om je privéadres af te schermen?