Geregistreerd in het Handelsregister

In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland. Het is een openbaar register, dat jaarlijks miljoenen keren geraadpleegd wordt. Het register is van belang voor de rechtszekerheid in het handelsverkeer. Door het register te raadplegen weet je met wie je zakendoet, wie mag tekenen namens het bedrijf en of er sprake is van een faillissement.

Wat staat er in het Handelsregister?

KVK registreert diverse gegevens zoals de naam, de contactgegevens en functionarissen. Elke inschrijving krijgt een uniek KVK-nummer. De meeste gegevens zijn openbaar zodat je kunt achterhalen of het bedrijf bestaat, wie verantwoordelijk is en waar het bedrijf is gevestigd. Dat geldt ook voor de gegevens van uitgeschreven bedrijven en organisaties in verband met de aansprakelijkheid en eventuele schulden die gemaakt zijn in het verleden. Sommige gegevens zijn alleen beschikbaar voor bevoegden zoals advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders of justitiële diensten. Welke gegevens dit zijn, is bepaald in de Handelsregisterwet.

Openbare gegevens zijn onder meer:

  • naam van het bedrijf of organisatie
  • contactgegevens zoals adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en internetadres
  • gegevens van vestigingen
  • functionarissen en tekenbevoegden
  • curator bij een faillissement
  • aantal medewerkers.

Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister. Sinds 22 november 2022 zijn de gegevens door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie tijdelijk niet openbaar.

Hoe vraag ik gegevens op?

Je kunt bedrijven en organisaties in het Handelsregister zoeken op handelsnaam, adres of KVK-nummer. Zoeken is gratis, net als de basisinformatie KVK-nummer en adres. Wil je uitgebreidere informatie zoals een uittreksel Handelsregister of jaarrekening, dan zijn daar kosten aan verbonden.

Ongewenste mailings of telefoontjes

Het krijgen van rechtszekerheid is het doel van het Handelsregister. Maar bedrijven en organisaties gebruiken de gegevens ook voor direct marketing. Dat is de keerzijde van openbaarheid. Niemand zit te wachten op ongewenste post- of e-mailingen, telefonische verkoop of verkoop aan de deur. Het hoort echter wel bij het ondernemen; voor sommige bedrijven is dit de manier om nieuwe klanten te vinden. Wil je deze overlast beperken, dan zijn er mogelijkheden, waaronder de non-mailing-indicator die fysieke post en bezoek aan deur inperkt.

Privéadressen van eigenaren en bestuurders

Privéadressen van functionarissen van rechtspersonen (bijvoorbeeld de bestuurder van een bv) zijn niet openbaar sinds 2008. Van eenmanszaken, vof's, cv’s en maatschappen zijn de privéadressen van de eigenaar, vennoten en maten sinds 1 januari 2022 niet meer openbaar. Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens bekijken als zij daarvoor een autorisatie hebben.

Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen wij je vestigingsadres afschermen.