Persbericht

Reactie KVK op uitspraak vonnis VVZBI - KVK

Op woensdag 22 december deed de rechter uitspraak in de zaak die de Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) aanspande tegen KVK.

In de uitspraak is bepaald dat het KVK niet is toegestaan om op basis van een databankenrecht voorwaarden te verbinden aan het gebruik van Handelsregistergegevens. KVK is verrast door deze rechterlijke uitspraak en zal na verdere bestudering volgende stappen overwegen.

De voorwaarden, op basis van databankenrecht gaven afnemers ruimte om eigen informatieproducten met Handelsregistergegevens te maken, maar kenden ook een aantal beperkingen aan het gebruik van Handelsregistergegevens. KVK wilde deze voorwaarden invoeren om aan de ene kant de privacy van ondernemers beter te beschermen. Aan de andere kant wilde KVK met de voorwaarden de rechtszekerheidsfunctie van het Handelsregister waarborgen. Zo kon voorkomen worden dat verouderde KVK informatieproducten, met oude en soms onjuiste gegevens, in omloop zouden raken. Daarom is de uitspraak - naast verrassend - ook teleurstellend voor KVK.

Tenslotte had KVK van de wetgever juist de opdracht gekregen om verantwoordelijkheid te nemen omtrent correct gebruik van gegevens uit het Handelsregister. Wij benadrukken daarom dat we ons blijven inzetten om, binnen de ruimte die de wet ons geeft, onze verantwoordelijkheid hierin zo goed als mogelijk te nemen.