Energieloket

TEK-regeling op hoofdlijnen uitgewerkt

Voor informatie en persoonlijk advies kunnen ondernemers terecht op KVK.nl/Energieloket

Het kabinet heeft de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) in oktober aangekondigd. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer vandaag op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitwerking van de regeling.

Omdat de TEK-regeling zo snel mogelijk opengesteld moet worden, is gekozen voor een zogenoemde modelmatige aanpak. Dat betekent dat het verbruik van de ondernemer geschat wordt op basis van historische gegevens en een gemodelleerde prijs van energie, en dus niet op basis van het daadwerkelijke gebruik en actuele prijs van energie. De TEK-regeling kan daarom sneller open voor aanvragen van mkb-ondernemers en de ondernemer weet na het aanvragen snel welke tegemoetkoming hij kan ontvangen. Ook zijn de administratieve lasten voor zowel ondernemer als RVO (uitvoerder van de regeling) stukken lager, omdat er niet met facturen gewerkt hoeft te worden.

Berekening energiekosten van minimaal 7% van de omzet

De TEK-vergoeding is voor mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten de energiekosten minimaal 7% van de omzet zijn. De voorwaarde dat een ondernemer alleen in aanmerking komt voor de TEK als de onderneming jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit moet verbruiken, is al eerder geschrapt.

Om te bepalen of bedrijven aan de energie-intensiteitseis (7%) voldoen, wordt dat vooraf getoetst. Zo komen bedrijven niet voor vervelende verrassingen te staan. Het gas- en elektraverbruik wordt mede bepaald aan de hand van het standaard jaarverbruik gas in m3 en de standaard jaarafname elektriciteit in kWh. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders. Er wordt gerekend met een modelprijs voor 2022 voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van het vierde kwartaal van 2022 van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde gas- en elektraprijzen voor consumenten. Deze modelprijs wordt in januari bekendgemaakt. De omzet wordt bepaald aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022 uit de aangiften omzetbelasting.

Uitvoering door RVO

De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. RVO voert de subsidieregeling uit. Ondernemers kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2023 de aanvraag indienen in een digitaal loket. RVO neemt dan zo snel mogelijk een besluit over de toekenning. Na een positief besluit ontvangen ondernemers binnen een week een voorschot van 60% van de maximale subsidie. Na vaststelling wordt de definitieve hoogte van de toe te kennen subsidie bepaald. Binnen de TEK-regeling moet een groot aantal aanvragen in korte tijd worden verwerkt. De uitvoering gebeurt daarom grotendeels geautomatiseerd.

Vervolg

Het kabinet bekijkt of er voorwaarden gesteld kunnen worden aan de TEK op basis van bijvoorbeeld omzetgroei of winstgevendheid. Dit om ervoor te zorgen dat de steun zo gericht mogelijk gegeven kan worden aan bedrijven die het nodig hebben. Wanneer de regeling gereed is, wordt de regeling voorgelegd aan het Adviescollege toetsing Regeldruk (ATR) en de Raad voor de Rechtspraak. Omdat de regeling onder het Tijdelijk crisiskader van de Europese Commissie valt, moet de regeling ook aan de Europese Commissie voorgelegd worden. Deze stappen kunnen tegelijkertijd, zodat er geen tijdsverlies is.

Informatie voor ondernemers via RVO en KVK

RVO gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van EZK. Op RVO.nl/TEK is daarom voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte-pagina’ opengesteld, waarbij mkb’ers na aanmelding informatie krijgen over de inrichting en openstelling van de TEK. Voor informatie en persoonlijk advies kunnen ondernemers ook terecht op KVK.nl/Energieloket van KVK. Naast het geven van praktisch advies over bedrijfsvoering, verwijst KVK gericht door naar de subsidies en regelingen bij uitvoerder RVO waarmee ondernemingen kunnen verduurzamen of besparen. 

Uitwerking regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-bedrijven.