KVK toetst oplossingsrichting traject Datavisie

Toekomst Handelsregister: Deel je mening en denk mee

Op 29 juni deed de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer een beleidsvoorstel voor een verantwoorde omgang met gegevens uit het Handelsregister. Deze oplossingsrichting kwam tot stand op basis van uitkomsten van het traject Datavisie. Daarin werken het ministerie en Kamer van Koophandel (KVK) samen uit hoe een integere omgang met HR-gegevens eruitziet, waarbij het belang van de samenleving voorop staat.

Deel je mening en denk mee

De geformuleerde oplossingsrichting uit de Kamerbrief toetsen we in twee interactieve online sessies voor belanghebbenden van het Handelsregister. Deze vinden plaats op:

  • Dinsdag 6 september van 10:00 tot 11:30 uur
  • Donderdag 8 september van 20:00 tot 21.30 uur

Wij nodigen ondernemers en andere betrokkenen bij het Handelsregister van harte uit om hieraan deel te nemen. Deelnemers kunnen reflecteren op de voorgestelde oplossing en ideeën inbrengen die deze verder kunnen verbeteren.

Meedoen?

Om jouw input te leveren voor het Handelsregister van de toekomst heb je het volgende nodig: Een werkend e-mailadres (zakelijk of privé) en een pc, laptop, of tablet met toegang tot internet. Deelname aan één van de interactieve sessies is mogelijk tot 1000 personen en is volledig anoniem. Zo kun je in alle vrijheid jouw mening delen en krijg je daarnaast de reacties van andere deelnemers mee. Geef je nu op voor één van de interactieve sessies.

Over de Datavisie voor het Handelsregister

In de Handelsregisterwet is onder meer vastgelegd dat Handelsregistergegevens grotendeels openbaar zijn: Zo kunnen ondernemers zien met wie ze zakendoen. Tegelijkertijd hebben openbaarheid van data en transparantie gevolgen voor de privacy en veiligheid van personen. Daarom werken het ministerie van EZK en KVK samen met belanghebbenden aan een nieuwe Datavisie voor het Handelsregister.

Eerdere expertsessies

In april en mei 2022 hebben er in het kader van de Datavisie verdiepende expertsessies plaatsgevonden met verschillende groepen belanghebbenden en wetenschappers.
Lees het verslag van deze sessies.