Datavisie

Update Datavisie: Uitkomsten laatste sessies belanghebbenden bekend

In het traject Datavisie werken KVK en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met belanghebbenden aan de toekomst van het Handelsregister (HR). Op 6 en 8 september 2022 vonden de laatste twee interactieve sessies plaats, waarbij ondernemers en andere HR-betrokkenen reageerden op een aantal oplossingsrichtingen voor het Handelsregister van de toekomst.

Veel steun voor oplossingen privacybescherming

Een meerderheid van de belanghebbenden gaf aan de oplossingsrichtingen die inzetten op structureel betere privacybescherming voor HR-ingeschrevenen te ondersteunen. Hieronder valt het voorstel om emailadressen en telefoonnummers van VvE’s niet langer openbaar te maken. Ook is een meerderheid voorstander van het aanpakken van ongewenst commercieel gebruik van Handelsregisterdata via gebruiksvoorwaarden. Daarnaast is er veel steun voor het afschermen van het bezoekadres van eenmanszaken, onder voorwaarde van het registreren van een vervangend postadres.

Rechtszekerheid en tegengaan fraude

Naast het afschermen van privacygevoelige gegevens in het Handelsregister, zijn er verschillende maatregelen ter versterking van de rechtszekerheid en fraude-weerbaarheid voorgelegd. Een meerderheid van de deelnemers aan de sessies is voorstander van het verlenen van toegang tot niet-openbare gegevens voor organisaties met een wettelijke of maatschappelijke taak. Daarbij vinden ze het van belang om kritisch te kijken naar welke partijen deze gegevens echt nodig hebben. Veel steun is er ook voor een sterkere rol voor KVK in de toekomst, onder andere voor het controleren van opgaves en deponeringen. Dit komt tenslotte de kwaliteit van data ten goede.

Wil je snel de uitkomsten zien van de interactieve sessies met HR-belanghebbenden? Bekijk de infographic met alle uitkomsten. Daarnaast is de volledige rapportage openbaar, lees het uitgebreide verslag van de sessies.

Over de Datavisie voor het Handelsregister

In de Handelsregisterwet is onder meer vastgelegd dat Handelsregistergegevens grotendeels openbaar zijn: Zo kunnen ondernemers zien met wie ze zakendoen. Tegelijkertijd hebben openbaarheid van data en transparantie gevolgen voor de privacy en veiligheid van personen. Daarom werken het ministerie van EZK en KVK samen met belanghebbenden aan een nieuwe Datavisie voor het Handelsregister. Afgelopen september vonden de laatste interactieve sessies met belanghebbenden plaats. De oplossingsrichtingen die in deze sessies zijn getoetst, kwamen tot stand op basis van eerdere uitkomsten van het traject Datavisie. Lees het verslag van eerdere sessies.