Jaarlijkse controle primaire autorisaties

Vervolg KVK-maatregelen na onbevoegde opvraging handelsregisterproducten door voormalig advocaat

Eerder dit jaar stelde KVK vast dat een voormalig advocaat bij het opvragen van informatie uit het Handelsregister onbevoegd gebruik heeft gemaakt van een autorisatie voor het inzien van privéadressen (IPA).

Vervolgstappen

  • KVK heeft de autorisaties van overige advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders gecontroleerd.
  • Aan voormalige beroepsbeoefenaren van wie de autorisatie nog gebruikt is na beëindiging van hun beroepsuitoefening is gevraagd om een verklaring.
  • Van alle voormalig notarissen en van alle voormalige gerechtsdeurwaarders zijn verklaringen ontvangen.
  • Van alle oud-advocaten van wie de autorisatie nog gebruikt is na beëindiging van hun beroepsuitoefening (164 in totaal) is van 156 advocaten een sluitende verklaring ontvangen.
  • In de meeste van deze gevallen was het account overgedragen aan een bevoegde opvolger. Oftewel, aan een collega die zelf nog wel bevoegd is om gebruik te maken van een dergelijke autorisatie.
  • Deze bevoegde opvolgers hebben verklaard dat ze volgens hun beroepscode met de gegevens zijn omgegaan.

KVK heeft geen of geen sluitende verklaring ontvangen van 8 voormalig advocaten. Op dit moment worden deze verklaringen nog nader onderzocht. Op basis van de resultaten van deze nadere analyse bepaalt KVK, met in achtneming van de AVG, de vervolgstappen richting een beperkt aantal betrokkenen. Zodra deze betrokkenen zijn geïnformeerd, doet KVK een aanvullende melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verder voert KVK een opschoningsactie uit op álle bestaande autorisaties. Dat houdt in dat KVK aan alle beroepsbeoefenaren gevraagd heeft om zowel hun eigen autorisatie (primair) als die van eventueel gemachtigde medewerkers (gedelegeerd) te bevestigen. Als bevestiging uitblijft, trekt KVK de autorisatie in. Deze actie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 zijn afgerond.

Structurele periodieke controles

Naast uitgebreide controle van de huidige situatie gaat KVK structureel een jaarlijkse controle uitvoeren op de actualiteit van de primaire autorisaties (van beroepsbeoefenaars) en gedelegeerde autorisaties (van geautoriseerde medewerkers). Daarnaast heeft KVK met de brancheorganisaties van alle drie de beroepsgroepen afspraken gemaakt voor periodieke bestandsvergelijkingen. KVK onderzoekt in nauwe samenwerking met dezelfde brancheorganisaties de technische mogelijkheden voor een directe, real-time koppeling.

Overige autorisatiehouders

Naast de drie beroepsgroepen hebben ook bepaalde bevoegde instanties recht op een autorisatie. Bijvoorbeeld de belastingdienst of de politie. KVK intensiveert de bestaande doorlopende afstemming met deze instanties en actualiseert haar beheer waar nodig.