KVK Dataservice aansluiten - Gegevenscatalogus

De gegevenscatalogus geeft de samenhang en structuur aan van de informatie die uit het Handelsregister geleverd kan worden. Op basis van deze catalogus worden producten, zoals KVK Handelsregister Inschrijving, samengesteld.

De huidige versie van de gegevenscatalogus is versie 3.0. Van deze versie zijn diverse kleine updates geweest die hieronder staan beschreven.

Versie 3.0.4 (1 oktober 2019)

Op 1 september 2020 is er een bijgewerkte versie van deze Gegevenscatalogus uitgekomen. Er zijn wijzigingen in de Gegevenscatalogus aangebracht, die ook invloed hebben op de producten. De wijzigingen in de Gegevenscatalogus betreffen voornamelijk tekstuele aanpassingen. De aanpassingen in de producten KVK Handelsregister Inschrijving en KVK Handelsregister Vestiging zijn backwards compatible. De huidige WSDL en XSD blijven van kracht (versie: 2015_02).

Aansluiten bedrijf - nieuwe informatie die is toegevoegd

 • Grensoverschrijdende omzetting
 • Nederleggingen

Aansluiten overheid - nieuwe informatie die is toegevoegd

 • Grensoverschrijdende omzetting

Let op: vanaf deze versie worden een aantal gegevens niet meer geleverd, waaronder:

 • Het attribuut pensioenVennootschap van het object MaatschappelijkeActiveit
 • Het attribuut volgorde van het object SBI-activiteit
 • Het attribuut koninklijkErkend van het object Rechtspersoon
 • Het attribuut datumLaatsteStatutenWijziging van het object Rechtspersoon
 • Het attribuut geslachtsAanduiding van het object NatuurlijkPersoon (wordt wel geleverd aan geautoriseerde afnemers)
 • Het attribuut adellijkeTitel van het object NatuurlijkPersoon (De adellijke titel komt wel voor in de volledige naam van de persoon)
 • Het attribuut datumEersteHuwelijk van het object NatuurlijkPersoon
 • Het attribuut geboorteland van het object NatuurlijkPersoon (wordt wel geleverd aan geautoriseerde afnemers)
 • Het attribuut geboorteplaats van het object NatuurlijkPersoon (wordt wel geleverd aan geautoriseerde afnemers)

Gegevenscatalogus interactieve versie (HTML): Gegevenscatalogus v3.0.4 HTML.zip

Gegevenscatalogus als (doorzoekbare) PDF: Gegevenscatalogus v3.0.4 PDF.

Gegevensmodel totaaloverzicht (JPG): HR-Model Overzicht (volledig) v3.0.4.

Bijlagen

Overzicht van enumeraties in de Gegevenscatalogus: Gegevenscatalogus 3.0.4 - Overzicht enumeraties.

Overzicht van buitenlandse rechtsvormen in de Gegevenscatalogus: Gegevenscatalogus 3.0.4 - Buitenlandse rechtsvormen.

Release notes

Release notes van de Gegevenscatalogus: Release notes v3.0.4g. In deze releasenotes staan ook de ‘extra elementen’ beschreven.

Addendum UBO

In 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. Vennootschappen en andere juridische entiteiten hebben vanaf inwerkingtreding van de wet 18 maanden de tijd om UBO’s te registreren. Een deel van de gegevens die KVK registreert, zoals de naam, en de aard en omvang van het belang van de UBO zijn via het register openbaar.

Bepaalde (financiële) instellingen, zoals banken, verzekeraars en notarissen, zijn bij hun cliëntenonderzoek verplicht de UBO van de cliënt te identificeren op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Voor deze instellingen gaat de plicht gelden om het UBO-register te raadplegen als onderdeel van het cliëntenonderzoek.

Het UBO-register is het gevolg van Europese wetgeving en elke lidstaat moet zo’n register (gaan) voeren. Het register draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme.

Addendum Gegevenscatalogus t.b.v. UBO: Addendum Gegevenscatalogus - UBO v1.2.

De aanvrager dient gerechtigd te zijn om niet-openbare en/of afgeschermde gegevens te mogen ontvangen.

De autorisatieniveaus worden toegelicht in: Gegevensautorisatie UBO v1.1.