KVK Dataservice Jaarrekeningen

Via KVK Dataservice krijg je een gedeponeerde jaarrekening in XBRL- of pdf-formaat. Je kunt de jaarrekening direct integreren in je eigen systeem.

Wat krijg je? 

Een jaarrekeningen bestaat in ieder geval uit een (verkorte) balans. Hoe groter het bedrijf, hoe meer informatie de jaarrekening moet bevatten, zoals een winst- en verliesrekening en een toelichting van de onderneming.

In welk formaat is de jaarrekening beschikbaar? 

De jaarrekening is opvraagbaar in het formaat waarin gedeponeerd is, XBRL of PDF. Daarnaast zijn XBRL-jaarrekeningen die geconverteerd zijn in pdf-formaat verkrijgbaar.

Bestaande aansluiting wijzigen

Ben je al aangesloten op KVK Dataservice en wil je jaarrekeningen ontvangen? Neem dan contact op met je accountmanager of onze Verkoop Binnendienst (account@kvk.nl) voor meer informatie.

Deponeren in XBRL

XBRL (gebaseerd op XML) is een open standaard om digitaal financiële gegevens uit te wisselen. Met XBRL importeer je een jaarrekening rechtstreeks in je systeem.

Sinds boekjaar 2016 moeten micro en kleine rechtspersonen hun jaarrekening bij KVK deponeren in XBRL-formaat (via SBR of ZDJ). Sinds boekjaar 2017 geldt die verplichting ook voor middelgrote rechtspersonen; naar verwachting vanaf boekjaar 2025 ook voor grote rechtspersonen en rechtspersonen die mogen deponeren als ware zij groot. Uitzonderingen zijn bedrijven die naar buitenlands recht moeten deponeren. Effectuitgevende instellingen zijn vanaf boekjaar 2021 verplicht om te deponeren in XHTML-iXBRL. Dit formaat is nog niet beschikbaar via KVK Dataservice.

XBRL heeft geen inhoudelijke gevolgen voor de jaarrekening. De ondernemer blijft verantwoordelijk voor de inhoud en het tijdig aanleveren van de jaarrekening. Hier kun je lezen wat rechtspersonen verplicht zijn om te deponeren.

Elementen van een XBRL-jaarrekening

De elementen van de XBRL-jaarrekening staan beschreven in de Nederlandse Taxonomie (NT). Hierin staan alle definities van gegevens, nodig voor het samenstellen van de jaarrekening in XBRL, conform de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening en de normen in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De benodigde gegevens kunnen per jaar verschillen. KVK is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de taxonomie, maar zij zorgt wel voor de technische verwerking van de NT (door Logius).  Alle informatie met betrekking tot de NT is te vinden op sbr-nl.nl.