KVK Handelsregister Concernrelaties

Bekijk de concernstructuur van je klant, zakenpartner of concurrent. Leg contact met bedrijven die gerelateerd zijn aan bestaande zakenpartners of kom meer te weten over de bedrijfsstructuur van je concurrent.

Wat krijg je? 

Concernrelaties geeft een overzicht van de actuele onderlinge relaties tussen rechtspersonen en/of samenwerkingsverbanden en/of in het Handelsregister ingeschreven buitenlandse organisaties. Er worden drie relaties getoond:

 • enig aandeelhouder (aandeelhouder bezit 100% van de aandelen), en/of
 • aansprakelijke, en/of
 • bestuurder.

Concernrelaties bestellen

Zoek op naam of KVK-nummer en bestel de gewenste variant.

Varianten 

Totale concern

Een overzicht van de inschrijvingen met hun actuele onderlinge relaties. Inzicht in: 

 • rechtspersonen, samenwerkingsverbanden of buitenlandse organisaties die onder één concernstructuur vallen en welke inschrijving bovenaan staat.
 • Welke rechtspersonen, samenwerkingsverbanden of buitenlandse organisaties een enig aandeelhouder en/of aansprakelijke en/of bestuurder zijn binnen deze concernstructuur.
 • Het soort relatie van de rechtspersoon, samenwerkingsverband of buitenlandse organisatie met het concern: Enig aandeelhouder (aangeduid met “E”), Aansprakelijke (“A”) of Bestuurder (“B”).
 • De status in geval van faillissement, surseance van betaling, beëindigd, ontbonden of uitgeschreven, terwijl er nog actuele relatie(s) met andere inschrijvingen bestaan.
 • Een buitenlandse organisatie met een buitenlands inschrijfnummer, register en plaats in het buitenland (als deze binnen het overzicht voorkomt).

Directe relaties

Toont alleen de rechtspersonen die direct boven en onder de geselecteerde inschrijving staan. Inzicht in: 

 • hoe een rechtspersoon direct deel uitmaakt van een andere rechtspersoon. Het totale concern wordt niet getoond.
 • Van welke rechtspersonen, samenwerkingsverbanden of buitenlandse organisaties de geselecteerde inschrijving enig aandeelhouder en/of aansprakelijke en/of bestuurder is.
 • Het soort relatie van de rechtspersoon, samenwerkingsverband of buitenlandse organisatie met het concern: Enig aandeelhouder (aangeduid met “E”), Aansprakelijke (“A”) of Bestuurder (“B”).
 • De status in geval van faillissement, surseance van betaling, beëindigd, ontbonden of uitgeschreven, terwijl er nog actuele relatie(s) met andere inschrijvingen bestaan.
 • Een buitenlandse organisatie met een buitenlands inschrijfnummer, register en plaats in het buitenland (als deze binnen het overzicht voorkomt).

Tarieven

In het overzicht tarieven van KVK vind je de prijs van alle KVK producten.

Wetswijzigingen

Wijzigingen in wet-  en regelgeving kunnen gevolgen hebben voor de inhoud van KVK Handelsregister Concernrelaties.

Veelgestelde vragen

Een vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap (cv) is alleen zichtbaar als hierin een rechtspersoon als maat of vennoot is betrokken.

Concernrelaties bevat alle actuele relaties. Ook de relaties van actieve rechtspersonen met non-actieve rechtspersonen, samenwerkingsverbanden en/of buitenlandse organisaties.

Nee, want niet elke rechtspersoon maakt deel uit van een concern.

Nee, je ziet alleen de 100% aandeelhouders.

Nee, vanwege de privacy kunnen we deze relaties niet tonen.

Concernrelaties toont geen detailinformatie van de inschrijvingen. Wil je meer weten? Bijvoorbeeld wanneer een niet-actieve inschrijving is beëindigd, ontbonden of uitgeschreven. En wat de mogelijke aanleiding daartoe was? Check dan het uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel®.