KVK Handelsregister Open Data Set

Ontvang verschillende bedrijfsgegevens, geanonimiseerd, uit het Handelsregister. Deze Data Set wordt wekelijks vernieuwd. Het bevat de actieve inschrijvingen in het Handelsregister. Uitgeschreven bedrijven staan er niet in.

Wat kun je ermee?

 • Visualisaties en doorsnedes maken.
 • Analyses uitvoeren voor onder andere benchmarking, strategie en beleid.
 • Verbanden leggen met andere databronnen.

Tarieven

Je kunt de KVK Handelsregister Open Data Set gratis downloaden en gebruiken.

De bedrijfsgegevens die je ontvangt

Gegevens en beschrijving

 • Woonplaats / Vestigingsplaats onderneming.
 • Indicatie Hoofdvestiging / (H) - Hoofdvestiging. (N) - Nevenvestiging.
 • Rechtsvorm / Code voor rechtsvorm.
 • Rechtsvorm omschrijving / Rechtsvorm.
 • Hoofdactiviteit / Code voor hoofdactiviteit (SBI-code).
 • Omschrijving hoofdactiviteit / Omschrijving hoofdactiviteit.
 • Nevenactiviteit 1 / Code voor nevenactiviteit 1 (SBI-code).
 • Omschrijving Nevenactiviteit 1 / Omschrijving Nevenactiviteit .
 • Nevenactiviteit 2 / Code voor nevenactiviteit 2 (SBI-code).
 • Omschrijving Nevenactiviteit 2 / Omschrijving Nevenactiviteit 2.
 • Import / Indicatie import activiteit van onderneming.
 • Export / Indicatie export activiteit van onderneming.
 • Datum oprichting / Datum oprichting rechtspersoon, VOF of CV.
 • Datum akte oprichting / Datum waarop de akte van oprichting is geregistreerd.
 • Datum inschrijving / Datum inschrijving in het Handelsregister.
 • Datum vestiging / Datum begin bedrijfsuitoefening.
 • Datum vestiging huidig adres / Datum verplaatsing naar huidig adres.
 • Datum opheffing / Datum van uitschrijving.
 • Datum voortzetting / Datum voortzetting door huidige eigenaren.
 • Indicator surseance - faillissement -schuldsanering / Indicator surseance (S) - faillissement (F) - schuldsanering (D).
 • Boekjaar / Jaartal laatste gedeponeerde jaarstuk.
 • Datum deponering jaarstuk / Datum waarop het jaarstuk bij de KVK is gedeponeerd.
Download gratis

Geef je mening over deze Open Data Set

We zijn erg benieuwd naar jouw mening. Wil je feedback geven? Laat je gegevens achter dan nemen we contact met je op. 

Veelgestelde vragen

Open data zijn meestal verzameld door de overheid, wetenschappelijke instellingen of door de overheid gefinancierde organisaties. Je kunt deze open data gratis gebruiken voor jouw eigen data-analyse.

Kenmerken van open data

 • de data zijn openbaar
 • de eigenaar staat gebruik toe
 • de dataverzameling is vaak bekostigd uit publieke middelen

Voorbeelden van open data

 • gegevens van alle kinderopvanglocaties
 • geografische informatie en bodemgesteldheid
 • alle kunstwerken in de gemeente Amersfoort
 • handelsbarrières en productvoorwaarden per land

Meer weten? Download dan een overzicht van een aantal databronnen of check het Dataregister van de Nederlandse Overheid | Data overheid.