Wat krijgt u met een KvK Handelsregister Open Data Set?

Met de KvK Handelsregister Open Data Set krijgt u de volgende bedrijfsgegevens, geanonimiseerd, uit het Handelsregister. De data set wordt wekelijks geactualiseerd.


Gegeven Beschrijving
Woonplaats Vestigingsplaats onderneming
Indicatie Hoofdvestiging (H) – Hoofdvestiging, (N) – Nevenvestiging
Rechtsvorm Code voor rechtsvorm
Rechtsvorm omschrijving Rechtsvorm
Hoofdactiviteit Code voor hoofdactiviteit (SBI-code)
Omschrijving hoofdactiviteit Omschrijving hoofdactiviteit
Nevenactiviteit 1 Code voor nevenactiviteit 1 (SBI-code)
Omschrijving nevenactiviteit 1 Omschrijving nevenactiviteit 1
Nevenactiviteit 2 Code voor nevenactiviteit 2 (SBI-code)
Omschrijving nevenactiviteit 2 Omschrijving nevenactiviteit 2
Import Indicatie import activiteit van onderneming
Export Indicatie export activiteit van onderneming
Datum oprichting Datum oprichting rechtspersoon, VOF of CV
Datum akte oprichting Datum waarop de akte van oprichting is geregistreerd
Datum Inschrijving Datum inschrijving in het Handelsregister
Datum vestiging Datum begin bedrijfsuitoefening
Datum vestiging huidig adres Datum verplaatsing naar huidig adres
Datum opheffing Datum van uitschrijving
Datum voortzetting Datum voortzetting door huidige eigenaren
Indicator surseance - faillissement - schuldsanering Indicator surseance (S) - faillissement (F) - schuldsanering (D)
Boekjaar Jaartal laatste gedeponeerde jaarstuk
Datum deponering jaarstuk Datum waarop het jaarstuk bij de KvK is gedeponeerd

Wat kan ik met een KvK Handelsregister Open Data Set?

Met de KvK Handelsregister Open Data Set kunt u:

  • visualisaties en doorsnedes maken;
  • analyses uitvoeren voor onder andere benchmarking, strategie en beleid;
  • verbanden te leggen met andere databronnen.

Wat kost een KvK Handelsregister Open Data Set?

De KvK Handelsregister Open Data Set is gratis. U kunt deze kosteloos downloaden en gebruiken.

We zijn erg benieuwd naar uw ervaring met de aangeboden Open Dataset. Als u uw ervaring met de Open Dataset met ons wil delen, dan vragen we u om uw gegevens achter te laten. We nemen dan op een later tijdstip contact met u op.


Meer informatie

Vragen over KvK Handelsregister Open Data Set