Inputfinanciering

Bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, die standaardinformatieproducten van KVK afnemen ontvangen daar geen facturen voor. Zij betalen in plaats daarvan jaarlijks een vast bedrag aan het ministerie van Economische Zaken; de zogenaamde inputfinanciering. Dit geldt alleen voor bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht (de a-organen).

KVK Innovatie Top 100

Vind nieuwe klanten of een netwerk met je innovatieve product.

Schrijf je nu in

Je organisatie moet op de Autorisatielijst Inputfinanciering staan

Om gebruik te kunnen maken van inputfinanciering moet je vermeld staan op de Autorisatielijst Inputfinanciering. Je valt pas onder de regeling inputfinanciering vanaf het moment dat wij jouw aanvraag hebben beoordeeld en je daadwerkelijk op de lijst bent opgenomen.

Meld je aan voor de Autorisatielijst Inputfinanciering

Wat zijn standaardinformatieproducten?

Alle standaardinformatieproducten vallen onder inputfinanciering. In de KVK Productlijst inputfinanciering staat precies vermeld welk product onder welke condities valt.

Op dit moment staan er ook nog maatwerkinformatieproducten op de lijst die onder bepaalde voorwaarden onder inputfinanciering geleverd kunnen worden. De nieuwe tarieven voor 2024 zijn vastgesteld door de Minister van Economische Zaken. Wij adviseren je graag over welk product het best aansluit op jouw behoefte en of je deze onder inputfinanciering kunt afnemen.

Laat je adviseren over welk product aansluit op jouw behoefte