Projecten InnovatieLab

KVK InnovatieLab onderzoekt nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence, Blockchain en Linked data. Ook kijken we of er behoefte is bij de KVK-klant aan bepaalde oplossingen. Uiteindelijk moeten de nieuwe producten, diensten en processen het leven van ondernemers makkelijker maken. Zo dragen we bij aan een veiliger en zekerder economisch verkeer (Handelsregister) en succesvoller ondernemerschap (Informatie & Advies). Dat doen we in de meeste gevallen met klanten, kennis- en overheidspartners en collega’s binnen KVK.

KVK Innovatie Top 100

Vind nieuwe klanten of een netwerk met je innovatieve product.

Schrijf je nu in

Digitale Identiteit

In de huidige online wereld groeit de behoefte om je als ondernemer te identificeren. Je wilt van elkaar weten met wie je zakendoet. Snel, makkelijk, goedkoop en betrouwbaar. Geen gehannes met pdf-jes en mailtjes maar ‘straight through processing’. InnovatieLab ontwikkelt concepten om snel online te checken met wie je zakendoet. Of om eenvoudig een medewerker binnen je organisatie te machtigen om te handelen namens jouw bedrijf. Waarbij de ondernemer in regie is over zijn gegevens en controle heeft met wie en wanneer hij zijn KVK-data deelt.

Kwaliteit Handelsregister en fraudedetectie

Hoe beter de kwaliteit van het KVK Handelsregister hoe minder kans op malafide praktijken, zoals faillissementsfraude, identiteitsfraude, vastgoedfraude, verzekeringsfraude, belastingfraude en subsidiefraude. KVK signaleert fraude en ondersteunt opsporende en handhavende instanties met informatie en inzet van nieuwe technologieën, altijd met een ethische bril gericht op privacy van de ondernemer.

Hackathons en events

Innoveren kun je niet alleen. Samenwerken met klanten, kennis- en onderzoeksinstellingen zoals Universiteiten, Hogescholen en bijvoorbeeld TNO, is noodzakelijk om KVK te vernieuwen en te verbeteren. Ook samenwerken met overheidspartners zoals ministeries, gemeenten, Kadaster, Belastingdienst, CBS en anderen helpt om van elkaar te leren en gezamenlijk op te trekken. Eind 2020 participeerde KVK InnovatieLab in online Hackathon-programma Odyssey. Samen met o.a. Digicampus (min. BZK) en de ‘Dutch Blockchain Coalition’ werkten teams aan concepten rondom ‘Self Sovereign Identity’. Met enkele teams werkt KVK InnovatieLab de ideeën uit de hackathon verder uit.