Over het UBO-register trusts

In het UBO-register trusts moeten trustees hun trust of soortgelijke juridische constructie en hun uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) registreren. Door deze transparantie draagt het register bij aan het voorkomen van witwassen, corruptie, fraude, belastingontduiking en financiering van terrorisme. Het UBO-register trusts komt voort uit Europese wetgeving. KVK beheert het UBO-register trusts namens de ministeries van Financiën en Justitie & Veiligheid.

Sinds wanneer is het UBO-register trusts live?

De registratieplicht geldt sinds 1 november 2022. Nieuwe trusts en FGR’s moeten zich binnen een week registreren in het UBO-register trusts.

Wat is een trust?

Een trust is een juridische constructie die in het leven wordt geroepen door een persoon (de ‘settlor’). In een trust wordt vermogen toevertrouwd aan een beheerder (de ‘trustee’). De beheerder wendt de vermogensbestanddelen overeenkomstig een trustakte aan voor een of meerdere begunstigden (de ‘beneficiary’) of voor een bepaald, breder omschreven doel (bijvoorbeeld voor kinderen in dorp x, of voor studiebeurzen). Soms is er een persoon aangesteld om een trustee te controleren (‘protector’). 

De trust kent vele varianten en wordt onder meer gebruikt in de zakelijke sfeer, in familiaire sfeer, charitatieve instellingen, et cetera. Een trust is naar Nederlands recht geen rechtspersoon of rechtsvorm, maar een doelvermogen. 

De trustee is beheerder van de trust en is verantwoordelijk voor de registratie van de trust of soortgelijke juridische constructie en de UBO’s daarvan. 

Wat is een soortgelijke juridische constructie?

Een ‘soortgelijke juridische constructie’ wordt gelijkgesteld aan een trust. Voor Nederland gaat het om een fonds voor gemene rekening (FGR). Dit fonds is een overeenkomst tussen drie verschillende partijen: een bewaarder, een beheerder en deelnemers. Het fonds is erop gericht om vermogen bijeen te brengen om dit gezamenlijk te beleggen en bestaat in verschillende vormen: een open of gesloten fonds.

Wie doet de registratie?

Alleen de trustee van een trust, of degene die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie heeft als een trustee in een trust, kan de registratie doen. De trustee is zelf ook een UBO van de trust. De overige UBO’s van de trust moeten de trustee alle nodige informatie aanleveren zodat de trustee de registratie kan doen.

Is dit een uitbreiding van het UBO-register?

Het UBO-register trusts is een ander register dan het bestaande UBO-register. Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister. Het UBO-register trusts is een apart register met een eigen website www.uboregistertrusts.nl.