Over het UBO-register

In Nederland moeten organisaties sinds 27 maart 2022 hun UBO's ingeschreven hebben in het UBO-register. Ultimate Beneficial Owners (UBO’s), zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over, een organisatie. In dit register registreert KVK wie dit precies zijn voor een organisatie. Maar waarom is het UBO-register in het leven geroepen?

UBO-register

Het register komt voort uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. Het UBO-register is ondergebracht bij het Handelsregister en is één van de basisregistraties van Nederland. KVK beheert het Handelsregister.

Het UBO-register helpt bij het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering. Zo moeten financiële instellingen bijvoorbeeld in het UBO-register checken wie de UBO van een organisatie is voordat zij een verkooptransactie doen, een bemiddelingsopdracht uitvoeren of een zakelijke overeenkomst afsluiten. Daarnaast helpt het UBO-register opsporingsinstanties bij het achterhalen van criminele activiteiten zoals het witwassen, belastingontduiking en fraude.

Om die redenen is het belangrijk dat in het UBO-register accurate en actuele informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie is opgenomen..

KVK en UBO-register

KVK heeft als taak om het UBO-register te beheren en verricht vanuit die taak alleen een toetsing op de consistentie van de UBO-inschrijving. KVK kan en mag niet inhoudelijk adviseren over wie de UBO is. De organisatie die de UBO-opgave doet, is zelf verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige opgave. 

Wie mag UBO's bekijken?

KVK gaat zorgvuldig om met de gegevens van UBO's. We verwerken deze gegevens volgens de richtlijnen van de AVG. Sinds 22 november 2022 zijn de gegevens door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie tijdelijk niet openbaar.