Stap 2 van 5 - Voorbereiding UBO-opgave

Wie zijn de UBO's van je organisatie?

In een cv, maatschap, vof, EESV of rederij kunnen onderstaande belangen van toepassing zijn. Je bepaalt - op basis van deze belangen - als organisatie zelf welke personen de UBO's zijn.

Wie hebben er een belang in je organisatie?

Zijn er mensen die voor meer dan 25% gerechtigde tot het vermogen zijn? Dan kun je deze personen aanmerken als UBO's. Kijk ook voor welk percentage de UBO's gerechtigde tot het vermogen zijn:

  • meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
  • meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
  • meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%

Voorbeeld van gerechtigden tot het vermogen

Twee vennoten hebben samen een vof, waarin vastgelegd is dat de inbreng van beide vennoten 100.000 euro is. In het contract is vastgelegd dat de arbeidsbeloning en winst 50/50 verdeeld is. Beide vennoten zijn gerechtigd tot het vermogen voor 50% en dus UBO in dit voorbeeld.

Zijn er mensen die voor meer dan 25% stemgerechtigde zijn? Dan kun je deze personen aanmerken als UBO's. Kijk ook welk percentage van het stemrecht in bezit is van de UBO's:

  • meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
  • meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
  • meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%.

Voorbeelden van stemrecht

Een maatschap heeft 3 maten, die alledrie 33,3% van de stemmen kunnen uitbrengen. In de maatschapsovereenkomst staat dat wijziging van de overeenkomst plaatsvindt met unanieme stemmen. De 3 maten zijn in dit voorbeeld UBO.

Een cv heeft 2 beherend vennoten en 2 commanditair vennoten. In de cv-overeenkomst staat dat wijziging van de overeenkomst plaatsvindt met unanieme stemmen. De 4 vennoten zijn in dit voorbeeld geen UBO aangezien zij elk 25% - dus niet meer dan 25% - van de stemmen hebben.

Een cv heeft een beherend vennoot (bv A) en een commanditair vennoot. Bv A heeft een statutair bestuurder X. In de cv-overeenkomst staat dat wijziging van de overeenkomst plaatsvindt met unanieme stemmen. Bestuurder X van bv A en de commanditair vennoot zijn in dit voorbeeld allebei UBO, omdat zij elk 50% van de stemmen hebben.

Deze mensen zijn houders van feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen, en kun je aanmerken als UBO's.

Voorbeeld van feitelijke zeggenschap

Donateur Z van belangenorganisatie G financiert de organisatie. Z heeft geen formele rol in de organisatie, maar vervult als externe betrokkene een rol. Z is hiermee in dit voorbeeld een UBO.

Dan schrijf je alle hoger leidinggevenden in als UBO's van de organisatie. Dit zijn alle mensen die als bestuurder, vennoot, maat of lid van je rederij in het Handelsregister ingeschreven staan. Je schrijft ze dan niet in op basis van een belang, maar omdat ze de functie van bestuurder hebben. 

Kies dan van bovenaf voor het eerste belang dat van toepassing is.

Verder met voorbereiden op de UBO-opgave?

Deze pagina maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de UBO-opgave. Ga terug naar de beginpagina van de UBO-opgave om de voorbereiding opnieuw te starten.