Stap 1 van 5 - Voorbereiding UBO-opgave

Moet je organisatie UBO-opgave doen?

Bepaal met onderstaande rechtsvormen of jouw organisatie UBO's moet inschrijven.

Doe je UBO-opgave voor meerdere organisaties? Dan moet je dit apart doen voor ieder KVK-nummer.

Kerkgenootschappen

Bepaalde organisaties met de rechtsvorm kerkgenootschap moeten ook UBO's inschrijven. De organisaties waar dat voor geldt hebben hierover een brief van KVK gekregen. Kerkgenootschappen hoeven alleen UBO's in te schrijven als:

  • de organisatie verplicht staat ingeschreven in het Handelsregister en
  • er geen Nederlandse koepelorganisatie (geen hoger aggregatieniveau) boven het kerkgenootschap staat

Het inschrijven van UBO's voor kerkgenootschappen doe je via de online UBO-opgave.

> Bereid je voor op het inschrijven van UBO's van je kerkgenootschap

Deze rechtsvormen hoeven geen UBO-opgave te doen

  • eenmanszaken
  • beursgenoteerde bv's en nv's
  • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
  • verenigingen van eigenaars
  • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
  • rechtspersonen in oprichting
  • publiekrechtelijke rechtspersonen
  • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Buitenlandse rechtspersonen - zoals een Ltd of GmbH - die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hebben ook geen registratieplicht in Nederland.

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de UBO-opgave.

Ga terug naar de beginpagina van de UBO-opgave om de voorbereiding opnieuw te starten.