Mag ik mijn werknemers bespieden met beveiligingscamera’s?

Je mag geen camera’s ophangen om je personeel in de gaten te houden. Dat is inbreuk op hun privacy. Maar soms zijn medewerkers nu eenmaal te zien op beveiligingscamera’s van de zaak. Mag je dan wel je personeel bekijken?

Bescherm je bedrijf

In onze e-mailserie lees je hoe je omgaat met digitale risico’s.

Abonneer je nu

Kun je aantonen dat het écht nodig is om camerabeelden te maken waar ook personeel op te zien is? Dan weegt dat soms zwaarder dan hun privacy. Dat heet een gerechtvaardigd belang hebben. In dat geval kun je niet naar de beelden kijken zonder dat je personeel ziet. Bijvoorbeeld wanneer een beveiligingscamera je kassa filmt. Een kassamedewerker is mogelijk ook op die beelden te zien. Je mag de camera dan gebruiken. Zorg dat je daarbij voldoet aan de eisen die in de privacywet AVG staan.

Strenge voorwaarden

Er gelden strenge voorwaardenvoor het maken van beelden waar je personeel op te zien is. Het opzettelijk bespieden van je werknemers is verboden. Je mag werknemers dus niet via de beelden controleren en hen daarna aanspreken op hun functioneren. Je personeel moet altijd op de hoogte zijn van beveiligingscamera’s en mag bezwaar maken. Geluidsopnames maken is verboden en je mag de beelden niet langer bewaren dan nodig is. Na maximaal vier weken moet je de beelden wissen.

Vermoeden van diefstal

Vermoed je dat een werknemer van je steelt of op andere wijze fraude pleegt? Een serieuze verdenking van een strafbaar feit geldt als uitzondering. Je mag dan wél een (verborgen) camera gebruiken. Let op, ook hier zijn strenge voorwaarden voor.