Wijziging Handelsregisterwet: misbruik adresgegevens moeilijker

Per 1 januari 2022 treden een aantal nieuwe wetten en regels in werking die belangrijk zijn voor ondernemers. Zo wordt de Handelsregisterwet gewijzigd, waardoor het moeilijker wordt om misbruik te maken van iemands adresgegevens.