Wijzigen vennootschaps- of rechtspersoongegevens

Geef wijzigingen in bijvoorbeeld de verkorte naam of kapitaalgegevens van een vennootschap (vof, cv of maatschap) of rechtspersoon (zoals een bv, nv, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting of vereniging) door.

Je kunt de volgende wijzigingen doorgeven:

 • de naam en handelsnaam van het samenwerkingsverband
 • de duur van het samenwerkingsverband
 • wijziging van het commanditaire kapitaal
 • wijziging van het aantal commanditaire vennoten
 • statuten van de rechtspersoon
 • statutaire naam van de rechtspersoon
 • de 'ook-genoemd'-naam van de stichting of vereniging 
 • de statutaire zetel van de rechtspersoon
 • de statuten van de vereniging zijn opgenomen in een notariële akte
 • de rechtspersoon is verdwenen vanwege een juridische fusie of splitsing
 • het kapitaal van de bv, nv of se
 • wijziging van de oprichtingsovereenkomst van een EESV
 • toetreding van een nieuw lid bij een EESV
 • een EESV is omgezet in een coöperatie

Let op: voor statutaire wijzigingen bij rechtspersonen is een notariële akte verplicht.

1. Download het formulier

Formulier 15: 'wijziging vennootschaps- of rechtspersoongegevens'.

2. Onderteken het formulier en stuur het naar KVK

 • Op het formulier staat wie het formulier mag ondertekenen en welke bewijsstukken je eventueel moet meesturen.
 • Stuur het formulier, met een kopie van het geldige legitimatiebewijs van degene die het formulier heeft ondertekend, naar een van de postadressen van KVK.
 • Je hoeft hiervoor niet langs te komen bij KVK.