Duurzaam ondernemen

Klimaatakkoord: wat betekent het voor bakkers?

Heb je een eigen pand, gasgestookte ovens of een bestelbus? Dan krijg je te maken met aardgasvrij ondernemen, energiebesparing en zero-emissiezones in de binnensteden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzocht in 2020 wat de financiële impact van het Klimaatakkoord op het mkb is. Ontdek wat dit voor bakkers betekent, wat je zelf kunt doen en welke subsidies er zijn.

Samen met de belangrijkste sectoren en brancheorganisaties sloot het kabinet in 2019 het Klimaatakkoord. Een pakket aan maatregelen en voornemens voor het halveren van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ten opzichte van 1990. Veel van de 600 afspraken zijn nog niet uitgewerkt. In het onderzoek van EZK staan de maatregelen die al wel concreet zijn en invloed hebben op het mkb, zoals bakkers.

De branche in cijfers

De bakkersbranche in cijfersBron: MKB Impacttoets Klimaatakkoord; cijfers over 2019.

Effect klimaatmaatregelen

Een bakker met een eigen pand, gasgestookte ovens en een bestelbus zal jaarlijks duurder uit zijn. Volgens een rekenvoorbeeld in het onderzoek zal een bakker met een omzet van 1 miljoen euro niet langer 8 tot 9% winstmarge overhouden, maar 6 tot 7%. Ook wachten bakkers investeringen om zonder aardgas te kunnen ondernemen, bijvoorbeeld door de aanschaf van elektrische ovens. 

Zero-emissie zones in binnensteden

Als je in de binnenstad bezorgt heb je vanaf 2025 een elektrische bestelbus nodig. Het verschil in totale kosten met een benzine- of dieselbus is minimaal.

De 30 tot 40 grootste steden krijgen vanaf 2025 emissievrije zones in de binnenstad. Dat betekent dat alleen voertuigen zonder uitstoot de stadskernen in mogen. Een elektrische bestelbus is duurder om aan te schaffen dan een benzine- of dieselbus. De brandstof en het onderhoud zijn goedkoper. Ook betaal je tot en met 2024 geen motorrijtuigenbelasting.

Volgens het onderzoek is het verschil voor een bakker in totale kosten tussen een benzine- of dieselbestelbus en een elektrische klein. De verwachting is dat de elektrische bestelbussen in de toekomst goedkoper worden. Aan de andere kant is de korting op de motorrijtuigenbelasting maar tijdelijk. De korting – nu 100% - is in 2025 nog 75% en vervalt in 2026 helemaal. De motorrijtuigenbelasting voor diesel- en benzinebestelbussen stijgt jaarlijks met 4 tot 5%. Ook de accijns op diesel steeg in 2021 met 1 cent en stijgt per 2023 nogmaals met 1 cent.

Energie besparen

Je bedrijfspand moet in de toekomst energielabel A hebben. Dit kost afhankelijk van je huidige energielabel tussen de 900 en 8.200 euro per pand. Jaarlijks bespaar je daarna tussen de 75 en 2.100 euro per pand. De belasting op energie gaat bij gemiddeld en gelijk gebruik met enkele duizenden euro’s omhoog.

Je kunt energie besparen door onder andere gebruik te maken van zonne- en windenergie. Met deze vormen van energie kun je elektriciteit opwekken, waardoor je minder afhankelijk bent van gas. Afhankelijk van de hoeveelheid stroom die je met je zonnepanelen of windmolens opwekt, kun je ook stroom terugleveren aan het stroomnet.

Informeer bij netbeheerder

Om elektriciteit terug te kunnen leveren, moet het stroomnet voldoende capaciteit hebben. Dit heet ook wel transportcapaciteit. Door de toename van zonne- en windparken, is die capaciteit soms niet groot genoeg. Informeer daarom vooraf bij je netbeheerder welke mogelijkheden hiervoor zijn. Je vindt je netbeheerder op www.eancodeboek.nl.

Energielabel A

In 2050 zijn alle bedrijfspanden CO2-arm. In 2030 is er al een eerste slag op de besparing gemaakt. Hoe dit precies vorm krijgt, wordt nog uitgewerkt. In het onderzoek staat wat het betekent voor bakkers om hun pand van energielabel A te voorzien.

Je pand verduurzamen tot energielabel A, bijvoorbeeld door muurisolatie of dubbel glas, kost bij een pand van 150 m2 eenmalig tussen de 900 en 8.200 euro per pand, afhankelijk van het huidige energielabel. Jaarlijks bespaar je daarna tussen de 75 en 2.100 euro op de energierekening per pand.

Energiebelastingen

De overheid wil dat het loont om over te stappen op duurzame energie. Daarom gaat de belasting op elektriciteit jaarlijks omlaag en op aardgas omhoog. Bij een verbruik van 30.000 m3 gas zorgt dat dit jaar voor 1.200 euro hogere gaskosten. Dit loopt op tot 3.000 euro extra in 2028.

Ook gaat de belasting voor Opslag Duurzame Energie (ODE) omhoog. Met dit geld wil de overheid de productie van duurzame energie stimuleren. Voor een bakker met 30.000 m3 gasverbruik en 145.000 kWh elektriciteitsverbruik betekent dit jaarlijks 2.500 euro extra aan ODE-belasting.

Aardgasvrij ondernemen

Van het gas af gaan vraagt een eenmalig investering van tussen de 1 en 1,75 ton. Deze kosten komen onder andere voort uit de aanschaf van een elektrische oven. De jaarlijkse energiekosten stijgen daarna bij gelijk energieverbruik met zo’n 15.000 euro.

Wijkaanpak

Nederland gaat wijk voor wijk van het gas af. Gemeenten werken de wijkgerichte aanpak uit en maken eind 2021 bekend welke wijk wanneer aan de beurt is. Samen met gebouweigenaren bepaalt de gemeente wat de beste oplossing is voor warmte en stroom. De wijkaanpak zal eind 2021 van start gaan en waarschijnlijk tot 2050 duren. Dat betekent dat niet alle ondernemers tegelijkertijd van het gas af gaan.

Verwarming

Van het gas af, betekent dat je je pand op een andere manier moet verwarmen. Bijvoorbeeld met een warmtepomp, elektrische cv-ketel of een aansluiting op het warmtenet. De elektrische cv-ketel valt meestal duurder uit, omdat elektriciteit duurder is dan gas. Of je op een warmtenet kan aansluiten hangt af van je locatie, daar heb je zelf geen invloed op. De onderzoekers hebben in hun berekeningen daarom gekeken naar de warmtepomp als alternatief. Een elektrische warmtepomp kost eenmalig tussen de 5.000 en 25.000 euro, afhankelijk van het type en vermogen.

Apparaten

Bakkers kunnen een kwart van het gasgebruik vervangen met een warmtepomp. De rest van het gasgebruik komt voor rekening van apparaten, zoals gasgestookte ovens. Het vervangen van een professionele gasgestookte oven door een elektrische kost tussen de 1 en 1,5 ton. Ook is elektriciteit duurder dan gas. Dat betekent bij een gemiddeld gasverbruik van 30.000 m3 een verdubbeling van de jaarlijkse energiekosten.

Acties en subsidies

Met de MKB Klimaatwerk tool ontdek je welke subsidiemogelijkheden er voor jouw bedrijf zijn. Bekijk welke acties je zelf kunt uitvoeren en welke subsidies er zijn.

Elektrische bestelbus

  • Je betaalt tot en met 2024 geen motorrijtuigenbelasting.
  • Je krijgt met de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) maximaal 5.000 euro korting als je een nieuwe elektrische bestelwagen koopt of leaset.
  • Je kunt met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) tot maximaal 45% van de investeringskosten in een elektrische bestelwagen aftrekken van je fiscale winst. Hierdoor betaal je minder belasting.

Bedrijfspand

  • Ontdek met de Energiebesparingsverkenner hoe je energie bespaart.
  • Heeft je pand voor meer dan de helft een kantoorfunctie en is de totale oppervlakte van je pand meer dan 100 m2? Dan ben je verplicht deze voor 2023 van energielabel C te voorzien.
  • Gebruik je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas? Dan ben je verplicht energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terug verdienen, zoals het inzetten van restwarmtes uit de ovens en efficiënter gebruik van de apparatuur. Met de Wetchecker energiebesparing ontdek je welke regels voor jouw situatie gelden.
  • Betaal minder belasting met de MIA-regeling door maximaal 36% van de investeringskosten in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen van je fiscale winst af te trekken. Met de Vamil-regeling schrijf je deze investeringen bovendien af op een voor jou gunstig moment.

Gasloos ondernemen

  • Bespaar met de ISDE-subsidie 1.000 tot 2.500 euro op de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler.
  • Betaal minder belasting met de Energie-investeringsaftrek (EIA) door maximaal 45,5% van de investeringskosten van bijvoorbeeld elektrische ovens van je fiscale winst af te trekken.
Lees ook wat het Klimaatakkoord voor andere sectoren betekent.
Ellen Koekkoek

Als KVK-adviseur tip ik ondernemers over innovatie en de beweging naar het ‘nieuwe ondernemen’. En schrijf ik over het stikstofdebat, veranderingen in de foodbranche en samenwerken. Op KVK.nl, socials en Gespot! Innovatienieuws.

InspiratiePage
Duurzaam