Wetten en regels

Laat je bedrijf goed achter

  • Tips
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 23 nov 2020
  • 3 min lezen
  • 532
Nadenken over het voortbestaan van je bedrijf als je er zelf niet meer bent. Dat gebeurt niet zo vaak. Maar, stel dat je plotseling wegvalt? Hoe gaat het dan verder met jouw bedrijf? Je kunt zelf een aantal zaken regelen om je bedrijf goed achter te laten. Dan komen je nabestaanden niet voor onverwachte verrassingen te staan.

1. Maak een testament

Zonder testament treedt het algemene erfrecht in werking als je overlijdt. Alle bezittingen en schulden gaan dan over op de erfgenamen. Het erfrecht bepaalt wie de erfgenamen zijn. Met een testament kun je afwijken van de wettelijke regels van het erfrecht. Je legt bijvoorbeeld vast wie de bedrijfsopvolger wordt en welke andere personen of instellingen erfgenaam zijn. Heb je een groot vermogen? Dan helpt een testament om de erfbelasting gemakkelijker af te wikkelen. Een testament stel je op bij de notaris.

2. Maak gebruik van een 'ondernemerstestament'

In een testament regel je de verdeling van je bezittingen en schulden. Na overlijden, duurt het meestal een tijd om die verdeling te realiseren. Om te voorkomen dat je bedrijf in die tijd stuurloos is, is het verstandig om een ondernemerstestament op te stellen. Hierin geef je aan wat er met je bedrijf moet gebeuren als je er niet meer bent.

3. Neem bedingen op in het vennootschaps- of maatschapscontract

Heb je een vof of maatschap? Regel dan dat de vof of maatschap bij jouw overlijden niet uiteen valt. Dat doe je met bedingen in het vennootschaps- of maatschapscontract. Zo kunnen de overblijvende vennoten of maten de onderneming (eventueel met een nieuwe vennoot of maat) voortzetten.

Voorzettingsbeding

Met een voorzettingsbeding regel je dat de contractuele rechtsverhouding tussen de overgebleven vennoten in stand blijft als jij overlijdt. De vennootschap wordt dan niet ontbonden.

Verblijvensbeding

Met een verblijvensbeding gaat jouw aandeel bij uittreding of overlijden over op de andere vennoten of maten. Zij keren dan aan de uittreder of de erfgenamen een bepaald geldbedrag uit.

Toescheidings- of aanbiedingsbeding

Met dit beding gaat het aandeel van de uittreder of overledene niet automatisch over op de andere vennoten of maten. De toedeling is afhankelijk van een overeenkomst tussen de uittreder of zijn erfgenamen en de overige vennoten of maten. Men moet het aandeel dus aanbieden aan de overgebleven vennoten of maten.

Overnamebeding

Hierbij gaat het om zaken die juridisch eigendom zijn van één van de vennoten of maten, maar die wel voor de vennootschap of maatschap worden gebruikt. Het beding regelt dat bij uittreding of overlijden van een vennoot of maat de anderen het recht hebben om zaken over te nemen die juridisch gezien eigendom zijn van de uittreder of overledene.

4. Sluit een overlijdensrisicoverzekering af

Met een overlijdensrisicoverzekering regel je dat je nabestaanden gedurende een bepaalde periode een uitkering krijgen. Zo zorg je ervoor dat zij niet in financiële problemen komen.

5. Zorg voor overzicht

Het is handig als je nabestaanden allerlei administratieve dingen gemakkelijk terug kunnen vinden. Denk aan verzekeringen, abonnementen, contracten. Een overzichtelijke administratie helpt daarbij. En hoe zit het met je wachtwoorden?  Zorg ervoor dat je nabestaanden op een vaste afgesproken plek je wachtwoorden kunnen vinden (bedrijfsnetwerk, accounts bij instanties en sociale media accounts).

Aan het woord

KVK sprak met twee deskundigen over ondernemen en je nalatenschap. Lees de interviews met notaris Aniel Autar en Harold Herbert van het Verbond van Verzekeraars.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage