Je bedrijf waarderen

Hoeveel is je bedrijf eigenlijk waard? Een belangrijke vraag bij bedrijfsverkoop. Er zijn verschillende methodes om de waarde van je bedrijf te bepalen. Ze gaan uit van de financiële gegevens van je bedrijf. Maar, de waarde haal je niet alleen uit de boeken. Ook andere factoren spelen een rol.

Weten waar je aan toe bent?

Met de Zwaar weer routewijzer weet je waar je staat met je bedrijf.

Doe de routewijzer

De waarde van je bedrijf is niet meteen de prijs die je ervoor kunt vragen als je wilt verkopen.

Balans normaliseren

Voordat je kunt waarderen, moet je de balans 'normaliseren'. Ga na of zakelijke- en privé-uitgaven niet door elkaar lopen. Je schrapt alle posten die niet bij de bedrijfsvoering horen. Ook krijgen de posten die nu te hoog of te laag op de balans staan een correctie. Geef een reëel beeld van de balans van je bedrijf.

De waarde bepalen

Waarde is een subjectief begrip. Dé waarde bestaat niet. Een koper zal vooral uitgaan van de verwachtingen over de toekomstige opbrengsten. Er zijn verschillende methoden om waarde te bepalen:

 • Discounted cashflow: Berekent de waarde op basis van toekomstige vrije kasstromen.
 • Intrinsieke waarde: Hierbij is de bedrijfswaarde het verschil tussen de waarde van de bezittingen en de schulden (dus het eigen vermogen).
 • Rentabiliteitswaarde: Hierbij wordt de winst gelijkgesteld aan een gewenst rendementspercentage.

Elke rekenmethode kent voor- en nadelen. Een adviseur kan je helpen bij de waardering van je bedrijf.

Goodwill

De waarde van je bezittingen haal je uit je administratie. Aan andere dingen kun je moeilijker een prijskaartje hangen. Bijvoorbeeld als je bedrijf extra winst maakt door kundig personeel of een bijzonder product. Deze meerwaarde van je bedrijf heet goodwill.

Er bestaan twee soorten goodwill:

 • Ondernemingsgoodwill komt voort uit de naam of prestaties van je bedrijf. De koper gaat daar na de overname van profiteren. Dat mag tot uitdrukking komen in de prijs die je vraagt.
 • Persoonlijke goodwill zit aan jou als ondernemer vast. Bij een bedrijfsoverdracht gaat persoonlijke goodwill verloren.

Afspraken over betaling van goodwill

Kom je er met de k oper niet uit hoeveel de goodwill waard is? Kies dan bijvoorbeeld voor een earn-out regeling. Bij die regeling betaalt de koper jou een deel van de goodwill meteen bij de overdracht. Na een afgesproken periode bekijk je samen de resultaten opnieuw. Als de koper blijft profiteren van ’extra winst’, dan betaalt hij later alsnog het restant van de goodwill.

Waarde en prijs

De waarde die je berekent, is niet hetzelfde als de prijs die de koper gaat betalen. De prijs hangt af van:

 • alternatieven voor jou en de koper
 • onderhandelingstactiek en -vaardigheden
 • koop- en verkoopmotieven

Schaduwprijsbepalers

Niet alleen omzet en winst zijn van invloed op de prijs. Ook schaduwprijsbepalers, andere zaken die de prijs mee bepalen, spelen een belangrijke rol.

 • Noodzakelijke investeringen: Blijf ook in de periode voor de verkoop in je bedrijf investeren. Een koper wil geen bedrijf waarin hij direct na aankoop extra moet investeren.
 • Vervangbare ondernemer: Heb je personeel? Laat dan zien dat het bedrijf ook zonder jou goed draait. Delegeer een deel van je beslissingsbevoegdheden.
 • Actueel klantenbestand: Met een relatiebeheersysteem laat je zien wie je klanten zijn, hoe hun betaalgedrag is en of zij trouwe klanten zijn.
 • Unieke locatie: Een A1-locatie in een binnenstad of een zichtlocatie langs een snelweg zorgen voor naamsbekendheid. Dit kan zorgen voor meer resultaat.
 • Exclusieve rechten: Producten, diensten of merken die alleen jouw bedrijf mag voeren, kunnen voor een hogere klantenbinding zorgen.
 • Niet per se nu moeten verkopen: Een koper die weet dat jij je bedrijf nu direct wil verkopen, zal afdingen op de prijs. Begin op tijd met zoeken naar potentiële kopers en houd andere kandidaat-kopers achter de hand.

De schaduwprijsbepalers zijn onderdeel van de goodwill.

Vraagprijs vaststellen

Na de waardering van je bedrijf stel je de vraagprijs vast. Die prijs is het uitgangspunt voor de onderhandelingen die je met de kandidaat-koper gaat voeren. Houd de vraagprijs reëel en onderbouw deze voor jezelf. Bepaal wat je minimaal voor je bedrijf wilt krijgen en probeer je in te leven in de koper. Welke voordelen ziet hij en welke prijs wil hij betalen?

Bij overdracht aan familie of personeel wil je misschien niet de hoofdprijs vragen. Houd echter wel een marktconforme prijs aan. Je voorkomt daarmee dat de Belastingdienst het als een schenking ziet (met de bijbehorende schenkbelasting).

Vervolg

Je bedrijf is nu verkoopklaar en de waarde en prijs zijn bepaald. Pak je overdrachtsplan erbij om te checken of je voorbereiding klaar is en ga op zoek naar een koper.