Wetten en regels

Verbod op wegwerpplastic vanaf 2021

De soep wordt heet gegeten. Vanaf 3 juli 2021 niet meer uit borden en met bestek van wegwerpplastic, want vanaf dan geldt in de EU een verbod op plastic wegwerpartikelen zoals rietjes, bestek en borden.

Het gaat hier om producten die het meest in het milieu terechtkomen en waarvoor betaalbare alternatieven zijn. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-landen hebben hierover in december 2018 al een principeakkoord bereikt.

Maar er is meer

De richtlijn verbiedt ook drank- en voedselverpakkingen van piepschuim, roer- en wattenstaafjes en onder andere dunne zakjes van plastic. Ook moeten fabrikanten van onder meer filters voor sigaretten, ballonnen en bepaalde voedsel- en drankverpakkingen betalen aan de afvalverwerking van het door hun geproduceerde zwerfafval.
Volgens de Europese Commissie bestaat 70% van de plastic soep, het plastic in de Europese wateren en oceanen, namelijk uit deze producten.

Daarnaast moeten we 9 van de 10 plastic flessen tegen 2029 gescheiden inzamelen. Regelingen via bijvoorbeeld statiegeld of innovatieve vormen van inzameling kunnen hieraan bijdragen. Vervolgens moet 1 op de 3 flessen vanaf 2030 geproduceerd zijn van hergebruikt plastic.

Omslag

Het verbod op plastic tassen in winkels dat in 2016 inging, werpt inmiddels zijn vruchten af. Hiervan wordt namelijk minder teruggevonden in het milieu. De EU is echter ook van mening dat alleen een verbod niet voldoende is. Uiteindelijk zullen de burgers het verschil moeten maken als het gaat om de wegwerpcultuur. De lidstaten hebben dan ook afgesproken dat ze campagnes gaan starten om consumenten bewuster te maken van de nadelen van rondzwervend plastic.

Uiteindelijk zal het verbod grote impact hebben op particulieren. Maar met name de verpakkingsindustrie en producenten van plastic producten zullen nog meer op zoek moeten naar andere duurzamere en innovatieve alternatieven.

De Europese Commissie schat in dat de consument met de maatregelen 6,5 miljard euro zal besparen. Hier ligt hergebruik en het verduurzamen van producten aan ten grondslag. Het verbod zal ook nog eens goed zijn voor 3,4 miljoen ton CO2-reductie.

Grote ketens nemen voortouw

Een aantal grote ketens heeft al te kennen gegeven het voortouw te nemen op dat wat komen gaat. Zij verbannen plasticrietjes en -bestek al uit hun winkels en proberen hun producten zoveel mogelijk zonder plastic te verpakken.

Wanneer gaat de wet in?

De Europese lidstaten hebben in mei 2019 definitief ingestemd met het verbod. Op 3 juli 2021 gaat de wet in.

Update

Naast het verbod op wegwerpplastic komt er per 1 juli 2021 een statiegeldsysteem voor kleine plastic drinkflesjes om extra zwerfaval tegen te gaan. Op flesjes van minder dan 1 liter komt 15 cent statiegeld. Voor flessen van 1 tot 3 liter blijft het statiegeld 25 cent. Je kunt de flesjes inleveren bij supermarkten, treinstations, tankstations en cateraars. De producenten van de flesjes zijn verantwoordelijk voor de invoering van het statiegeldsysteem. Horeca en kleine bedrijven hoeven de flesjes niet in te zamelen.

Per 31 december 2022 komt er ook 15 cent statiegeld op blikjes voor frisdrank, water of bier. De afgelopen jaren kwamen er steeds meer blikjes in het milieu terecht. In 2020 wel 27 procent meer dan de jaren daarvoor. Per jaar komt dat neer op zo’n 150 miljoen blikjes die in het milieu belanden. Dat zijn maar liefst 25 olympische zwembaden vol. Hoe en waar de blikjes ingeleverd moeten worden is nog niet bekend. Horeca en kleine verkopers hoeven geen blikjes in te nemen.

English

Read this article about the ban on single-use plastics from 2021.

Meer informatie over wet- en regelgeving vind je op Ondernemersplein. Eén antwoord van de overheid.
Sergej Schuurman

Als KVK-adviseur en jurist help ik ondernemers verder. Ook met complexere vragen ben je bij mij aan het juiste adres. Ik schrijf juridische artikelen voor KVK.nl en publiceer regelmatig bijdragen met een juridische insteek op LinkedIn.

InspiratiePage