Wetten en regels

Werk je zwart als je een beetje bijklust?

Ik krijg regelmatig de vraag of het mogelijk is om naast loondienst een zelfstandige klus te doen. Zoals van de vrouw die fulltime in loondienst is en elk jaar vier praktijkexamens afneemt voor een MBO-instelling. Of een taartenbakker die onderzoekt of zijn idee kans van slagen heeft door alvast wat taarten te verkopen. En de sportinstructeur die verwacht tien uur per jaar te worden opgeroepen om in te vallen à twintig euro per uur.

Drie praktijkvoorbeelden met een overeenkomst: allemaal vragen voor het KVK Adviesteam over inschrijving bij KVK. Zonder inschrijving kun je toch geen factuur sturen? En als je geen factuur kunt sturen dan werk je zwart. Toch? Tot welk bedrag mag je zwart bijverdienen?

Wie gaat googelen op de zoekterm ‘zelfstandige klus’ krijgt zoveel resultaten en verschillende antwoorden dat zelfs ik als adviseur er soms van in de war raak. Er bestaat een aantal hardnekkige misverstanden als het gaat om inschrijving bij KVK, zwart werken en belasting betalen. Zelf ga ik dan altijd terug naar de basis, waar het antwoord in principe eenvoudig is.

Twee smaken

Als het gaat om arbeidsrelaties zijn er in Nederland maar twee smaken: loondienst en zelfstandigheid. De omstandigheden bepalen waarvan sprake is. Je kunt niet zelf kiezen.

Je bent in loondienst als er sprake is van loon, persoonlijke arbeid (werkzaamheden die niet zomaar door iemand anders uitgevoerd kunnen worden) en gezag (de verhouding tussen werkgever en werknemer). Ontbreekt een van deze criteria dan ben je zelfstandig. En bij een zelfstandige, ook wel freelancer of zzp’er genoemd, kan er sprake zijn van een onderneming.

We hebben het dan over de zelfstandige die met zekere regelmaat:

  • tegen betaling en voor eigen rekening en risico goederen en/of diensten levert,
  • openlijk naar buiten toe optreedt,
  • in de onderneming investeert en
  • deelneemt aan het economisch verkeer: niet alleen familie en vrienden maken gebruik van zijn diensten.

KVK registreert ondernemingen. Dus als er sprake is van een (parttime) onderneming is inschrijving bij KVK verplicht. En je voelt het al: op de scheidslijn tussen zelfstandigheid en ondernemerschap is ruimte voor interpretatie. In het webinar ‘Heb ik een hobby of een bedrijf’ komt dit ook aan bod.

Broodje aap

Terug naar de voorbeelden. In geen van de genoemde gevallen is sprake van ondernemerschap voor KVK. Deze vragenstellers hoeven zich dus bij ons niet in te schrijven. De factuur of declaratie mogen ze gewoon sturen. Je mag gewoon bijverdienen. Of er btw moet worden gerekend en hoe de inkomsten (IB) moeten worden opgegeven, dat bepaalt de Belastingdienst. Ook daar zijn weer criteria voor.

Afhankelijk van de IB-beoordeling geef je de inkomsten bij je belastingaangifte op als inkomsten uit overig werk of als winst uit onderneming. Je betaalt dus gewoon belasting en werkt niet zwart maar wit. Dat je tot een bepaald bedrag zwart mag bijverdienen is echt een broodje aap.

Voor alle zelfstandigen heb ik een geruststellende mededeling: ook zonder inschrijving bij KVK hoef je niet zwart te werken. In Nederland mag je altijd belasting betalen.

Read this article in English

Laura van Klink

Als KVK-adviseur help ik ondernemers met vragen over ondernemerschap en (fiscale) wet- en regelgeving. Daarnaast heb ik een voorliefde voor regionale economie en ondernemersorganisaties.

InspiratiePage
Wetten en regels