Starten met ondernemen? Dit moet je weten over belastingen

Als je een bedrijf start, verandert je relatie met de Belastingdienst. Je bent nu ondernemer en daar horen andere belastingen en aftrekposten bij. Wat is het verschil tussen omzetbelasting en inkomstenbelasting? En welke belastingvoordelen zijn er voor startende ondernemers? Je vindt ze hier op een rij. Bekijk ook het rekenvoorbeeld voor een eenmanszaak. Zo krijg je een idee van hoeveel geld je moet reserveren voor belastingen.

Webinar Start eigen bedrijf

Ontdek wat er allemaal komt kijken bij het starten en runnen van je eigen bedrijf.

Bekijk het webinar

Belastingen voor ondernemers 

Om er achter te komen welke belastingen en belastingvoordelen voor jou gelden, moet je eerst weten of de Belastingdienst jou ziet als ondernemer. Je controleert dat met de OndernemersCheck van de Belastingdienst.

Omzetbelasting en btw-aangifte

Als ondernemer krijg je te maken met omzetbelasting (btw). Omzetbelasting en btw worden vaak door elkaar gebruikt, maar betekenen hetzelfde. Je moet btw in rekening brengen over de diensten of goederen die je levert en draagt die af aan de Belastingdienst. Meestal moet je elke drie maanden btw-aangifte doen. De deadline is een maand ná afsluiting van het kwartaal. Dus aangifte over het eerste kwartaal doe je uiterlijk 30 april.

Btw-tarieven

In Nederland zijn er drie btw-tarieven:

 • 21%
  Voor de meeste ondernemers geldt het standaard tarief van 21%. Dit wordt ook wel het hoge tarief genoemd.
 • 9%
  Voor sommige diensten, zoals kappers en schoenmakers, geldt het 9% tarief. Check bij de Belastingdienst of dat ook voor jouw diensten geldt.
 • 0%
  Als je goederen exporteert naar een zakelijke klant in een ander EU-land, gebruik je het 0% btw-tarief. Je klant betaalt dan de btw in diens eigen land.

Zakelijke kosten aftrekken

Heb je zakelijke kosten gemaakt voordat je bedrijf is ingeschreven bij KVK? De btw hierover mag je terugvragen en de kosten aftrekken. Het gaat dan om kosten die je maximaal drie maanden voor je startdatum hebt gemaakt.

Vrijgesteld van btw

Sommige beroepen en branches zijn vrijgesteld van btw. Fysiotherapeuten, verpleegkundigen en de kinderopvang bijvoorbeeld. Je brengt dan geen btw in rekening en kunt ook geen btw aftrekken.

Voorbeeld btw-aangifte

Nora is pedicure. Ze koopt producten in voor voetverzorging en geeft behandelingen.

De inkoop van haar voorraad is 300 euro. De btw (21% van 300) die ze betaalt is 63 euro. Nora heeft voor haar voorraad in totaal dus 363 euro betaald.

Ze heeft twintig behandelingen gegeven van 25 euro. Dat is samen 500 euro. Inclusief btw betalen haar klanten € 30,25 per behandeling. Dit levert haar een omzet op van 605 euro. De btw die ze heeft ontvangen is dus 105 euro (605 - 500).

De aangifte hiervan zou zijn:

Btw-aangifteBedrag
Betaalde btw€ 63
Ontvangen btw€ 105
Af te dragen btw€ 42

Inkomstenbelasting

Als je werkt voor een baas, betaal je inkomstenbelasting over je salaris. Ben je ondernemer, dan berekent de Belastingdienst hoeveel inkomstenbelasting  je betaalt over je winst. De brutowinst bepaalt de Belastingdienst zo:

Het geld dat je verdient is je omzet. Als je daar de kosten van aftrekt die je voor je bedrijf maakt, blijft de brutowinst over. Hoe hoger je winst, hoe meer inkomstenbelasting je betaalt. De Belastingdienst berekent ieder jaar hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen over het jaar ervoor. In 2024 betaal je dus inkomstenbelasting over 2023.

In dit artikel vind je een bedacht rekenvoorbeeld van  een aangifte inkomstenbelasting voor een zzp’ er. Wil je dit ook voor je eigen situatie berekenen? Gebruik dan de rekentool inkomstenbelasting. Het is belangrijk om hier geld voor opzij te zetten.

De inkomstenbelasting voor 2023 is gebaseerd op twee tarieven. Ontvang je nog geen AOW? Dan gelden deze tarieven:

 • Schijf 1
  Belastingjaar 2023: 36,93% over het belastbaar inkomen tot € 73.031
  Belastingjaar 2024: 36,97% over het belastbaar inkomen tot € 75.518
 • Schijf 2
  Belastingjaar 2023: 49,5% over alles wat je meer verdient dan € 73.031
  Belastingjaar 2024: 49,5% over alles wat je meer verdient dan € 75.518

Belastbaar inkomen is je winst min je kosten en aftrekposten, zoals zelfstandigenaftrek. Zie het voorbeeld van een aangifte verderop op deze pagina.

Hoe doe ik belastingaangifte?

eHerkenning

Heeft je bedrijf een andere rechtsvorm dan eenmanszaak, zoals een vof of bv? Dan heb je eHerkenning nodig om in te loggen bij de Belastingdienst. Vraag eHerkenning aan zodra je staat ingeschreven bij KVK, zodat je op tijd aangifte kunt doen.

Aftrekposten: belastingvoordeel voor ondernemers

Aftrekposten zijn een korting op de inkomstenbelasting. Zo stimuleert de overheid ondernemers. Om aftrekposten voor ondernemers te gebruiken, moet je ondernemer zijn volgens de criteria van de Belastingdienst.

Algemene heffingskorting

Iedereen die belasting moet betalen, mag de algemene heffingskorting gebruiken. Deze korting trek je af van het bedrag dat je moet betalen aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Zelfstandigenaftrek

Voor de zelfstandigenaftrek moet je minimaal 1.225 uur besteden aan je eigen bedrijf. Heb je een eenmanszaak en ben je daarnaast ook vennoot in een vof of maat in een maatschap? Dan mag je deze uren allemaal meetellen. Dit minimum van 1.225 heet het urencriterium.  Voor belastingjaar 2023 is de zelfstandigenaftrek € 5.030. Voor belastingjaar 2024 is dat € 3.750. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren verder afgebouwd.

Startersaftrek

Krijg je zelfstandigenaftrek? Dan mag je ook de startersaftrek gebruiken. Dit mag drie keer binnen de eerste vijf jaar na de start van je bedrijf. De startersaftrek voor 2023 en 2024 is € 2.123.

Mkb-winstvrijstelling 

Ondernemers hebben ook recht op mkb-winstvrijstelling. Voor deze aftrekpost geldt geen urencriterium. Je mag 14% van je winst aftrekken over belastingjaar 2023. In 2024 is dat 13,31%. Als je ook zelfstandigen- en startersaftrek gebruikt, trek je die eerst af en daarna de mkb-winstvrijstelling.

Voorbeeld aangifte inkomstenbelasting 2023

Karim is zzp interieurstylist. Zijn eenmanszaak staat sinds 2020 ingeschreven bij KVK. Karim heeft meer dan 1.600 uur gewerkt in zijn bedrijf. Zijn uurtarief is 50 euro en hij heeft 900 declarabele uren gemaakt. Dat zijn de uren die Karim direct kan doorberekenen aan zijn klanten. Hieronder vind je een voorbeeld van de berekening1 van zijn winst en het bedrag dat hij in 2023 aan inkomstenbelasting moet betalen.

Inkomstenbelasting

In deze infographic zie je een voorbeeld van een aangifte Inkomstenbelasting van een zzp’er die ondernemer is voor de inkomstenbelasting. De berekening begint bij de omzet zonder btw. Hiervan trek je de zakelijke kosten af. Je hebt dan de zogenoemde 'winst voor belasting'. Daarna haal je de ondernemersaftrek eraf, zoals starters- en zelfstandigenaftrek en tot slot de mkb-winstvrijstelling. Wat over blijft is de zogenoemde 'belastbare winst'. Je rekent nu uit hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen. Van de belastbare winst trek je de arbeids- en heffingskorting af. Het bedrag dat overblijft moet je betalen aan de Belastingdienst.

Arbeidskorting

Arbeidskorting is een bedrag dat je mag aftrekken van je arbeidsinkomen. Voor zzp'ers is het arbeidsinkomen je winst voordat je daar de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling van aftrekt. De hoogte van de arbeidskorting hangt af van de hoogte van je winst.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering

In Nederland is een zorgverzekering verplicht. Hiervoor betaal je maandelijks of jaarlijks een premie aan je zorgverzekeraar. Daarnaast is er de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering: de premie Zvw.

De premie Zvw is in 2023 5,43% van je belastbare winst (5,32% in 2024). De belastbare winst bereken je zo: Winst uit onderneming - zelfstandigenaftrek - startersaftrek - mkb-winstvrijstelling = belastbare winst. De premie Zvw is niet meegenomen in bovenstaand voorbeeld, want je krijgt hiervoor een aanslag van de Belastingdienst nadat je aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan. Bij de bedragen in dit voorbeeld, kan Karim een premie Zvw verwachten van 1.207 euro.

Wat is een voorlopige aanslag?

Als je eerder aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan als ondernemer, maakt de Belastingdienst een inschatting van hoeveel je in 2024 gaat omzetten en hoeveel belasting je daarover moet betalen. Met de voorlopige aanslag betaal je de inkomstenbelasting en premie Zvw verspreid over het jaar. Je hoeft dan niet in een keer een groot bedrag te betalen.

Kleine ondernemersregeling

Is je omzet per kalenderjaar lager dan 20.000 euro? Dan is de kleineondernemersregeling (KOR) misschien iets voor jou. De KOR is een vrijstelling voor de omzetbelasting. Je kunt je hiervoor aanmelden bij de Belastingdienst. Met de KOR bereken je geen btw op de goederen of diensten die je verkoopt. De btw op kosten mag je ook niet aftrekken. Je hebt minder administratie en hoeft geen btw-aangifte te doen.

Webinar over belastingen

De belastingdienst geeft elke maand een live webinar over belastingen, speciaal voor starters met een eenmanszaak of vof. Meld je hier aan als je live vragen wilt stellen. Wil je direct meer informatie? Kijk dan het webinar 'Belastingen voor starters' terug:

Heb je belastingvragen? Ga in gesprek met de Belastingdienst. Dit kan iedere werkdag via de chat.

Webinar: Belastingen regelen (parttime ondernemen)

1. KVK heeft de berekening in het voorbeeld zorgvuldig opgesteld. Zie je toch een fout? Laat het ons weten, zodat we de berekening kunnen aanpassen.