Alles over belastingen voor starters

Je hebt je recent ingeschreven als zzp’er bij KVK of gaat je eigen bedrijf starten. De meeste startende ondernemers beginnen met een eenmanszaak. Als starter krijg je te maken met de Belastingdienst. Wat is het verschil tussen omzetbelasting en inkomstenbelasting? En welke aftrekposten en voordelen zijn er voor startende ondernemers? We helpen je op weg met een rekenvoorbeeld belastingen voor een eenmanszaak, zodat je een inschatting kunt maken hoeveel geld je moet reserveren voor belastingen. Zo weet je wat je kunt verwachten als je als zzp’er btw-aangifte en aangifte voor de inkomstenbelasting doet.

Urencriterium 

De overheid stimuleert ondernemerschap met belastingvoordelen. Hierdoor betaal je minder belasting. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de zelfstandigenaftrek. Heb jij recht op aftrekposten? Wel als de Belastingdienst jou ziet ‘als ondernemer voor de inkomstenbelasting’.

Omzetbelasting

Iedere ondernemer die door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien, krijgt te maken met omzetbelasting (btw). Als ondernemer moet je meestal elke drie maanden aangifte voor de btw doen. Hiervoor heb je altijd één maand ná afsluiting van het kwartaal de tijd. Dus aangifte over het eerste kwartaal doe je uiterlijk 30 april.

In Nederland zijn er drie btw-tarieven : 21%, 9% en 0%. Je bent als ondernemer verplicht om btw te heffen of in rekening te brengen over je diensten of goederen die je levert. Het standaard tarief is 21%, dit wordt ook wel het hoge tarief genoemd. Dit is van toepassing voor de meeste ondernemers.

Voor sommige diensten geldt het 9% tarief, maar dit is een uitzondering. Bijvoorbeeld voor kappers, schoenmakers en nog een aantal diensten. Check dit bij de Belastingdienst.

Daarnaast is er het 0% tarief btw, dit is van toepassing als je internationaal levert binnen de EU. Als je goederen exporteert naar een zakelijke klant in een ander EU-land, gebruik je het 0% btw-tarief. Je afnemer betaalt dan de lokale btw, niet de Nederlandse btw.

Sommige beroepen zijn vrijgesteld van btw, zoals fysiotherapeuten, verpleegkundigen en de kinderopvang. Als dit op jou van toepassing is, breng je geen btw in rekening. Je kunt dan ook geen btw aftrekken.

Tip: heb je zakelijke kosten gemaakt voordat je bedrijf is ingeschreven bij KVK? Dat btw mag je terugvragen en de kosten aftrekken. Dit is mogelijk tot drie maanden voor je startdatum. Bewaar je aankoopbonnen dus goed.

Voorbeeld btw-aangifte

Nora is pedicure, koopt producten in voor de voetverzorging en geeft behandelingen.

De inkoop van haar voorraad is 300 euro. De door haar betaalde btw (21% van 300) is 63 euro. Nora heeft voor haar voorraad inclusief btw 363 euro betaald.

Ze heeft twintig behandelingen gegeven van 25 euro, in totaal dus 500 euro exclusief btw. Ze berekent € 30,25 (inclusief 21% btw), aan haar klanten, dit levert haar een omzet op van 605 euro. De ontvangen btw is dus 105 euro (605 - 500).

De aangifte hiervan zou zijn:

Btw-aangifteBedrag
Betaalde btw€ 63
Ontvangen btw€ 105
Af te dragen btw€ 42

Inkomstenbelasting

Het geld dat je verdient is je omzet. Daar trek je de kosten van af die je voor je bedrijf maakt. Wat overblijft is de brutowinst en hierover moet je inkomstenbelasting betalen. Je betaalt de inkomstenbelasting over je winst (verkoop - inkoop = winst). De hoogte van de inkomstenbelasting neemt toe als je meer winst maakt: meer winst is meer belasting. De inkomstenbelasting wordt achteraf berekend. In dit artikel vind je een fictief rekenvoorbeeld van een aangifte IB voor een zzp’ er. Wil je dit ook voor je eigen situatie berekenen? Gebruik dan de rekentool inkomstenbelasting. Met de rekentool zie je direct het effect van de nieuwe tarieven op jouw inkomen in 2023. Het is belangrijk om hier geld voor te reserveren.

De inkomstenbelasting voor 2023 is gebaseerd op twee tarieven. Tot de AOW-leeftijd zijn onderstaande tarieven van toepassing:

  • Schijf 1
    36,93% over het belastbaar inkomen tot € 73.031,-
  • Schijf 2
    49,5% over alles wat je meer verdient dan € 73.031,-

Let op: Ben je net gestart als ondernemer en heeft je bedrijf een andere rechtsvorm dan eenmanszaak, zoals bijvoorbeeld een VOF, maatschap of BV? Dan heb je eHerkenning nodig om btw-aangifte of aangifte inkomstenbelasting te doen. eHerkenning is een soort DigiD voor ondernemers. Vraag eHerkenning op tijd aan, want zonder kun je geen aangifte doen.

Bekijk de video

Fiscale aftrekposten

Zelfstandigenaftrek

Met fiscale aftrekposten stimuleert de overheid ondernemers . De zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling zijn belastingvoordelen waarvoor je in aanmerking kunt komen als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Of dat zo is hangt af van de mate van zelfstandigheid en hoeveel ondernemersrisico je loopt. Ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap kunnen er gebruik van maken. Duidelijkheid hierover krijg je via de OndernemersCheck van de Belastingdienst.

Voor de zelfstandigen- en startersaftrek geldt dat je minimaal 1.225 uur, ongeveer 2,5 dag per week besteedt aan je eigen bedrijf. Voldoe je hieraan, dan mag je gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek. Voor 2023 bedraagt dit € 5.030,-. Werk je langer dan vijf jaar als ondernemer? Dan moet je per kalenderjaar meer tijd besteden aan je bedrijf dan aan je werk in loondienst.
Ben je aow’er? Dan is de zelfstandigenaftrek de helft van de normale zelfstandigenaftrek.

Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren afgebouwd. Voor 2023 is het bedrag vastgesteld op € 5.030,-. In 2024 wordt de aftrek verlaagd naar € 3750,-. De aftrek daalt daarna elk jaar verder totdat deze in 2027 900 euro bedraagt. Daartegenover staat dat de arbeidskorting wordt verhoogd. De arbeidskorting geldt ook voor zelfstandigen.

Startersaftrek

De startersaftrek mag je extra opvoeren als je in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek. Dit mag drie keer binnen de eerste vijf jaar na de start van je bedrijf. De startersaftrek voor 2023 bedraagt € 2.123. Dit bedrag zal de komende jaren niet veranderen. Ontvang je AOW? Dan is de startersaftrek de helft van de normale startersaftrek.

MKB- winstvrijstelling

Als zzp’er heb je recht op mkb-vrijstelling als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Ook als je minder dan 1.225 uur per jaar in je bedrijf hebt gewerkt, heb je recht op deze aftrekpost. Je mag 14% van winst aftrekken (nadat je de zelfstandigen en startersaftrek hebt opgevoerd).

Tip: loop je tijdens het lezen van deze pagina tegen lastige termen aan? Bekijk deze begrippenlijst voor een eenvoudige uitleg van moeilijke woorden als eenmanszaak, aftrekpost en omzet.

Voorbeeld aangifte inkomstenbelasting

Karim is zzp’er en heeft een eenmanszaak die sinds 2020 staat ingeschreven bij KVK. Hij is interieur-stylist. Karim heeft meer dan 1.600 uur gewerkt in zijn bedrijf. Zijn uurtarief is 50 euro, hij heeft 900 declarabele uren gemaakt. Declarabele uren zijn de uren die Karim direct kan doorberekenen aan zijn klanten. Hieronder vind je een voorbeeld van de berekening van zijn winst en het bedrag dat hij aan inkomstenbelasting zal moeten betalen.

Met deze berekening zijn wij zorgvuldig te werk gegaan. Desondanks kunnen eventuele onjuistheden niet worden uitgesloten. Mocht je een fout zien of ontbreekt er naar jouw idee informatie? Laat het ons weten via de feedbackknoppen onderaan dit artikel, wij stellen je reactie op prijs.

Heb je specifieke belastingvragen? Ga in gesprek met de Belastingdienst. Dit kan iedere werkdag via de chat.

Algemene heffingskorting

Iedereen die belastingplichtig is, mag de algemene heffingskorting gebruiken. Dit is een korting die je mag aftrekken van het bedrag dat je moet betalen aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Arbeidskorting

Arbeidskorting is een bedrag dat je mag aftrekken van je arbeidsinkomen. Voor zzp'ers is het arbeidsinkomen je winst voordat je daar de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling van hebt afgetrokken. De hoogte van de arbeidskorting hangt af van de hoogte van je winst.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering

Naast je maandelijkse premie voor de zorgverzekering, betaal je ook een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering van 5,43% in 2023. De premie Zvw wordt berekend over de belastbare winst van jouw onderneming. De belastbare winst bereken je op de volgende manier: Winst uit onderneming - zelfstandigenaftrek - startersaftrek - mkb-winstvrijstelling = belastbare winst.

De inkomensafhankelijke zorgverzekering bijdrage betaalt je werkgever als je in loondienst bent. Als zzp’er betaal je de inkomensafhankelijke bijdrage voor je ziektekostenverzekering zelf. Je krijgt hiervoor een aanslag van de Belastingdienst. Het bedrag is niet meegenomen in bovenstaand voorbeeld.

Wat is een voorlopige aanslag?

Als je eerder aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan als ondernemer, kan de Belastingdienst een inschatting maken van hoeveel je in 2023 gaat omzetten en hoeveel belasting je daarover moet betalen. Met de voorlopige aanslag betaal je de inkomstenbelasting en bijdrage Zorgverzekeringswet verspreid over het jaar. Het voordeel is dat je niet in een keer een groot bedrag hoeft te betalen.

Kleine ondernemersregeling

Is je omzet per kalenderjaar lager dan 20.000 euro? Dan is de kleine ondernemersregeling (KOR) misschien iets voor jou.

Hier kun je gebruik van maken als je omzet exclusief btw minder is dan 20.000 euro op jaarbasis én als de Belastingdienst je als ondernemer voor de btw ziet. Voldoe je aan deze omzet- en ondernemerseis en wil je gebruikmaken van de KOR? Meld je dan aan bij de Belastingdienst. Aanmelden voor de KOR is voor een periode van minimaal drie jaar. De deelname aan de KOR kun je alleen tussentijds beëindigen als je omzet boven de 20.000 euro in één kalenderjaar komt.

Na inschrijving van je bedrijf moet je in het eerste kwartaal wat daarop volgt altijd aangifte voor de btw doen. Vanaf het kwartaal dat daarop volgt kun je dan de KOR toepassen. Voorbeeld: je schrijft in op 1 januari, dan moet je btw-aangifte doen voor eind april. Vanaf het tweede kwartaal kun je gebruikmaken van de KOR mits je aanmelding op tijd binnen is bij de Belastingdienst.

Checklist KOR

Wil je weten hoe de KOR werkt en of de regeling iets voor jou is? Bekijk dan de video 'Checklist kleine ondernemersregeling'.

Webinar over belastingen

Als je start met je bedrijf krijg je met veel belastingzaken te maken. Je eerste aangifte omzetbelasting, zakelijke kosten, inkomstenbelasting en aftrekposten. De belastingdienst geeft elke maand een gratis webinar over belastingen. Het webinar is voor iedereen die als zzp’er of met een eenmanszaak of vof gaat ondernemen. Meld je hier aan voor het webinar en ga goed voorbereid aan de slag. Of kijk het webinar 'Belastingen voor starters' terug:

Webinar: Belastingen regelen (parttime ondernemen)