Corona

NOW5: tegemoetkoming in loonkosten

 • How to
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 29 nov 2021
 • 3 min lezen
 • 83.2K
Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. Vanwege de op 26 november aangescherpte nieuwe coronamaatregelen wordt de NOW regeling opnieuw geopend met NOW5. Voor de periode van 1 november tot en met 31 december 2021.

Status regeling

NOW 5 gaat in december open, de exacte datum is nog niet bekend. Je kunt de NOW aanvragen via UWV.

Doelgroep

Bedrijven die minimaal een omzetverlies van 20% hebben, en ondernemers die gestart zijn tussen 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021, kunnen een aanvraag doen. De NOW5 is er voor bedrijven die door corona minder of geen werk hebben voor hun personeel. De tegemoetkoming voor de loonkosten kan worden aangevraagd voor vast en flexibel personeel. De regeling geldt voor bedrijven met werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de NOW-tegemoetkoming.

Voorwaarden

De NOW5 kent voor de aanvraag vrijwel dezelfde voorwaarden als de eerdere, gesloten, NOW regelingen.

 • Minimaal 20% omzetverlies. Maximaal is op te geven 80%, ook als het verlies hoger wordt geschat.
 • Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies.
 • Vergoeding van maximaal 2 keer maximale dagloon.
 • Inspanningsverplichting om werknemers te begeleiden in een ‘van werk-naar-werk’ traject.
 • Een bonus en dividendverbod voor 2021.

Verschillen met de voorwaarden van eerdere regelingen zijn:

 • Startende ondernemers die personeel in dienst hebben komen in aanmerking. Hun startdatum moet liggen tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021.
 • De loonsomvrijstelling, de daling van de loonsom zonder effect op de subsidie, gaat naar 15%. In eerdere regelingen was dat 10%.
 • Het omzetverlies wordt berekend over november en december 2021. Er is geen keuzemogelijkheid meer.
 • De referentiemaand voor de loonsom is september 2021.

Op de pagina van de uitvoeringsorganisatie UWV kun je alle voorwaarden van de voorgaande NOW periode vinden. Bekijk alle kenmerken en de datum van openstelling van de NOW5 hier. 

Definitieve berekening gesloten NOW

Heb je gebruik gemaakt van NOW2 en daarvoor een voorschot ontvangen? Vraag dan vóór 31 maart 2022 de definitieve berekening aan bij UWV. Zo voorkom je dat je de tegemoetkoming moet terugbetalen.

Sinds 1 oktober zijn veel financiële corona steunmaatregelingen gestopt, waaronder ook de NOW. Het kan zijn dat je een deel van het NOW-voorschot moet terugbetalen. Dit als je omzetdaling minder was dan je aanvankelijk verwachtte voor de periode waarvoor je NOW had aangevraagd. Of als je minder personeel in dienst had dan gepland. Je kunt pas een betalingsregeling afspreken met UWV nadat je de definitieve berekening hebt ontvangen. Lukt het niet om het bedrag in 1 keer terug te betalen? Neem dan contact op met UWV via 088-8982004.

Let op: Je moet altijd een definitieve berekening aanvragen. Doe je dit niet dan moet je het voorschot in zijn geheel terugbetalen. Ook als de accountantsverklaring nog niet binnen is moet je een definitieve berekening indienen. Je kunt tot en met 31 maart 2022 een definitieve berekening aanvragen voor de tweede aanvraagperiode bij UWV.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage