KVK opstelportaal voor middelgroot verdwijnt

Middelgrote rechtspersonen moeten via SBR een jaarrekening, inclusief een controle verklaring van de accountant, deponeren. Hiervoor kunnen ze gebruikmaken van de in de markt beschikbare SBR-software of het KVK opstelportaal voor middelgroot (ook wel bekend als de Opstellen XBRL tool). Dit opstelportaal verdwijnt op termijn en wordt vervangen door een uploadfunctionaliteit.

Waarom verdwijnt het opstelportaal?

Bij de consultatie van het Besluit elektronisch deponeren Handelsregister hebben VNO-NCW en MKB-Nederland verzocht een gewenningsperiode voor middelgrote rechtspersonen te hanteren. Om middelgrote rechtspersonen, softwareleveranciers en intermediairs voldoende tijd te geven om de overstap naar het deponeren van de jaarrekening via SBR te maken, werd het noodzakelijk geacht om een overgangsperiode van minimaal vijf jaar te hanteren voor de verplichting voor middelgrote rechtspersonen. Medio 2021 is het XBRL opstelportaal Middelgroot (Opstellen XBRL tool) geëvalueerd en bleek er geen noodzaak te zijn voor het langer dan vijf jaar operationeel houden van deze voorziening. Het gebruik van het opstelportaal is sinds de ingebruikname in januari 2018 teruggelopen naar 660 deponeringen in 2020.

Uploadfunctionaliteit als alternatief

Voor het deponeren van deze jaarrekeningen komt er een uploadportaal voor XBRL- en XHTML/iXBRL-jaarrekeningen. Dit geeft middelgrote en grote ondernemingen de mogelijkheid om hun jaarrekening via de KVK-aansluiting op Digipoort aan te bieden. Doordat gebruik wordt gemaakt van de KVK aansluiting moet in het uploadportaal wel een identificatie van degene die de deponering doet gebeuren. De validatie van de jaarrekening vindt volledig in Digipoort plaats. Het uploadportaal wordt dus slechts een KVK-doorgeefluik naar Digipoort.

Planning

We zetten het XBRL portaal pas uit als het vervangende uploadportaal beschikbaar is. Wanneer dat zal zijn is nog niet bekend.