KVK opstelportaal voor middelgroot verdwijnt

Middelgrote rechtspersonen moeten via SBR een jaarrekening, inclusief een controle verklaring van de accountant, deponeren. Hiervoor kunnen ze gebruikmaken van de in de markt beschikbare SBR-software of het KVK opstelportaal voor middelgroot (ook wel bekend als de Opstellen XBRL tool). Dit opstelportaal verdwijnt op termijn en wordt vervangen door een uploadfunctionaliteit.

Waarom verdwijnt het opstelportaal?

Bij de consultatie van het Besluit elektronisch deponeren Handelsregister hebben VNO-NCW en MKB-Nederland gevraagd een gewenningsperiode voor middelgrote rechtspersonen te hanteren. Om middelgrote rechtspersonen, softwareleveranciers en intermediairs voldoende tijd te geven om de overstap naar het deponeren van de jaarrekening via SBR te maken, zou een overgangsperiode van minimaal vijf nodig zijn. Medio 2021 is het XBRL opstelportaal Middelgroot (Opstellen XBRL tool) geëvalueerd en bleek het niet nodig de tool langer dan vijf jaar operationeel te houden. Het gebruik van het opstelportaal is sinds de start in januari 2018 teruggelopen naar 660 deponeringen in 2020.

Uploadfunctionaliteit als alternatief

Voor het deponeren van deze jaarrekeningen komt er een uploadportaal voor XBRL- en XHTML/iXBRL-jaarrekeningen. Daarmee kunnen middelgrote en grote ondernemingen hun jaarrekening via de KVK-aansluiting op Digipoort aanbieden. Doordat gebruik wordt gemaakt van de KVK aansluiting moet degene die de deponering doet zich in het uploadportaal identificeren. De validatie van de jaarrekening vindt volledig in Digipoort plaats. Het uploadportaal wordt dus slechts een KVK-doorgeefluik naar Digipoort.

Planning

We zetten het XBRL portaal pas uit als het vervangende uploadportaal beschikbaar is. Wanneer dat zal zijn is nog niet bekend.