Uiterste termijn deponeren jaarrekening

Deponeer je jaarrekening uiterlijk acht dagen na vaststelling. Het op tijd deponeren en de kwaliteit van de documentatie is je eigen verantwoordelijkheid. KVK is alleen verantwoordelijk voor de registratie van de door jou aangeleverde documentatie.

Deponeertermijn algemeen

De specifieke termijnen voor deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon. De jaarrekening moet in ieder geval binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn.

Deponeertermijn bv

Voor de bv - als de meest voorkomende rechtspersoon - gelden de volgende regels:

  • Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
  • De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal vijf maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.
  • De aandeelhouders hebben vervolgens twee maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.
  • De jaarrekening dient uiterlijk acht dagen na vaststelling bij KVK te zijn gedeponeerd. Wanneer deze niet op tijd is vastgesteld, dient de opgemaakte, maar nog niet vastgestelde(*) jaarrekening te worden gedeponeerd.
  • Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 augustus (vijf maanden + twee maanden + acht dagen). Bij maximaal uitstel is dit 31 december (vijf maanden + vijf maanden + twee maanden).

(*) Ook al is er een niet-vastgestelde jaarrekening gedeponeerd, de vastgestelde jaarrekening dient na vaststelling alsnog te worden gedeponeerd.

Uitzondering

De wet heeft als uitgangspunt dat als alle aandeelhouders ook bestuurders zijn, de ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen meteen tot vaststelling leidt. In dit geval vervallen de twee maanden tijd voor vaststelling. Voor een bv betekent dit dat je deponeert binnen tien maanden en acht dagen na afloop van het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan de kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus acht november (tien maanden + acht dagen). Overigens kan in statuten van dit wettelijk uitgangspunt worden afgeweken. De ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen leidt dan niet meteen tot vaststelling. Het is verstandig de statuten daarop te controleren.

Lukt op tijd deponeren niet?

Lukt het je niet om een jaarrekening op tijd te deponeren? Dan vervalt de deponeringsplicht niet. Neem contact op met een accountant of advocaat. Die helpt je om de jaarrekening alsnog volgens de regels te deponeren.

Hoe deponeer ik de jaarrekening van mijn opgeheven rechtspersoon?

Deponeer je jaarrekening voordat de rechtspersoon wordt opgeheven.

Mocht je de jaarrekening toch willen deponeren na opheffing van de rechtspersoon, dan zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

  • In de bedrijfsklasse 'micro' en 'klein' via Standard Business Reporting (SBR). Het is niet mogelijk om te deponeren via Zelf Deponeren Jaarrekening (ZDJ).
  • In de bedrijfsklasse 'middelgroot' via SBR. 
  • In de bedrijfsklasse 'groot' via SBR of per e-mail.

Meer informatie over de mogelijkheden van het deponeren van jaarrekeningen.

Deponeer op tijd

Het niet (op tijd) deponeren is strafbaar als economisch delict. Het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst kan een proces-verbaal opmaken op basis waarvan het Openbaar Ministerie een geldboete kan opleggen of de zaak aanhangig kan maken bij de rechter.
Bovendien kun je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als je niet (op tijd) deponeert en je onderneming gaat failliet. Zorg er dus voor dat je binnen de termijn deponeert. De deponeringsplicht geldt tot de datum van opheffing.

Het is wettelijk niet mogelijk om uitstel te verkrijgen voor het deponeren van de jaarrekening.

Advies nodig?

Twijfel je over de regels die voor je bedrijf of rechtspersoon van toepassing zijn? Neem dan contact op met een specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan je meer vertellen over de specifieke termijnen en voorwaarden in je situatie.