Hoe deponeer je jouw jaarrekening?

Voor de meeste ondernemingen is het alleen mogelijk om de jaarrekening digitaal (SBR) te deponeren. In onderstaande tabel zie je welke opties je hebt voor het deponeren. Dit is afhankelijk van de bedrijfsklasse.

  

 SBR Online Papier 
MicroJaJaBoekjaren die zijn aangevangen vóór 1 januari 2016
KleinJaJaBoekjaren die zijn aangevangen vóór 1 januari 2016
MiddelJaJaBoekjaren die zijn aangevangen vóór 1 januari 2017
GrootJaNeeBoekjaar 2024 en eerdere boekjaren*
Uitgevende instellingen  

Controleer bij AFM tot wanneer de jaarrekening
op papier mag worden gedeponeerd

Uitgevende instellingen,
niet deponeringsplichtig
AFM
NeeNeePapier of e-mail. Voor XHTML-formaat neem
contact op met KVK Servicecenter

 * Vanaf boekjaar 2025 zijn alle rechtspersonen verplicht om hun jaarrekening elektronisch via SBR bij het Handelsregister van KVK te deponeren. Raadpleeg voor informatie de website van Standard Business Reporting (SBR).

Bedrijfsklasse micro of klein

Ondernemers in de bedrijfsklasse micro of klein kunnen vanaf boekjaar 2016 alleen nog digitaal deponeren. Met de online service Zelf Deponeren Jaarrekening deponeer je jouw (enkelvoudige) jaarrekening direct elektronisch bij KVK. Het is ook mogelijk je jaarrekening via hiervoor geschikte financiële software of met hulp van je financieel intermediair te deponeren.

Nadat je de jaarrekening digitaal hebt verstuurd, is deze direct zichtbaar en opvraagbaar in het Handelsregister. Je ontvangt een bevestiging inclusief een PDF-weergave in je e-mail, waarna je meteen kunt controleren of deze goed verwerkt is.

Bedrijfsklasse middelgroot

Ondernemers in de  bedrijfsklasse middelgroot deponeren hun jaarrekening in XBRL-formaat digitaal via hiervoor geschikte financiële software met SBR  of via Zelf Deponeren Jaarrekening.

Wanneer kan ik de jaarstukken van mijn onderneming in de bedrijfsklasse middelgroot wel op papier deponeren?

Als je situatie voldoet aan één of meer van de volgende criteria:

  • Het boekjaar begint vóór 1 januari 2017.
  • De onderneming is onderdeel van een groep met aan het hoofd een Nederlandse moedermaatschappij die valt in de bedrijfsklasse groot.
  • De onderneming is onderdeel van een groep met een moederonderneming gevestigd in één van de andere EU-lidstaten.
  • Er is sprake van een jaarrekening die is opgesteld naar de normen van één van de andere EU-lidstaten.
  • De jaarrekening is opgesteld conform de eisen van de bedrijfsklasse ‘groot’.
  • Er is sprake van een niet-Europese rechtsvorm zoals Delaware Corporation, et cetera. LET OP: wanneer er sprake is van een formeel buitenlandse vennootschap, dan moet de onderneming naast een jaarrekening volgens de regels van het herkomstland óók een jaarrekening naar Nederlandse wetgeving - dus digitaal! – deponeren.

Ik ben van mening dat voor mij een uitzondering geldt en dat ik op papier mag aanleveren. Wat kan ik doen?

Voor de meeste ondernemingen is het alleen mogelijk om de jaarrekening digitaal (SBR) te deponeren. Indien je na het lezen van bovenstaande informatie en het document vragen en antwoorden van mening bent dat je toch de jaarstukken op papier mag deponeren, dan verzoeken wij je om deze stukken in PDF inclusief je motivatie te mailen naar: sbr.ontheffing@kvk.nl. Wij nemen je verzoek dan in behandeling.

Bij het deponeren van jaarrekeningen die wij per mail of post ontvangen hanteren wij de ontvangstdatum als deponeringsdatum.

Bedrijfsklasse groot

Ondernemers in de bedrijfsklasse groot deponeren hun jaarrekening digitaal via hiervoor geschikte financiële software met SBR, per post of per e-mail. Jaarrekeningen kunnen niet bij de balie worden ingeleverd. Vanaf boekjaar 2025 zijn ondernemers in de bedrijfsklasse groot verplicht om hun jaarrekening elektronisch via SBR te deponeren. Raadpleeg voor informatie de website van Standard Business Reporting (SBR).

Kamer van Koophandel
Team Deponeringen
Postbus 1544
3000 DP Rotterdam

E-mail: jaarrekening.groot@kvk.nl

Voeg bij de e-mail de jaarrekening in PDF toe. Gebruik geen diensten zoals Zivver, FileCap of WeTransfer.

Bij het deponeren van jaarrekeningen die wij per mail of post ontvangen hanteren wij de ontvangstdatum als deponeringsdatum. Je ontvangt geen bevestiging voor jaarrekeningen die per post of e-mail zijn verstuurd.

Intermediair inschakelen

Het zelf deponeren van je jaarrekening kan een flinke klus zijn. Kom je er niet uit? Overweeg dan contact op te nemen met een financieel intermediair, zoals een boekhouder, belastingconsulent of accountant. Deze kan je financiële rapportages opstellen en verzenden aan meerdere instanties.

Vragen?

Bekijk vragen en antwoorden over het verplicht deponeren van jaarstukken bij de KVK.