UPV Textiel: dit betekent het voor jou

Produceer of importeer je textiel zoals bedlinnen, tafellinnen en handdoeken of kleding voor consumenten en bedrijven? Dan moet je je vanaf 1 juli 2023 aan de UPV Textiel houden. Kort gezegd betekent dat: wat je op de markt brengt, zamel je ook weer in. Lees hier wat de UPV voor jou betekent.

KVK Innovatie Top 100

Vind nieuwe klanten of een netwerk met je innovatieve product.

Schrijf je nu in

De helft van al het textiel eindigt nog in het restafval. In Nederland is dat ongeveer 305 kiloton textiel per jaar. Dat moet anders, vindt de overheid. Daarom is er sinds 1 juli 2023 het Besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid Textiel (UPV). Het idee erachter: producenten zijn niet alleen verantwoordelijk voor het maken van producten, maar ook voor wat er gebeurt met deze spullen als hun klant ze afdankt. De nieuwe regel zorgt ervoor dat de textielsector zelf het afvalbeheer van hun producten moeten regelen en betalen. Daarmee moedigt de overheid de branche aan om duurzamer te produceren. En om afval zoveel mogelijk te verminderen en meer gerecycled textiel te gebruiken. 

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is niets nieuws. De auto-industrie is bijvoorbeeld sinds 2020 verantwoordelijk voor het afvalbeheer van autobanden. Ook producenten van huishoudelijke apparaten hebben te maken met een UPV.

Voor wie geldt de UPV Textiel?

Importeer of produceer je textiel voor de Nederlandse markt? En breng je die producten als eerste in de handel? Dan geldt de UPV voor jou. De plicht geldt voor alle producenten en importeurs in de mode- en textielbranche. Van de grootste modeketens tot het kleine boetiekje op de hoek.

Eenmalig melden

Producenten en importeurs moeten zich bij de overheid melden. Ga je nog een onderneming starten? Dan meld je je binnen zes weken na de start. Je geeft daarbij aan welk type en hoeveel textiel je de komende twaalf maanden verwacht te verkopen. Sluit je je aan bij een producentenorganisatie? Dan doet de organisatie de melding voor je.

UPV Textiel: wat moet ik doen?

Je kunt kiezen uit twee opties: sluit je aan bij een gezamenlijk initiatief of pak het afvalbeheer in je eentje aan. Bij beide opties draag je bij aan een inzamel- en hergebruiksysteem. Ook moet je het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks informeren over de hoeveelheid textiel die je op de markt brengt.

Sluit je aan bij een producentenorganisatie

Wil je zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan de UPV-verplichting? Dan kun je je aansluiten bij een producentenorganisatie zoals Stichting UPV Textiel, een initiatief van brancheorganisaties Modint en INretail. Je kunt je ook aansluiten bij European Recyling Platform Netherlands. Zo'n producentenorganisatie regelt het hele afvalproces: van inzamelen tot recyclen en van betalingen tot rapportages. Dat ziet er zo uit:

 1. Je sluit je aan bij de producentenorganisatie. Registeren kan online. 
 2. Jaarlijks geef je bij de organisatie aan hoeveel textiel je op de markt brengt. Op basis daarvan betaal je je jaarlijkse bijdrage. 
 3. De producentenorganisatie organiseert het inzamelsysteem.

  Stichting UPV Textiel maakt bijvoorbeeld gebruik van de bestaande textielcontainers. Op die plekken kan de consument dus ook jouw producten inleveren. De stichting maakt afspraken met de gemeenten hierover. 

 4. Ook maken producentenorganisaties afspraken met textielinzamelaars, sorteerders, kringloopwinkels en recyclers. 
 5. De producentenorganisatie zorgt voor een rapportage van de recyclingdoelstellingen aan het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat.

Het afvalbeheer ziet er na de invoering van de UPV Textiel zo uit:

 • Producenten maken textiel
 • Importeurs/producenten brengen textiel in de handel
 • Klanten kopen en gebruiken textiel
 • Klanten danken textiel af 
 • Textiel wordt ingezameld en gesorteerd
 • Textiel wordt gerecycled of gerepareerd
 • Daarna wordt het product of alleen de grondstoffen hergebruikt en begint het proces opnieuw.

Organiseer zelf je afvalbeheer

Kies je voor zelf organiseren? Dan richt je een plek in waar je klanten de gebruikte kleding of textiel kunnen inleveren. Vervolgens ga je aan de slag met de gebruikte stoffen. Eerst bekijk je of de ingebrachte spullen geschikt zijn voor hergebruik. Zo niet, dan bied je het aan voor recycling. Bijvoorbeeld bij textielinzamelaars. Wat er nog overblijft breng je naar een afvalverwerker. Daarnaast moet je jaarlijks voor 1 augustus aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doorgeven hoeveel textiel je hebt verkocht. Doe je dat niet of fraudeer je, dan riskeer je geldboetes of zelfs sluiting van je bedrijf. Vanaf 2025 breidt de overheid die rapportageplicht uit. Je geeft dan ook aan wat er precies met je textielafval gebeurt.

Veelgestelde vragen over de UPV Textiel

Schoenen, tassen, riemen (geen textielproducten), dekens, vitrages, gordijnen, rolgordijnen, bedspreien, zakken, dekkleden, zeilen, tenten, dweilen, vaatdoeken, poetsdoeken en stofdoeken. Ook onverkochte voorraden vallen niet onder de UPV Textiel. Net als retouren aan producenten bij een geannuleerde koop. Deze spullen breng je niet in de handel, en vallen daarom niet onder de verplichting.

Het bedrijf dat als eerste het textielproduct verkoopt op de Nederlandse markt is UPV-plichtig. Het maakt daarbij niet uit of je verkoopt aan een producent of consument.

Nee, de UPV geldt alleen voor verkoop op de Nederlandse markt. Houd er wel rekening mee dat andere landen ook een vergelijkbare verplichting kunnen hebben.

Aanbieders van alleen tweedehands kleding vallen niet onder de regeling.