Bedrijfsmiddelen financieren

Je wilt bedrijfsmiddelen kopen, bijvoorbeeld een nieuwe machine, computer of een bestelauto. Hiervoor heb je geld nodig. Dit geld kun je uit je bedrijf halen of je kunt een lening aangaan om dit te financieren. Ontdek welke mogelijkheden er voor jou zijn.

Bepaal je uurtarief

Vul in wat je wil verdienen en ontdek welk uurtarief daarbij past

Bereken het nu

Wat zijn bedrijfsmiddelen?

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je gebruikt in je bedrijf om producten te maken of diensten te verlenen. Denk aan machines, transportmiddelen, gereedschap en computers.

Op zoek naar financiering

Bedrijfsmiddelen zijn vaak duur. Je kunt op vier manieren op zoek gaan naar geld voor bedrijfsmiddelen:

  • Zoek financiële ruimte binnen je eigen bedrijf. Houd bijvoorbeeld je voorraad goed in de gaten en doe aan actief debiteurenbeheer en crediteurenbeheer. 
  • Bespaar kosten met bootstrapping. Zo kun je geld vrij maken of opzij zetten voor de bedrijfsmiddelen.
  • Gebruik subsidies en overheidsregelingen. Bij sommige investeringen kun je belastingvoordeel krijgen. Voor veel investeringen geldt bijvoorbeeld de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Als de bedrijfsmiddelen energiebesparend of milieuvriendelijk zijn, krijg je extra belastingaftrek. Ga na of dit voor jouw bedrijfsmiddelen het geval is.
  • Ga op zoek naar geld buiten je bedrijf (externe financiering). Er zijn verschillende financieringsvormen geschikt voor investeren in bedrijfsmiddelen. Sommige vormen zijn beter voor het financieren van kleine bedragen. Andere zijn juist beter voor grotere bedragen. Let ook op de looptijd van de financiering. Die moet aansluiten bij de periode waarin je het bedrijfsmiddel gebruikt. Veel bedrijfsmiddelen ga je langer dan een jaar gebruiken, bijvoorbeeld vijf jaar. Daar hoort ook een financieringsvorm met een lange looptijd bij, zoals een middellang krediet. Je voorraad financier je meestal met een kortlopend krediet. Bedrijfsmiddelen horen bij de vaste bedrijfsbezittingen. Je bezit ze langer dan een jaar. Voorraad hoort bij de kortlopende bedrijfsbezittingen want je hebt voorraad korter dan een jaar in je bezit.

Financiering regelen

Financieringsvormen

Familie en vrienden

Vraag je aan familie of vrienden of zij geld willen uitlenen aan jou en je plannen? Als zij dat willen, zet de afspraken dan duidelijk op papier.

Bank

Je leent een bedrag dat je nodig hebt voor je onderneming bij de bank. Je betaalt deze lening gespreid terug over een vastgestelde periode. Ook betaal je voor het geleende bedrag een vaste of variabele rente.

Crowdfunding

Bij crowdfunding haal je via een platform geld op bij 'de crowd': mensen die een (klein) bedrag over hebben voor je plannen en je onderneming. Het gaat bij crowdfunding om bedragen van 25.000 tot 200.000 euro. Hogere bedragen komen steeds vaker voor.

Microkrediet en MKB-krediet

Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal 50.000 euro voor startende en bestaande ondernemers. Een MKB-krediet is een zakelijke lening van minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro voor startende en bestaande ondernemers. Beide vraag je aan bij Qredits.

Leasing

Bij leasing betaal je voor het gebruik van bedrijfsmiddelen. Het lijkt op huur van bijvoorbeeld een auto, machine of computer. Je betaalt een bedrag per maand en niet in één keer een groot bedrag. Zo houd je geld over voor andere belangrijke zaken voor je bedrijf. Onderzoek wat voor jou interessant is: bedrijfsmiddelen leasen of kopen.

Kredietunie

Een kredietunie is een groep ondernemers die met elkaar samenwerken. Een kredietunie biedt financiering inclusief coaching voor bedragen tussen de 50.000 en 250.000 euro.

Strategische partner

Een strategische partner is een persoon of organisatie. Het kan een business angel of een participatiemaatschappij zijn. Maar ook belangrijke concurrenten, klanten, leveranciers en overnamekandidaten kunnen je plannen financieren.

Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers en beleggingsfondsen in een fonds. De maatschappij richt zich op het grotere mkb met bedragen tussen de 1 miljoen en 2 miljoen euro.

KVK Gids voor bedrijfsfinanciering

Ben je op zoek naar geld voor je bedrijf? De KVK Gids voor bedrijfsfinanciering legt uit hoe je dat aanpakt.

Bijstand voor zelfstandigen

Bij financiële tegenslag kun je inkomensondersteuning en/of een krediet aanvragen via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Bbz biedt onder andere kredieten aan voor ondernemers die tot 1,5 jaar actief zijn. Langer gevestigde ondernemers kunnen ook krediet aanvragen.

Tips en waarschuwing

Bij je financieringsaanvraag:

  • zorg je dat je administratie actueel is. Zo kan een financier je aanvraag snel beoordelen.
  • reken je de rente om naar een jaarrente en bepaal je of dat tarief past. Stichting MKB Financiering geeft als richtlijn voor kosten inclusief rente maximaal 20% per jaar. De Stichting heeft een keurmerk voor aangesloten financiers en financieringsadviseurs.
  • is het slim om aanbiedingen van meerdere financiers te vergelijken. Zo kom je tot een afgewogen keuze.
  • lees je ook de kleine letters van het kredietvoorstel. Een begrijpelijk contract, een keurmerk en lidmaatschap van een brancheorganisatie helpen bij je keuze. Een keurmerk en lidmaatschap van een brancheorganisatie zorgen ervoor dat financiers zich aan de regels van een gedragscode moeten houden. De gedragscode verplicht ze duidelijk te zijn tijdens het financieringsproces.

Iets anders financieren?

Zoek je financiering voor iets anders dan bedrijfsmiddelen? Lees meer over het financieren van innovatie of werkkapitaal.

Vergroot je succes

Via het stroomschema financiering kies je vooraf een financieringsvorm zodat je bij een passende financier aanklopt. Bekijk voordat je financiering aanvraagt de eisen waar financiers op letten. Pas waar nodig vooraf je bedrijfsvoering aan en ontdek alternatieven als je minder scoort op een eis.

Hulp en voorbereiden

Hulp inschakelen vergroot de kans dat je financiering krijgt. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing krijg je sneller een positief antwoord op je financieringsaanvraag. Deze adviseurs helpen je op weg. Heb je vragen over financiering regelen? Bel dan met de KVK Financieringsdesk via 0800 10 14.