Bedrijfsmiddelen financieren

Je wilt investeren in bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld nieuwe machines, computers of een bestelauto. Welke mogelijkheden zijn er dan om aan geld te komen? Zoek het geld binnen je bedrijf of ga een lening aan om de financiering rond te krijgen.

Wat zijn bedrijfsmiddelen?

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je gebruikt in je bedrijf om producten te maken of diensten te verlenen. Denk aan machines, transportmiddelen, gereedschap en computers.

Op zoek naar financiering

Bedrijfsmiddelen zijn vaak kostbaar. Je kunt op vier manieren op zoek gaan naar geld voor bedrijfsmiddelen:

  • Zoek financiële ruimte binnen je eigen bedrijf. Houd bijvoorbeeld je voorraad goed in de gaten en doe aan actief debiteurenbeheer en crediteurenbeheer. 
  • Bespaar kosten met bootstrapping. Zo kun je geld vrij maken of opzij zetten voor de bedrijfsmiddelen.
  • Maak gebruik van subsidies en overheidsregelingen. Sommige investeringen brengen belastingvoordelen met zich mee. Voor veel investeringen geldt bijvoorbeeld de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Als de bedrijfsmiddelen energiebesparend of milieuvriendelijk zijn, krijg je extra belastingaftrek. Ga na of dit voor jouw bedrijfsmiddelen het geval is.
  • Ga op zoek naar externe financiering. Er zijn verschillende financieringsvormen geschikt voor investeren in bedrijfsmiddelen. Let daarbij op de looptijd van de financiering. Deze moet aansluiten bij de periode waarin je het bedrijfsmiddel gebruikt. Veel bedrijfsmiddelen ga je langer dan een jaar gebruiken, bijvoorbeeld vijf jaar. Daar hoort ook een financieringsvorm met een lange looptijd bij, zoals een middellang krediet. Maar je voorraad financier je meestal met een kortlopend krediet. Bedrijfsmiddelen horen bij de vaste activa, je bezit ze langer dan een jaar. Voorraad behoort tot de vlottende activa want je hebt voorraad korter dan een jaar in je bezit.

Video Financiering regelen

Welke stappen moet je zetten om aan financiering voor je bedrijf te komen? En waar kun je terecht? De video geeft je uitleg.

Financiering regelen

 

Financieringsvormen

Familie en vrienden

Vraag je aan familie of vrienden om in jouw plannen te investeren? Dan is het slim om de afspraken helder op papier te zetten.

Bank

Je leent een bedrag dat je nodig hebt voor je onderneming en betaalt dit vervolgens gespreid terug over een vastgestelde periode. Het geleende bedrag is verhoogd met een vaste of variabele rente.

Crowdfunding

Bij crowdfunding haal je via een platform geld op bij 'de crowd': mensen die een (klein) bedrag in je onderneming willen investeren. Het gaat bij crowdfunding om bedragen van 25.000 tot 200.000 euro. Hogere bedragen komen steeds vaker voor.

Microkrediet en MKB-krediet

Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal 50.000 euro voor startende en bestaande ondernemers. Een MKB-krediet is een zakelijke lening van minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro voor startende en bestaande ondernemers. Beide vraag je aan bij Qredits.

Leasing

Bij leasing betaal je voor het gebruik van bedrijfsmiddelen zoals een auto, machine of computer als een vorm van huur. Je betaalt een bedrag per maand en niet ineens een groot bedrag. Zo houd je werkkapitaal in je bedrijf beschikbaar. Onderzoek wat voor jou interessant is: bedrijfsmiddelen leasen of kopen.

Business angels

Business angels zijn particuliere of informele investeerders, vaak ex-ondernemers, die zakelijk tussen de 50.000 en 750.000 euro in je bedrijf investeren. Zij helpen je ook vaak met zakelijk advies.

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers. Een kredietunie biedt financiering inclusief coaching voor bedragen tussen de 50.000 en 250.000 euro.

Strategische partner

Een strategische partner is een persoon of organisatie. Het kan een business angel of een participatiemaatschappij zijn. Maar ook belangrijke concurrenten, klanten, leveranciers en overnamekandidaten kunnen je plannen financieren.

Private debt fonds

Een private debt fonds verstrekt achtergestelde leningen aan mkb-ondernemingen. Je moet winst maken, voldoende cashflow genereren en niet meer bij een bank terecht kunnen voor extra krediet. Het gaat om bedragen tussen 250.000 euro en 10 miljoen euro.

MKB-beurzen NPEX en Nxchange

De NPEX is een effectenbeurs voor mkb-ondernemers op zoek naar (groei)kapitaal voor een bedrag tussen de één miljoen en tien miljoen euro. Nxchange is een andere effectenbeurs voor mkb-ondernemers voor directe handel in effecten tussen bedrijven en beleggers. Bij Nxchange kan je mkb-bedrijf ook start-, innovatie- en groeikapitaal ophalen. Dat doe je door zelf aandelen of obligaties uit te geven via de blockchain. Financiering kan vanaf 200.000 euro.

Venture Capital fonds

Een Venture Capital fonds is een investeringsfonds gericht op risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Investeringen beginnen bij ongeveer 200.000 euro en bijna altijd tegen een percentage van aandelen.

Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers en beleggingsfondsen in een fonds. De maatschappij richt zich op het grotere mkb met bedragen tussen de 1 miljoen en 2 miljoen euro.

Bijstand voor zelfstandigen

Bij financiële tegenslag kun je een aanvraag doen voor inkomensondersteuning en/of een krediet via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Bbz biedt onder andere kredieten aan voor ondernemers die tot 1,5 jaar actief zijn. Langer gevestigde ondernemers kunnen ook krediet aanvragen.

Tips en waarschuwing

Bij je financieringsaanvraag:

  • zorg je dat je administratie actueel is. Zo kan een financier je aanvraag snel beoordelen.
  • reken je de rente om naar een jaarrente en bepaal je of dat tarief past. Stichting MKB Financiering geeft als richtlijn voor kosten inclusief rente maximaal 20% per jaar. De Stichting heeft een keurmerk voor aangesloten financiers en financieringsadviseurs.
  • is het slim om aanbiedingen van meerdere financiers te vergelijken. Zo kom je tot een afgewogen keuze.
  • lees je ook de kleine letters van het kredietvoorstel. Een begrijpelijk contract, een keurmerk en lidmaatschap van een brancheorganisatie helpen bij je keuze. Een keurmerk en lidmaatschap van een brancheorganisatie zorgen ervoor dat financiers zich aan de regels van een gedragscode moeten houden. De gedragscode verplicht ze duidelijk te zijn tijdens het financieringsproces.

Vergroot je succes

Via het stroomschema financiering kies je vooraf een financieringsvorm zodat je bij een passende financier aanklopt. Bekijk ook voordat je een financieringsaanvraag indient de criteria waar financiers op letten. Pas waar nodig vooraf je bedrijfsvoering aan en ontdek alternatieven als je minder scoort op een criterium.

Hulp en voorbereiden

Hulp inschakelen vergroot je kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing krijg je sneller een positief antwoord op je financieringsaanvraag. Deze adviseurs helpen je op weg.