Inzicht in de belastingtarieven en cijfers van 2024

Elk jaar gelden nieuwe belastingtarieven. Dus ook in 2024. Er zijn nieuwe grensbedragen en de heffingskortingen zijn anders. Je vindt hier een overzicht van diverse bedragen en belastingtarieven in 2024. Gebruik ze voor je financiële planning en belastingzaken.

Bepaal je uurtarief

Vul in wat je wil verdienen en ontdek welk uurtarief daarbij past

Bereken het nu

Omzetbelasting (btw)

Omzetbelasting of btw is de belasting die je betaalt over je omzet. Het standaard btw-tarief is 21%. Je brengt de btw in rekening aan je klant. De btw die jij betaalt over kosten en investeringen, mag je terugvragen. Het verschil draag je af aan de Belastingdienst. Meestal per kwartaal.

Voor sommige goederen en diensten geldt het verlaagde tarief van 9%, het 0%-tarief of een vrijstelling. Lees er meer over op de site van de Belastingdienst.

Heb je per kalenderjaar minder dan 20.000 euro omzet? Dan kun je de kleineondernemersregeling (KOR) gebruiken. Je brengt dan geen btw meer in rekening aan je klanten. En betaalde btw kun je niet verrekenen. Laat je adviseren door je boekhouder, accountant of belastingadviseur of de KOR voor jou interessant is.

Inkomstenbelasting 2024

Over je persoonlijke inkomen betaal je inkomstenbelasting (IB). Voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap is er de ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling. Je verlaagt hiermee de belastbare winst van je bedrijf. Zo betaal je minder belasting.

Tarief inkomstenbelasting

De verschillende vormen van persoonlijk inkomen worden in de inkomstenbelasting in afzonderlijke boxen belast.

Box 1: inkomen uit arbeid

In box 1 betaal je belasting over je inkomen uit arbeid in twee schijven. Winst uit onderneming hoort hier ook bij. De belastingschijven voor 2024 zijn:

InkomenBelastingpercentage
tot € 75.51836,97% (36,93% in 2023)
vanaf € 75.51849,50% (gelijk aan 2023)

Voor AOW-gerechtigden geldt een tarief van 19,07% tot 38.098 euro (40.021 euro als je voor 1946 geboren bent).

Ondernemersaftrek 2024

Voldoe je aan het urencriterium van 1.225 in het bedrijf gewerkte uren? Dan kom je als zelfstandige in aanmerking voor de ondernemersaftrek. Een belangrijk onderdeel hiervan is de zelfstandigenaftrek van 3.750 euro in 2024. Dat was 5.730 euro in 2023. Dit bedrag gaat de komende jaren omlaag tot 900 euro in 2027.

Is je belastbaar inkomen 75.518 euro of meer? Dan kun je voor de persoonlijke aftrekposten het tarief van de hoogste belastingschijf niet gebruiken. Het maximale tarief voor aftrek is 36,9%, het tarief van de eerste schijf. Deze beperking geldt voor de ondernemersaftrek, mkb-winstvrijstelling, persoonsgebonden aftrek en betaalde hypotheekrente. Als je de aangifte invult, wordt het tarief automatisch berekend. De aftrekbeperking geldt niet voor uitgaven voor lijfrenten binnen de jaar- en reserveringsuimte.

Mkb-winstvrijstelling 2024

Over de winst die na aftrek van de ondernemersaftrek overblijft, mag je 13,31% mkb-winstvrijstelling in mindering brengen. Dat was 14% in 2023. Ook hiervoor geldt een maximaal aftrekpercentage van 36,97%.

Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang

Heb je samen met je fiscale partner, minimaal 5% van de aandelen of winstbewijzen in een vennootschap of stemrecht in een coöperatie? Dan heb je een aanmerkelijk belang. De winst die je uit aanmerkelijk belang ontvangt, betaal je belasting in box 2 van de inkomstenbelasting. In 2023 was er één tarief voor aanmerkelijk belang (26,90%). Vanaf 2024 zijn er twee schijven:

WinstuitkeringenTarief
tot € 67.00024,5%
vanaf € 67.000 euro33%

Bij de winstuitkering aan jou heeft de onderneming als 15% dividendbelasting ingehouden. Dat tarief is gelijk aan 2023. De al betaalde dividendbelasting gaat van de door jou te betalen belasting in box 2 af.

Box 3: inkomen uit vermogen

Vermogen, zoals spaargeld of een tweede woning, valt in box 3 van de inkomstenbelasting. Per persoon geldt een heffingsvrij vermogen van 57.000 euro. Dat is de box 3-vrijstelling 2024. Het belastingtarief 2024 in box 3 is 36%. In 2023 was dat 32%.

Over de berekening van (fictieve) rendementen was in de afgelopen jaren veel discussie. Sinds 2023 geldt de Overburggingswet Box 3. In deze wet staat hoe je het voordeel uit sparen en beleggen moet uitrekenen. De berekening gaat uit van de werkelijke verdeling tussen sparen en beleggen. Het veronderstelde rendement wordt voor banktegoeden en schulden achteraf vastgesteld. Dit sluit beter aan bij de werkelijkheid. Voor overige bezittingen geldt in 2024 een redementspercentage van 6,04%. Dat was 6,17% in 2023.

Rekentool inkomstenbelasting

Wat betekenen de nieuwe tarieven voor de inkomstenbelasting voor jouw situatie? Gebruik de Rekentool inkomstenbelasting.

Heffingskortingen 2024

Je trekt van de berekende inkomstenbelasting in de 3 boxen de heffingskortingen af. Welke heffingskorting voor jou geldt, hangt af van je persoonlijke situatie en inkomen. In 2024 telt hiervoor alleen nog het inkomen in box 1 mee.

Type kortingBedrag
Algemene heffingskorting 2024, voor
iedere belastingplichtige.
Tot AOW-leeftijd maximaal € 3.362
(€ 3.070 in 2023). De algemene
heffingskorting wordt vanaf een 
inkomen van € 24.812 met 6,63%
van het meerdere afgebouwd. Bij
een inkomen vanaf € 75.518 is de
algemene heffingskorting € 0,00.
Arbeidskorting 2024, voor iedereen met
inkomen uit arbeid.
Tot AOW-leeftijd maximaal € 5.532
(€ 5.052 in 2023). De arbeidskorting
wordt vanaf een inkomen van 
€ 39.957 met 6,51% van het meerdere
afgebouwd. Bij een inkomen vanaf
€ 124.934 is de arbeidskorting € 0,00.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
2024, voor de ouder van een kind tot 12 jaar,
met een inkomen van minimaal € 6.080, zonder
fiscale partner of met een lager arbeidsinkomen
dan de fiscale partner.
Maximaal € 2.950 (€ 2.694 in 2023).
Bij een arbeidsinkomen vanaf
€ 6.073 is de korting: 11,45% x
(arbeidsinkomen - € 6.073).
Ouderenkorting 2024, voor belastingplichtigen
vanaf de AOW-leeftijd.
Maximaal € 2.010 (€ 1.835 in 2023).
Bij een verzamelinkomen vanaf
€ 44.770 wordt de ouderenkorting
afgebouwd met 15% van 
(verzamelinkomen - € 44.819).
Alleenstaandeouderenkorting 2024, voor de
AOW-gerechtigden met een AOW-uitkering
voor alleenstaanden.
€ 524 (€ 478 in 2023)
Jonggehandicaptenkorting 2024, voor personen
met een Wajonguitkering die niet
in aanmerking komen voor een ouderenkorting.
€ 898 (€ 820 in 2023)
Heffingskorting 2024 voor groen beleggingen.
Maximaal over € 72.251 per persoon (was € 65.072
in 2023).
0,7% van het saldo groene beleggingen
(gelijk aan 2023).

Vennootschapsbelasting 2024

Onderneem je in een rechtspersoon? Bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv)? Dan betaalt de rechtspersoon vennootschapsbelasting over de winst.

WinstBelastingpercentage
tot € 200.00019% (gelijk aan 2023)
vanaf € 200.00025,8% (gelijk aan 2023)

Dividendbelasting 2024

De winst na vennootschapsbelasting kun je in de onderneming houden. Keert de onderneming het als dividend uit aan de aandeelhouders? Dan moet de onderneming 15% dividendbelasting inhouden. Is de aandeelhouder een andere rechtspersoon met minimaal 5% van de aandelen? Dan geldt een deelnemingsvrijstelling en is dividenbelasting betalen niet nodig.

Excessief lenen

Bestuurders van een rechtspersoon met 5% of meer van de aandelen in die rechtspersoon zijn directeur-grootaandeelhouder (gda). Het gaat dan meestal om dga's van een bv. Heeft een dga in privé een schuld bij de eigen bv van meer dan 500.000 euro (was 700.000 euro in 2023)? Dan moet de dga over het deel boven die grens belasting betalen in box 2 van de inkomstenbelasting. De schuldenstand van 31 december is het peilmoment voor de te betalen belasting.

Gebruikelijk loon dga

Een directeur-grootaandeelhouder is ook werknemer van de rechtspersoon, meestal een bv. Daarvoor moet de dga een loon ontvangen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden. In 2024 is dit gebruikelijk loon minimaal het hoogste van de volgende drie bedragen:

  • Het loon van een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  • Het loon van de meestverdienende werknemer van de bv of van een verbonden vennootschap.
  • 56.000 euro (was 51.000 euro in 2023).

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Naast de maandelijkse basispremie voor de zorgverzekering is er ook een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Voor personen in loondienst betaalt de werkgever deze premie. Zelfstandigen betalen de verlaagde inkomensafhankelijke bijdrage via een aanslag van de Belastingdienst.

BijdragePercentage
Verlaagde inkomensafhankelijke bijdrage5,32% (was 5,43% in 2023)
Normale inkomensafhakelijke bijdrage6,57% (was 6,68% in 2023)
Maximumbijdrage loon€ 71.728 (was € 66.956 in 2023)

Wettelijk minimum uurloon

Per 1 januari 2024 is er een minimumloon per uur van € 13,27 voor werknemers van 21 jaar en ouder. Tot 2024 waren er vaste minimumlonen per dag, week en maand. Omdat het aantal te werken uren per sector kan verschillen, zorgde dat voor verschillende uurlonen.
De minimum jeugdlonen zijn per 1 januari 2024 zijn:

LeeftijdPercentageUurloon
20 jaar80%€ 10,62
19 jaar60%€ 7,96
18 jaar50%€ 6,64
17 jaar39,5%€ 5,24
16 jaar34,5%€ 4,58
15 jaar30%€ 3,98

Uitkeringen

In 2024 gelden de volgende bedragen en percentages voor de verschillende uitkeringen:

Participatiewet (bijstand)

Participatiewet voor wieBedrag
Participatiewet alleenstanden€ 1.219,64 per maand
Participatiewet getrouwd of samenwonend€ 1.742,34 per maand

IOAW/IOAZ

IOAW/IOAZ voor wieBedrag
IOAW/IOAZ alleenstaandenaanvulling inkomen tot maximaal € 1.473,37 bruto per maand
IOAW/IOAZ getrouwd of samenwonendaanvulling inkomen tot maximaal € 1.868,18 bruto per maand

WW, WIA, WAO, ZW

Cijfers WW, WIA, WAO, ZW
Bestaande bruto uitkeringen stijgen per 1 januari 2024 met 3,73%
Maximum dagloon € 264,57

AOW

AOW voor wieBedrag
AOW alleenstanden€ 1.541,53 bruto per maand
AOW getrouwd of samenwonend€ 1.047,60 bruto per maand

Vrijwilligersvergoeding

Voor vrijwilligerswerk kun je een onbelaste vergoeding uitkeren. Deze vrijwilligersvergoeding mag niet hoger zijn dan de maximale bedragen per uur, per maand en per jaar.

VrijwilligersvergoedingBedrag 
Maximum onbelaste uurvergoeding
- tot 21 jaar€ 3,25 (was € 2,75 in 2023)
- 21 jaar en ouder€ 5,50 (was € 5,00 in 2023)
Maximale vrijwilligersvergoeding per maand€ 210 (was € 190 in 2023)
Maximale vrijwilligersvergoeding per jaar€ 2.100 (was € 1.900 in 2023)