Wat je moet weten over vennootschapsbelasting

Als ondernemer betaal je belasting over de winst die je maakt. Afhankelijk van de rechtsvorm van je onderneming is dat inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. In dit artikel lees je alles over de vennootschapsbelasting (vpb). Hoe doe je aangifte? Wanneer krijg je ermee te maken, wat zijn de tarieven en waar let je op?

Bepaal je uurtarief

Vul in wat je wil verdienen en ontdek welk uurtarief daarbij past

Bereken het nu

Wie betalen vennootschapsbelasting?

Onderneem je in een besloten vennootschap (bv), een naamloze vennootschap (nv) of een coöperatie? Dan moet deze rechtspersoon aangifte vennootschapsbelasting doen. Vennootschapsbelasting is een directe belasting op winsten van een rechtspersoon. Andere rechtspersonen, zoals een stichting of vereniging, betalen alleen in bepaalde gevallen vennootschapsbelasting. In dit artikel gaan we uit van de bv.

Aangifte vennootschapsbelasting doen

Meestal doet je accountant, boekhouder of belastingadviseur de aangifte vennootschapsbelasting voor jou. De aangifte gebeurt online via de website van de Belastingdienst. Zelf hoef je deze aangifte alleen nog maar te controleren, voordat deze definitief wordt ingediend.

Als je de aangifte controleert, is het handig om te begrijpen hoe de vennootschapsbelasting* werkt.

Voorlopige aanslag

Moet je bedrijf aangifte vennootschapsbelasting doen? Dan krijg je aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag (VA) van de Belastingdienst. Op deze VA staat een bedrag. Dit bedrag is een voorlopige berekening op basis van de vorige jaren. Je moet dit zelf goed controleren en eventueel wijzigen. Een VA kan maximaal drie keer per jaar verhoogd worden. Je kunt ook bezwaar maken tegen een VA. Uiteindelijk volgt er altijd een definitieve aanslag.

Verwacht je dat je vennootschapsbelasting moet betalen en krijg je niet automatisch een VA? Neem dan contact op met de Belastingdienst en vraag een VA aan.

Belasting over het boekjaar

De vennootschapsbelasting bereken je over de winst van een boekjaar van je bedrijf. Het boekjaar kan gelijk zijn aan een kalenderjaar, maar dat hoeft niet. De duur van het boekjaar staat in de statuten. Een aangifte vennootschapsbelasting over een kalenderjaar doe je vóór 1 juni van het opvolgende jaar. Loopt het boekjaar niet gelijk met een kalenderjaar? Dan doe je binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar aangifte. Lukt op tijd aangifte doen niet? Vraag dan om uitstel.

Waarover betaal je vennootschapsbelasting?

Je betaalt vennootschapsbelasting over de belastbare winst van de rechtspersoon. Dat is de winst die overblijft na aftrek van verrekenbare verliezen.

De belastbare winst van je bedrijf reken je zo uit: van de omzet haal je de inkoopwaarde en de bedrijfskosten af. Bedrijfskosten zijn bijvoorbeeld loonkosten en afschrijvingen. Wat overblijft is je brutowinst. Vervolgens is het de vraag of er aftrekposten of verrekenbare verliezen zijn die deze brutowinst verminderen. Na eventuele aftrek hiervan blijft de belastbare winst over. Zie het rekenvoorbeeld.

Heb je verliezen? Dan mag je die verrekenen. De winst die je uiteindelijk overhoudt heet de ‘belastbare winst’. Hierover betaal je vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is een vast percentage van de belastbare winst. Meestal berekent een accountant of belastingadviseur de winst voor een bv.

Aftrekposten en regelingen gebruiken

Bij het vaststellen van de winst kun je regelingen gebruiken. Bijvoorbeeld de investeringsaftrek of de vrijstelling voor kwijtscheldingswinst.

Voor afschrijven op bedrijfsmiddelen gelden in grote lijnen dezelfde regels als bij de inkomstenbelasting. Uitzondering is de afschrijving op gebouwen. Voor de vennootschapsbelasting is namelijk de WOZ-waarde van het pand de bodemwaarde. Dat betekent dat je voor de vennootschapsbelasting mag afschrijven over het pand tot de WOZ-waarde van het pand.

Er zijn ook fiscale regelingen die speciaal gelden voor de vennootschapsbelasting, zoals de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid. Controleer eerst of je aan de voorwaarden voldoet. Alleen dan mag je ze gebruiken en kunnen ze voordeel opleveren.

Overleg met je accountant, boekhouder of belastingadviseur zodat je aftrekposten zo goed mogelijk gebruikt.

Tarieven vennootschapsbelasting 2024

Het tarief voor de vennootschapsbelasting hangt af van je winst. In 2024 betaal je over de winst tot en met 200.000 euro 19% belasting. Voor de winst boven 200.000 euro betaal je 25,8% belasting. De tarieven en bedragen kunnen per jaar verschillen. Controleer daarom goed wat het tarief is voor het jaar waarover je aangifte vennootschapsbelasting doet.

Rekenvoorbeeld vennootschapsbelasting

Hieronder zie je een voorbeeld hoe je de vennootschapsbelasting uitrekent.

OnderwerpBedrag in euro's
Omzet500.000
Inkoopwaarde-/- 100.000
Overige kosten-/- 200.000
Brutowinst200.000
Aftrekpostengeen
Verrekenbare verliezen uit 2023-/- 100.000
Belastbare winst100.000
Tarief vennootschapsbelasting 202419%
Te betalen vennootschapsbelasting19.000

Dit artikel is bedoeld als algemene informatie en geen vervanging voor professioneel advies. Raadpleeg een belastingadviseur, boekhouder of accountant voor informatie over jouw specifieke situatie.