Einde aan je saldotekort via rekening-courant of factoring

Extra geld is handig als je bedrijf af en toe voor korte tijd krap bij kas zit. Een zakelijk rekening-courantkrediet of factoring kunnen dan een oplossing zijn. Met deze financieringsproducten creëer je werkkapitaal voor je onderneming. Daarmee betaal je de terugkerende rekeningen en kosten van je bedrijf. Lees wat de verschillen zijn tussen een zakelijke rekening-courant of factoring.

Met een zakelijk rekening-courantkrediet kun je rood staan op je betaalrekening. Het bedrag dat je rood mag staan kun je altijd vrij opnemen en weer bijstorten binnen de afgesproken kredietlimiet. Zo heb je extra werkkapitaal bij de hand. Bij factoring verkoop je openstaande facturen aan een factoringbedrijf. Je krijgt het openstaande bedrag direct uitbetaald. Het geld staat meestal binnen 24 uur op je rekening. Op die manier ben je niet langer afhankelijk van de betalingstermijn op je factuur.

Wat is een rekening-courant?

Een rekening-courantkrediet zit vast aan een (zakelijke) betaalrekening bij een bank. Op die rekening mag je rood staan. Hoeveel dat is, bepaalt de bank. Dit is de kredietbovengrens. De bank kijkt eerst naar hoe je persoonlijk in je bedrijf functioneert en naar je maandelijkse resultaten. Als de bank dit goedkeurt, krijg je het krediet.

Let op: een vordering of schuld die je hebt bij een eigen bedrijf is ook een rekening-courant. Bijvoorbeeld tussen de holding en de werkmaatschappij, Dit is geen zakelijk krediet zoals een rekening-courantkrediet. Het is een schuld. Dit kan verwarrend zijn. Haal ze niet door elkaar.

Krediet afsluiten voor een vaste periode

Een rekening-courantkrediet sluit je af voor een vaste periode. Meestal is dit een jaar. Je geeft een onderpand voor de lening en je staat ook privé garant. Na afloop van de looptijd onderhandel je met de bank over een nieuwe periode en de voorwaarden. Houd er rekening mee dat de bank extra boetes en kosten berekent als je boven de kredietlimiet komt. Let op: de bank kan het rekening-courantkrediet op ieder moment intrekken.

Bovengrens rekening-courantkrediet aanpassen

De bovengrens van je krediet groeit niet automatisch mee als je bedrijf groeit. Maak je een groei door waardoor je meer moet voor-investeren? Dan moet je opnieuw in overleg met je bank over de kredietgrens en nieuwe voorwaarden. Dat kan, volgens Sander Meeuwsen van ABN AMRO. “Rekening-courantkrediet is bij ons altijd maatwerk. Juist voor ondernemers met een stabiele bedrijfsontwikkeling is rekening- courantkrediet een passende financieringsvorm”.

Wat is factoring?

Sta je maandelijks een paar dagen in het rood, dan is er niet zo veel aan de hand. Maar bij vaker of blijvend rood staan is de rente vaak hoog. Is je banksaldo langer en vaker negatief? Oriënteer je dan eens op een andere financieringsvorm, bijvoorbeeld factoring. Dat heet ook wel debiteurenfinanciering. Factoring verbetert je cashflow en liquiditeit.

Steeds meer ondernemers gebruiken factoring. Toch kennen veel mensen factoring nog niet. Dat is niet zo gek. Tot zo’n zes jaar geleden was factoring alleen voor grote bedrijven. Inmiddels zijn er meer aanbieders en kun je er als mkb'er ook gebruik van maken. Zzp'ers kunnen freelancer factoring gebruiken.

Tim Zoete van factoringbedrijf Voldaan Factoring zegt: “Het voordeel van factoring is dat je alleen kosten maakt als je het product gebruikt. Bij een rekening-courant betaal je ook als je dat niet gebruikt. Bij het juiste factoringbedrijf kan het geld dat vast zit in openstaande facturen al binnen 24 uur op je rekening staan. Als je een beetje goed zoekt doe je dat tegen een alles-in-één prijs. Inclusief verzekering tegen niet-betalende klanten.”

Betaling van openstaande facturen

Bij factoring krijg je werkkapitaal op basis van de debiteuren van je bedrijf. Het factoringbedrijf betaalt je openstaande facturen waardoor je meteen het bedrag van de factuur ontvangt. Zo heb je geen last van lange betaaltermijnen. Een goede debiteurenportefeuille of andere waardevolle bezittingen, de ‘assets’ (zoals voorraden en inkopen), zijn het onderpand voor factoring.

Drie vormen van factoring

De drie belangrijkste vormen van factoring zijn:

  • American factoring: financiering kan al bij één of twee debiteuren. Je krijgt tot 97 procent van de factuur op je rekening gestort. De bevoorschotting is relatief hoog.
  • Reverse factoring: je verkoopt alleen de facturen die jouw kredietwaardige debiteur heeft goedgekeurd aan de factormaatschappij. Dit gebeurt meestal voor de overbrugging van een langere betaaltermijn.
  • Traditionele factoring: je draagt je hele bestand met debiteuren (debiteurenportefeuille) over aan een factoringbedrijf. De waarde van dat bestand bepaalt hoeveel krediet je krijgt. Voor dat krediet betaal je een vast bedrag of een percentage van de omzet. Het factoringbedrijf wil graag dat je een diverse groep debiteuren hebt. Traditionele factoring is een alternatief voor een banklening.

American factoring en reverse factoring passen beide goed bij zzp’ers en mkb’ers. Traditionele factoring past meer bij grotere bedrijven met een omzet van 2,5 miljoen euro of hoger.

Welke soort factoring past bij jou?

Je bedrijf en jijzelf moeten voldoen aan de eisen van factormaatschappijen. Bij grotere geldbedragen kijken zij naar de contractduur, het debiteurenbeheer en het kredietrisico. Ook omzeteisen en de geschiedenis van je onderneming tellen mee of de maatschappij je toelaat. Het risico dat je klant een rekening niet op tijd betaalt, ligt bij je bedrijf. Je bent zelf verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer.

Ben je zzp’er met een langdurige opdracht bij een betrouwbare partij? Dan kun je deel- of maandfacturen bij een factormaatschappij onderbrengen en zo gebruikmaken van freelancer factoring. Daarmee heb je gespreide inkomsten en hoef je niet te wachten op betaling van de eindfactuur. Tip: Neem factuuropsplitsing voor grote opdrachten in je algemene voorwaarden op.

Iets wat op factoring lijkt is factuurfinanciering. Net als bij factoring verkoop je openstaande facturen aan een financieringsmaatschappij. Maar je zorgt wel zelf voor de inning van deze facturen bij je afnemers. Die zien daardoor niet dat een financier de rekening vooruitbetaalt. Ze weten ook niet dat jij hiervoor een financiering voor hebt lopen. Jij blijft voor je zakelijke relatie het vertrouwde aanspreekpunt.

Verschillen rekening-courant en factoring

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen rekening-courantkrediet en factoring.

Onderpand

De bank neemt voor rekening-courantkrediet je vastgoed, debiteuren of machines als onderpand. Dat hangt af van de afgesproken kredietlimiet. Bij factoring is de factuur het onderpand en is de kredietwaardigheid van je klanten belangrijk.

Zzp'er of startup

Wil je een krediet bij de bank? Dan vraagt de bank een goed onderpand, een goede kredietgeschiedenis en positieve financiële resultaten. Maar wat als je die (nog) niet hebt? Dit heb je bijvoorbeeld bij bedrijven of startups met een kort kredietverleden. Of bij zzp’ers die hun facturen splitsen. Een factormaatschappij let dan meer op de kredietwaardigheid van de klanten en op het tijdstip van factureren. Dan is (freelancer)factoring misschien interessanter voor jou dan een rekening-courantkrediet.

Flexibiliteit

Ga je over je limiet van je rekening-courantkrediet heen? Dan moet je nieuwe afspraken maken over de hoogte van het krediet. Banken bekijken dan hoe je de afgelopen jaren hebt afgelost en of dat binnen hun criteria past. Een factormaatschappij kijkt naar de verwachte kasstromen gebaseerd op jouw debiteurenbestand  en speelt daar flexibel op in. Verder is het aanvraagproces bij online factoringbedrijven vaak sneller dan bij rekening-courantkrediet.

Kosten factoring

Bij factoring maak je alleen kosten als je het product gebruikt. Dus per factuur. Factoringkosten bedragen zo'n 2 tot 5% van het factuurbedrag.

Kosten rekening-courant

Bij een rekening-courantkrediet betaal je een vast bedrag. Zolang je niet over de limiet van je rekening-courant gaat, is de afgesproken rentevergoeding het uitgangspunt. Dat kan goedkoper uitpakken dan factoring.

Hulp inschakelen

Hulp vergroot je kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing is een ’ja’ op je financieringsaanvraag binnen handbereik. Deze adviseurs helpen je op weg. Heb je vragen over financiering vinden? Bel dan met de KVK Financieringsdesk via 0800 10 14. En bekijk de video financiering regelen.

Financiering regelen