Einde aan je salodotekort via rekening-courant of factoring

Extra geld is handig als je bedrijf af en toe voor korte tijd krap bij kas zit. Een zakelijk rekening-courantkrediet of factoring kunnen dan een oplossing zijn. Met deze financieringsproducten creëer je werkkapitaal voor je onderneming. Daarmee betaal je de terugkerende rekeningen en kosten van je bedrijf. Lees wat de verschillen zijn tussen een zakelijke rekening-courant of factoring.

Met een zakelijk rekening-courantkrediet kun je rood staan op je betaalrekening. Het bedrag dat je rood mag staan kun je altijd vrij opnemen en weer bijstorten binnen de afgesproken kredietlimiet. Zo heb je extra werkkapitaal bij de hand. Bij factoring verkoop je openstaande facturen aan een factoringbedrijf. Je krijgt het openstaande bedrag direct uitbetaald. Het geld staat meestal binnen 24 uur op je rekening. Op die manier ben je niet langer afhankelijk van de betalingstermijn op je factuur.

Wat is een rekening-courant?

Een rekening-courantkrediet is gekoppeld aan een (zakelijke) betaalrekening bij een bank. Op die rekening mag je rood staan. Hoeveel dat is, bepaalt de bank. Dit is de kredietbovengrens. De bank kijkt eerst naar hoe je persoonlijk in je bedrijf functioneert en naar je maandelijkse resultaten. Als de bank dit goedkeurt, krijg je het krediet.

Let op: een vordering of schuld die je hebt bij een eigen bedrijf, bijvoorbeeld tussen de holding en de werkmaatschappij, noemen we ook een rekening-courant. Dit is geen zakelijk krediet zoals een rekening-courantkrediet. Het is een schuld. Dit kan verwarrend zij, haal ze niet door elkaar.

Krediet afsluiten voor een vaste periode

Een rekening-courantkrediet sluit je af voor een vaste periode. Meestal is dit een jaar. Je geeft een onderpand voor de lening en je staat ook privé garant. Nadat de looptijd is afgelopen, onderhandel je met de bank over een nieuwe periode en de voorwaarden. Houd er rekening mee dat de bank extra boetes en kosten berekent als je boven de kredietlimiet komt. Let op: de bank kan het rekening-courantkrediet op ieder moment intrekken.

Bovengrens rekening-courantkrediet aanpassen

De bovengrens van je krediet groeit niet automatisch mee als je bedrijf groeit. Maak je een groei door waardoor je meer moet voor-investeren? Dan moet je opnieuw in overleg met je bank over de kredietgrens en nieuwe voorwaarden. Dat kan, volgens Sander Meeuwsen van ABN AMRO. “Rekening-courantkrediet is bij ons altijd maatwerk. Juist voor ondernemers met een stabiele bedrijfsontwikkeling is rekening- courantkrediet een passende financieringsvorm”.

Wat is factoring?

Sta je maandelijks een paar dagen in het rood, dan is er niet zo veel aan de hand. Maar bij vaker of structureel rood staan is de rente vaak hoog. Is je banksaldo langer en vaker negatief? Oriënteer je dan eens op een andere financieringsvorm, bijvoorbeeld factoring, ook wel debiteurenfinanciering genoemd. Dit verbetert je cashflow en liquiditeit.

Steeds meer ondernemers gebruiken factoring. Toch kennen veel mensen factoring nog niet. Dat is niet zo gek. Tot zo’n zes jaar geleden was factoring alleen voor grote bedrijven. Inmiddels zijn er meer aanbieders en kun je er als mkb'er ook gebruik van maken. Zzp'ers kunnen freelancer factoring gebruiken.

Tim Zoete van factorbedrijf Voldaan Factoring zegt: “Het voordeel van factoring is dat je alleen kosten maakt als je het product gebruikt. Bij een rekening-courant betaal je ook als je dat niet gebruikt. Bij het juiste factoringbedrijf kan je het geld dat vast zit in openstaande facturen al binnen 24 uur op je rekening hebben staan. Als je een beetje goed zoekt doe je dat tegen een alles-in-één prijs, inclusief verzekering tegen niet betalende klanten.”

Openstaande facturen betaald

Bij factoring krijg je werkkapitaal op basis van de debiteuren van je bedrijf. Het factorbedrijf betaalt je openstaande facturen waardoor je meteen het bedrag van de factuur ontvangt. Zo heb je geen last van lange betaaltermijnen. Een goede debiteurenportefeuille of andere waardevolle bezittingen, de ‘assets’ (zoals voorraden en inkopen), zijn het onderpand voor factoring.

Drie vormen van factoring

De drie belangrijkste vormen van factoring zijn:

  • American factoring: financiering kan al bij één of twee debiteuren. Je krijgt tot 97 procent van de factuur op je rekening gestort. De bevoorschotting is relatief hoog.
  • Reverse factoring: je verkoopt alleen de facturen die jouw kredietwaardige debiteur heeft goedgekeurd aan de factormaatschappij. Dit gebeurt meestal voor de overbrugging van een langere betaaltermijn.
  • Traditionele factoring: je draagt je hele debiteurenportefeuille over aan een factoringbedrijf. Op basis van de waarde van die portefeuille krijg je krediet in ruil voor een vast bedrag of percentage van de omzet. Het factoringbedrijf wil graag dat je een diverse groep debiteuren hebt. Traditionele factoring is een alternatief voor een banklening.

American factoring en reverse factoring passen beide goed bij zzp’ers en mkb’ers. Traditionele factoring past meer bij grotere bedrijven met een omzet van 2,5 miljoen euro of hoger.

Welke soort factoring past bij jou?

Je bedrijf en jijzelf moeten voldoen aan de eisen van de factormaatschappijen. Bij grotere geldbedragen zijn de contractduur, het debiteurenbeheer en het kredietrisico bepalend. Ook omzeteisen en geschiedenis van je onderneming zijn onderdeel van de acceptatie. Het debiteurenrisico ligt bij je bedrijf en je bent zelf verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer.

Ben je zzp’er met een langdurige opdracht bij een betrouwbare partij? Dan kun je deel- of maandfacturen bij een factormaatschappij onderbrengen en zo gebruikmaken van freelancer factoring. Daarmee heb je gespreide inkomsten en hoef je niet te wachten op betaling van de eindfactuur. Tip: Neem factuuropsplitsing voor grote opdrachten in je algemene voorwaarden op.

Verschillen rekening-courant en factoring

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen rekening-courantkrediet en factoring.

Onderpand

De bank neemt voor rekening-courantkrediet je vastgoed, debiteuren of machines als onderpand. Dat hangt af van de afgesproken kredietlimiet. Bij factoring is de factuur het onderpand en is de kredietwaardigheid van je klanten belangrijk.

Zzp'er of startup

De bank vraagt bij het aangaan van een krediet om een goed onderpand, een goede kredietgeschiedenis en positieve financiële resultaten. Maar wat als je die (nog) niet hebt? Dit komt bijvoorbeeld voor bij bedrijven of startups met een kort kredietverleden of als je een zzp’er bent die zijn facturen splitst. Een factormaatschappij let dan meer op de klantkredietwaardigheid en op het tijdstip van factureren. Dan is (freelancer)factoring mogelijk interessanter voor jou dan een rekening-courantkrediet.

Flexibiliteit

Ga je over je limiet van je rekening-courantkrediet heen? Dan moet je nieuwe afspraken maken over de hoogte van het krediet. Banken bekijken dan hoe je de afgelopen jaren hebt afgelost en of dat binnen hun criteria past. Een factoormaatschappij kijkt naar de verwachte kasstromen gebaseerd op jouw debiteurenbestand  en speelt daar flexibel op in. Verder is het aanvraagproces bij online factoringbedrijven vaak sneller dan bij rekening-courantkrediet.

Kosten factoring

Bij factoring maak je alleen kosten als je het product gebruikt. Dus per factuur. Factoringkosten bedragen zo'n 2 tot 5% van het factuurbedrag.

Kosten rekening-courant

Bij een rekening-courantkrediet betaal je een vast bedrag. Zolang je niet over de limiet van je rekening-courant gaat, is de afgesproken rentevergoeding het uitgangspunt. Dat kan goedkoper uitpakken dan factoring.