Een klacht per post indienen

Vervelend om te horen dat je ontevreden bent over onze dienstverlening of over een van onze medewerkers. We lossen het probleem graag samen met je op. Je kunt je klacht via het klachtenformulier of per post indienen. Een schriftelijke klacht verstuur je per post en moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:

  •  naam en adres van de indiener
  • datum
  • onderbouwing van de klacht
  • handtekening

Je kunt je klacht sturen naar:

KVK
t.a.v. Beleid & Juridische Zaken
Postbus 48
3500 AA Utrecht

Wil je je klacht liever digitaal indienen, dan kun je dit klachtenformulier gebruiken.