Open data

Open data zijn meestal verzameld door de overheid, wetenschappelijke instellingen of door de overheid gefinancierde organisaties. Je kunt deze open data gratis gebruiken voor jouw eigen data-analyse.

Kenmerken van open data zijn:

  • de data zijn openbaar;
  • de eigenaar staat gebruik toe;
  • de dataverzameling is vaak bekostigd uit publieke middelen.

Voorbeelden van open data zijn:

  • gegevens van alle kinderopvanglocaties;
  • geografische informatie en bodemgesteldheid;
  • alle kunstwerken in de gemeente Amersfoort;
  • handelsbarrières en productvoorwaarden per land.

Meer weten? Download dan een overzicht van een aantal databronnen.

Meer informatie

Open data en het Handelsregister

InfoPage