Open data

Open data zijn meestal verzameld door de overheid, wetenschappelijke instellingen of door de overheid gefinancierde organisaties. Je kunt deze open data gratis gebruiken voor jouw eigen data-analyse.

Kenmerken van open data

  • de data zijn openbaar
  • de eigenaar staat gebruik toe
  • de dataverzameling is vaak bekostigd uit publieke middelen

Voorbeelden van open data

  • gegevens van alle kinderopvanglocaties
  • geografische informatie en bodemgesteldheid
  • alle kunstwerken in de gemeente Amersfoort
  • handelsbarrières en productvoorwaarden per land

Meer weten? Download dan een overzicht van een aantal databronnen.

Meer informatie

Open data en het Handelsregister

Read this article in English

InfoPage