Nieuw product bedacht? Controleer of je idee al bestaat

Je bent begonnen met ondernemen en hebt een idee voor een geweldig nieuw product. Maar weet je zeker dat het nog niet bestaat? Het zou zonde zijn als je geld en tijd steekt in een product waarop een ander het octrooirecht heeft. Dan mag je het namelijk niet maken en verkopen. In octrooidatabanken kun je nakijken of je product echt nieuw is.

KVK Krachtmeting

Hoe sterk ben jij in ondernemen? Vergelijk jezelf met anderen

Doe de test

Wat is een octrooi?

Een octrooi of patent is een officieel bewijs waarmee iemand laat zien dat alleen diegene een bepaald product mag maken en verkopen. Je mag dit product dan niet namaken. Een octrooi geldt voor een land of een groep van landen en voor maximaal twintig jaar. Het octrooirecht beschermt een technisch product of het proces om zo’n product te maken.

Check de octrooidatabank

Om erachter te komen welke octrooien er zijn, kun je kijken in een octrooidatabank. Espacenet is zo'n databank. Je vindt er 120 miljoen octrooien van over de hele wereld. Vind je het lastig om te zoeken in zo’n databank? Octrooicentrum Nederland (OCNL) geeft workshops over het zoeken in Espacenet. Of vraag hulp aan een octrooiadviseur.

Wat is inbreuk op een octrooi?

Je mag geen product maken of verkopen waarop iemand het octrooirecht heeft. Je maakt dan inbreuk op het octrooi. De octrooihouder kan je dwingen direct te stoppen met de verkoop van het product. Daarnaast is de kans groot dat de octrooihouder een schadevergoeding eist.

Wil je een product met octrooi toch namaken en verkopen? Dan kun je toestemming vragen aan de octrooihouder. Als die akkoord is, stellen jullie een licentieovereenkomst op. Je betaalt de octrooihouder dan een bepaald bedrag om het product te mogen maken en verkopen.

Volg het stappenplan

Wil je zelf een product maken en verkopen, dan moet je er onder meer voor zorgen dat je je aan de wetten en regels houdt. Denk aan veiligheidseisen en milieuregels. Het stappenplan Van idee naar productie helpt je hiermee op weg.