Check of je productidee al bestaat

Je hebt een uniek product bedacht waar iedereen op zit te wachten. Althans, dat denk je. Om de concurrentie voor te blijven kun je een uitvinding beschermen met een octrooi. Daarmee kun je een ander verbieden het product na te maken. Maar dan moet je wel zeker weten dat je idee nog niet bestaat. In octrooidatabanken kun je nakijken of jouw idee echt nieuw is.

Voorkom inbreuk op het octrooi van een ander

Het kan gebeuren dat jouw idee al eens eerder is bedacht en dat er een octrooi (patent) op aangevraagd is. Dat is natuurlijk een teleurstelling, maar het voorkomt wel dat je een idee gaat ontwikkelen waarvan een ander het wettelijke en exclusieve recht heeft het te ontwikkelen en op de markt te brengen. Zou je je idee toch ontwikkelen, dan maak je inbreuk op het octrooi van de octrooihouder. De octrooihouder kan je dan dwingen het product direct van de markt te halen. Je hebt dan voor niets tijd en geld in het product gestoken. Daarnaast is de kans groot dat hij een schadevergoeding eist. Dit wil je natuurlijk niet. Gelukkig heb je ook nog andere mogelijkheden, zoals een octrooi overnemen of nieuwe ideeën opdoen door octrooidatabanken te raadplegen. Of ga in gesprek met een octrooiadviseur.

Octrooi in 17 Europese landen

Sinds 1 juni 2023 is het Europees octrooisysteem vernieuwd. Met de komst van het unitair octrooikan je in een keer het eigendomsrecht op je uitvinding beschermen in 17 Europese landen. Dit kan via de Europese octrooirechtbank in Den Haag.  

Zelf zoeken in octrooidatabank

Je kunt zelf zoeken in een octrooidatabank, bijvoorbeeld Espacenet. Deze gratis octrooidatabank biedt toegang tot 120 miljoen octrooipublicaties wereldwijd. Hoe dat werkt? Octrooicentrum Nederland (OCNL) organiseert regelmatig workshops over het zoeken in Espacenet.

Bespaar tijd en neem een bestaand octrooi over

Er zijn veel octrooien, maar dit wil niet zeggen dat er met ieder octrooi iets gedaan wordt. In sommige gevallen kun je misschien een voor jou interessant octrooi overnemen. Dit scheelt je ontwikkeltijd en je idee is meteen beschermd. Kijk daarvoor in de Databank octrooilicenties. Met octrooihouders kun je een licentieovereenkomst aangaan. Dit houdt in dat een octrooihouder de eigenaar blijft en jij toestemming krijgt het product of dienst te ontwikkelen, maken, verkopen of toe te passen.

Een andere mogelijkheid is het project Technology Transfer van TNO. Zij zetten actief innovaties in de etalage. Bedrijven kunnen zich inschrijven om deze ideeën verder te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Nieuwe marktinzichten met bestaande octrooien

Kijken in de octrooidatabank geeft je ook inzicht in waar je concurrenten mee bezig zijn. Tegelijkertijd zie je welke nieuwe technologieën er allemaal zijn. Octrooien gelden alleen voor uitvindingen die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. Je kunt zien met welk doel men toepassingen gebruikt en waarvoor deze toepassing nog meer een oplossing zou zijn. Dat biedt je misschien een kans. Bijvoorbeeld voor een oplossing van een ander probleem in een andere sector.

Stappenplan

Een nieuw product of nieuwe dienst ontwikkelen en op de markt brengen vraagt om een goede voorbereiding. Denk hierbij aan marktonderzoek doen, de haalbaarheid van je idee onderzoeken en financiering regelen. Je leest er alles over in het stappenplan product of dienst op de markt brengen.