Vind financiering voor je innovatie

Je hebt geld nodig voor een nieuwe slimme toepassing in je bedrijf. Want innoveren betekent investeren. Maar, waar vind je geld? Je kunt op verschillende plekken terecht. Bij jezelf, de overheid of externe financiers. Lees hier welke mogelijkheden je hebt en waar je op moet letten.

Bepaal je uurtarief

Vul in wat je wil verdienen en ontdek welk uurtarief daarbij past

Bereken het nu

Innovatie is producten, diensten of processen in je bedrijf vernieuwen. Je innoveert misschien al. Want innovatie is meestal een kleine verbetering die nieuw is voor je bedrijf. Denk aan een nieuwe oven voor meer broodproductie, thuiswerken of een bijzondere reclamecampagne voor een nieuw afzetgebied.

Zelf financieren

Heb je voor je innovatie een klein bedrag nodig? Zoek dan naar financiering uit je eigen bedrijf. Voordeel is dat de kosten relatief laag zijn. Nadeel is dat je veel geld investeert en minder werkkapitaal hebt. Of dat je minder kritisch kijkt naar de opbrengst. Leg daarom vast hoeveel geld je in elke vernieuwing steekt. En onderzoek op tijd of dat bedrag in verhouding staat tot de opbrengst.

Regelingen en subsidies

Fiscale stimulering

De overheid stimuleert met enkele fiscale regelingen vernieuwingen in het mkb. Regelingen voor research & development, innovatieve producten, procesinnovatie, energie- en milieu-investeringen. Hierdoor betaal je minder belasting. Onderzoek welke regeling bij jouw innovatie past.

Internationale oriëntatie

Voor internationale innovatieprojecten zijn er verschillende Europese regelingen. Bijvoorbeeld Eurostars, Horizon Europe en INTERREG. Je kunt ook bij je branchevereniging navragen of er voor je branche regelingen zijn.

Startups en scale-ups

De overheid heeft kredieten en andere financiële regelingen voor startups, scale-ups of snel innoverende mkb’ers. Met de Startup Box krijg je snel inzicht in regelingen die de overheid voor jou heeft. En welke het best bij jouw plannen passen. De overheid heeft regelingen zoals vroegefasefinanciering (VFF), Innovatiekrediet en borgstelling.

Doelgebonden

Voor aangewezen sectoren en doelinnovaties bestaan regelingen en subsidies. Bestudeer de regelingen en plan tijd in voor het voorbereiden van de aanvraag. Je kunt ook een adviseur inschakelen. In Nederland is RVO de organisatie die de regelingen uitvoert. Provincies en gemeenten hebben ook geld waarmee zij innovatie stimuleren. Op hun eigen websites vind je daarover meer informatie.

Extern financieren

Je innovatieplannen kun je ook financieren met extern geld. Voordat je een financier benadert:

  • Maak je een investeringsbegroting voor de komende twee tot drie jaar. Dit is onderdeel van je financieel plan.
  • Zet je op een rij hoeveel geld je nodig hebt, waarvoor en wanneer.
  • Breng je in kaart hoeveel extra omzet of besparingen de innovatie gaat opleveren.
  • Laat je zien hoeveel kosten hier tegenover staan. Inclusief je eigen uren en die van je personeel, de ontwikkelkosten en de kosten om het product of dienst op de markt te brengen.
  • Plaats je de omzet, de investeringen en je financieringsbehoefte op een tijdlijn. Laat bijvoorbeeld met het Business Model Canvas zien hoe je de innovatie op de markt brengt. Zo maak je een mogelijke investeerder enthousiast voor je innovatieplan.

Stapelfinanciering

Met stapelfinanciering selecteer je verschillende financieringsvormen waarmee je tot je innovatiebedrag komt. Zo spreid je je risico bij de verschillende financiers. Overweeg dit als je een behoorlijk bedrag wilt lenen. De KVK Gids voor bedrijfsfinanciering geeft meer informatie en helpt je bij je keuze. Bekijk ook de video Financiering regelen. De video legt uit hoe je aan financiering voor je bedrijf komt en welke stappen je daarvoor moet zetten.

Financiering regelen

Risicokapitaal

Voor financiering van je innovatie ben je vaak afhankelijk van risicokapitaal. Dat is geld van durfinvesteerders. Zij willen geld in je bedrijf steken terwijl niet zeker is wat de innovatie financieel oplevert. Zij geloven in de manier waarop jij het bedrijf leidt en in het nieuwe product. Als de innovatie slaagt, kan de opbrengst groot zijn. Maar de betekenis en opbrengst van de innovatie kan ook tegenvallen. Juist dat risico durft een durfinvesteerder te nemen.

Aandelen

Aandelen zijn een vorm van risicokapitaal. Een investeerder koopt aandelen van je bedrijf. Zo ontstaat extra vermogen. De investeerder wordt mede-eigenaar en deelt mee in de winst of het verlies. De investeerder wil dat de waarde van je bedrijf toeneemt. Daarom krijg je van de investeerder ook extra aandacht. Partijen die risicokapitaal verstrekken zijn:

Omzet

Een alternatief voor financieren via aandelen is revenue-based financing. Daarbij hoef je geen aandelen aan de investeerder uit te geven. In plaats daarvan betaal je de investeerder een percentage van de omzet als toekomstig rendement. Meestal tussen de 2 en 5%. De investeringsovereenkomst geldt tot je het afgesproken maximumbedrag bereikt. Vaak is dit twee- tot driemaal het ingelegde bedrag.

Tip: Sta je als vrouw aan het roer van een ambitieus innovatief bedrijf? Het Borskifund richt zich met groeikapitaal op vrouwelijke durfondernemers.

Achtergestelde lening

Een speciale vorm van risicokapitaal is de achtergestelde lening. Dat is een lening zonder zekerheden. Bij een faillissement is de verstrekker van de achtergestelde lening als laatste schuldeiser aan de beurt. Dit zie je bijvoorbeeld bij crowdfunding.

Tips bij gebruik van externe financiering

  • Vraag jezelf telkens af of de innovatie bijdraagt aan de waardestijging van je bedrijf.
  • Let op de verhouding tussen de looptijd van de financiering en de besteding van de financiering.
  • Maak voldoende tijd vrij om de aanvraag voor te bereiden. Een goede voorbereiding verhoogt de kans op succes.
  • Schakel  hulp in van een onafhankelijke adviseur.

Iets anders financieren?

Zoek je financiering voor iets anders dan innovatie? Lees meer over het financieren van bedrijfsmiddelen of werkkapitaal