Legal Entity Identifier (LEI)

Vraag hier een LEI voor je organisatie aan. Je kunt alleen een LEI aanvragen als je een in het Handelsregister ingeschreven tekenbevoegde van je organisatie bent. Bij de aanvraag moet je digitaal ondertekenen; je hebt daarvoor je DigiD en een persoonlijk Nederlands IBAN nodig.

Vraag direct een LEI aan

Nieuwe wetgeving voor beleggers

Op 3 januari 2018 is de wetgeving voor beleggingsondernemingen (MiFID II) gewijzigd. Dit betekent dat elke onderneming of rechtspersoon een Legal Entity Identifier (LEI) moet hebben voor het doen van aan- en verkooptransacties op de beurs. Een LEI is een uniek nummer waarmee financiële toezichthouders (zoals de Autoriteit Financiële Markten) transacties wereldwijd kunnen volgen en ingrijpen wanneer zij dat nodig achten. Het uiteindelijk doel is om de financiële markten transparanter te maken, risico's beter te beheersen en beleggers te beschermen.

Wie heeft een LEI nodig?

Ondernemers of rechtspersonen die aandelen, obligaties of derivaten bezitten moeten vanaf 3 januari 2018 in het bezit zijn van een LEI. Wanneer je geen LEI hebt kun je mogelijk niet langer aan- of verkopen op de beurs. Neem contact op met je bank of vermogensbeheerder om te bepalen of je een LEI nodig hebt.

Aanvraag en kosten via KVK

Je kunt een LEI online aanvragen waarbij wij je gegevens uit het Handelsregister koppelen aan je aanvraag. Dat scheelt werk. Pas na betaling van de factuur kan KVK een LEI uitgeven. Het eenmalige registratietarief van een LEI bedraagt € 65,- excl. btw. De LEI is vanaf de dag van uitgifte één jaar geldig. De jaarlijkse verlenging kost € 40,- exclusief btw.

We hanteren - internationaal gezien - een gunstig, kostendekkend tarief. Daarin is ook de afdracht aan de internationale toezichthouder op de LEI opgenomen. Het tarief is vastgesteld in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer informatie

Lei-registraties

Zoeken in LEI-registraties

Achtergrond informatie LEI

LEI verificatie


Gebruikersvoorwaarden

Vanaf 1 november 2018 zijn de gebruikersvoorwaarden van het Legal Entity Identifier (LEI) register gewijzigd.

LEI overdracht (transfer) aanvragen

KVK is Local Operating Unit (LOU) voor Nederland. Heb je bij een andere LOU een LEI aangevraagd en/of in beheer en wil je deze graag bij KVK onderbrengen, dan is dat mogelijk. Voorwaarde hiervoor is dat je een inschrijving hebt in het (Nederlandse) Handelsregister.

Bij een overdracht hoef je geen nieuwe LEI-aanvraag te doen. KVK neemt je bestaande LEI over.

Als jouw LEI nog actief is, is de overdracht kosteloos en nemen wij je huidige verlengingsdatum over. Op de verlengingsdatum verlengen wij jouw LEI tegen het tarief van 40 euro (exclusief btw). Als de verlenging binnen 8 weken na overdracht plaatsvindt, ontvang je de factuur voor verlenging al bij de overdracht.

Is jouw LEI op het moment van overdracht niet meer actief, dan verlengen wij de LEI op het moment van overdracht direct met een jaar tegen het tarief van 40 euro (exclusief btw).

Om jouw LEI over te dragen aan KVK vul je het Transferformulier in en stuur je dat naar lei@kvk.nl.

Beëindiging LEI-registratie

Wanneer vervalt of wordt de LEI beëindigd?

  1. Bij rechtsvormwijziging waarbij het KVK-nummer wijzigt. De LEI is gekoppeld aan een rechtsvorm. Wijzigt de rechtsvorm en het KVK-nummer? Dan vervalt de LEI. Wil je voor de nieuwe rechtsvorm ook een LEI? Vraag dan een nieuwe LEI aan.
  2. Indien de rechtspersoon of onderneming wordt uitgeschreven uit het Handelsregister.
  3. Door onderstaand formulier in te vullen. De LEI blijft actief tot het einde van de huidige geldigheidsperiode. Let op: alleen een medewerker van de betreffende organisatie kan dit formulier invullen en verzenden.

LEI beëindigen

KVK officieel gecertificeerd

KVK is door de GLEIF geaccrediteerd om LEI nummers uit te geven. Bekijk het officiële Accreditatie Certificaat. Meer informatie over de GLEIF vind je op hun website.

InfoPage