KVK uittreksel UBO-register

Sinds dinsdag 22 november 2022 zijn UBO-gegevens niet meer openbaar en is het niet meer mogelijk om een KVK uittreksel UBO-register aan te vragen.

UBO-gegevens nodig voor je bank, accountant of notaris?

Heb je je UBO-gegevens nodig omdat je bank, accountant of notaris daar om vraagt? Gebruik daarvoor de bevestigingsbrief waarin staat dat jij UBO van een organisatie bent. 

Informatieverstrekking uit UBO-register tijdelijk niet mogelijk

​​​​​​​Minister Kaag van Financiën heeft KVK gevraagd geen informatie uit het UBO-register meer te verstrekken. Dit is naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.