Inschrijven aandeelhouder niet-volgestorte aandelen

Het inschrijven van een aandeelhouder niet-volgestorte aandelen bestaat uit een aantal stappen.

1. Download het formulier

Formulier 19: aandeelhouders van niet volgestorte aandelen

2. Vul het formulier

Vul het formulier in. Op het formulier staat wie het formulier mag ondertekenen. 

3. Stuur het formulier op 

Stuur het ondertekende formulier op naar het KVK-postadres, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar van het formulier.

Let op: Alleen mogelijk bij een nv: als een nv niet-volgestorte aandelen uitgeeft, dan geef je op formulier 19 de (persoonlijke) gegevens (met uitzondering van de handtekening), het aandelenbezit en het daarop gestorte bedrag op.