Inschrijving vestiging in bedrijfsverzamelgebouw

Als je bedrijf gebruik maakt van de faciliteiten van een bedrijfsverzamelgebouw (of business center), dan mag je het adres van het bedrijfsverzamelgebouw alleen als bezoekadres opgeven in het Handelsregister als je daar permanent ruimte huurt. Wat zijn de regels?

Welk bezoekadres mag je inschrijven?

Als je jouw onderneming inschrijft bij KVK dan worden ook een of meer vestigingen van je bedrijf geregistreerd. Bij een vestiging registreren wij het postadres en het bezoekadres (zaakadres). Een adres kan alleen als bezoekadres worden ingeschreven als wij voldoende kunnen vaststellen dat je vestiging daar echt zit en of je activiteiten op het adres feitelijk mogelijk zijn. Wij stellen dit vast via het huurcontract. Dit geldt ook voor een vestiging in een bedrijfsverzamelgebouw. Blijkt uit het huurcontract dat je permanent kantoorruimte of een bureau op het adres huurt, dan mag je dit als je bezoekadres inschrijven in het Handelsregister. Dit wil niet zeggen dat je altijd aanwezig moet zijn, maar dat je de mogelijkheid hebt om permanent aanwezig te zijn. Het gebouw of de ruimte in het gebouw moet verder wel geschikt zijn om de feitelijke uitoefening van jouw economische activiteiten te kunnen doen.

Als je een bureau of kantoor voor bijvoorbeeld twee uur per week huurt, dan voldoe je niet aan de eis en registreren wij het niet als bezoekadres. Dit geldt ook voor de huur van zogenaamde virtuele kantoorruimte. In deze gevallen wordt je privéadres of een andere in het Handelsregister ingeschreven vestiging als bezoekadres ingeschreven. Als correspondentieadres mag je het adres van het bedrijfsverzamelgebouw wel gebruiken.