Wie mag de inschrijving doorgeven?

Afhankelijk van welke rechtsvorm je inschrijft, moeten een of meerdere eigenaren langskomen bij KVK om de inschrijving definitief te maken. Hieronder zie je per rechtsvorm wie er moet langskomen.

Eenmanszaak

De eigenaar moet persoonlijk langskomen met een geldig legitimatiebewijs

vof en maatschap

Alle vennoten en maten moeten persoonlijk langskomen met een geldig legitimatiebewijs

cv

Alle vennoten moeten persoonlijk langskomen met een geldig legitimatiebewijs, behalve de stille / commanditaire vennoot

bv en nv

Alle bestuurders mogen de inschrijving doen; de notaris die de rechtspersoon heeft opgericht, doet bijna altijd de inschrijving

Stichting en vereniging

Alle bestuurders mogen de inschrijving doen; de notaris die de rechtspersoon heeft opgericht, doet bijna altijd de inschrijving.

Stichting en vereniging met onderneming

Alle bestuurders mogen de inschrijving doen; de notaris die de rechtspersoon heeft opgericht, doet bijna altijd de inschrijving. Nieuwe bestuurders moeten persoonlijk langskomen met een geldig legitimatiebewijs.

Vereniging zonder notarieel opgemaakte statuten

Alle bestuurders mogen de inschrijving doen; dit mag schriftelijk

Coöperatie, EESV, SE en Onderlinge Waarborgmaatschappij

Alle bestuurders mogen de inschrijving doen; de notaris die de rechtspersoon heeft opgericht, doet bijna altijd de inschrijving

Buitenlandse vennootschap met onderneming in Nederland

Bestuurders en de eventuele gevolmachtigde voor de onderneming in Nederland mogen de inschrijving doen; als zij niet in Nederland zijn gevestigd dan doet degene die de dagelijkse leiding heeft de inschrijving. Ook kan een notaris de inschrijving doen.

Wil je weten welk inschrijfformulier je nodig hebt? Ga naar de formulierenwijzer

Maak een afspraak als je je wilt inschrijven bij KVK.